RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘Connectors’

 • Per què / perquè / per a què

  Preguntes i respostes…

  -Quan sabem on va perquè i on va per què separat?

  Aquí teniu un quadre explicatiu que intenta resumir l’ús de ‘perquè’, ‘per què’ i ‘per a què’. A veure si us serveix:

  Escrivim  perquè quan es pot substituir  per… ja que

  (valor causal)
  per tal que

  (valor final)
  el perquè

  (substantiu)
  Escrivim per què quan es pot substituir per … per quina raó

  (pregunta o pregunta indirecta)
  pel qual / per la qual / pels quals / per les quals

  (pronom relatiu)
  Escrivim per a què quan es pot substituir per.. per a quina cosa

  (finalitat i pregunta)

  Sovint apareix amb el verb ‘servir’

  Exemples:

  • Vinc perquè em solucionis el problema (causal)
  • Encara no sé per què han vingut (pregunta)
  • Per a què serveix això? (finalitat i pregunta)
  • Tanca la porta perquè no faci fred (final)
  • El perquè de tot plegat (substantiu)
  • Desconec els motius per què no ha vingut (relatiu)

   

   

   

  Per saber-ne més i fer pràctica, cliqueu aquí.

  Article complet

 • Connectors per ordenar el text

  Connectors perordenar el text Interferències(dubtes i incorreccions)
  Introduir el tema –          L’objectiu principal de…-          Aquest escrit (document) tracta de…-          Respecte a / Pel que fa / Quant a/ Sobre el tema de…-          En relació amb / Un altre punt és / El punt següent tracta de… . ús de connectors incorrectes:- “En quant a”,- “Pel què fa a”

  – “En relació a”

  Marcar ordre –          1r / En primer lloc / Primer/ Primerament/ Per començar / D’entrada…-          2n / En segon lloc/ Segon/ Segonament…-          3r / En tercer lloc / Tercer / Tercerament…-          En darrer lloc / Finalment/ En últim lloc/ Per acabar…
  Fer distincions –          D’una banda / De l’altra…-          Per un costat / Per l’altre…-          D’altra banda/ Altrament…-          Al contrari / En canvi… . ús de connectors incorrectes:- “Del contrari”- “Pel contrari”
  Continuar sobre un mateix punt –          A més a més/ A més / Així mateix…-          Després / Tot seguit / També / Així doncs…
  Posar èmfasi en un punt –          És a dir / En altres paraules/ Dit d’una altra manera…-          S’ha de tenir en compte…-          El més important / La idea central/ Convé ressaltar…-          Val la pena recordar / Cal insistir en /a…
  Posar exemples –          Per exemple / Un bon exemple d’això és / Com a exemple…-          En concret / Com ara…
  Resumir –          En resum / Resumint el més important…-          En conjunt / Globalment…
  Acabar –          En conclusió / En definitiva / En conseqüència/ Així doncs…-          Per acabar / Finalment… Col·locar un infinitiu després del connector(“Finalment, dir que…”)

   

   

  Article complet

 • La diferència entre ‘tant’ i ‘tan’ i entre ‘quan’ i ‘quant’

  Vegeu l’explicació en els quadres següents:

  tan

  (adverbi)

  tant

  (adjectiu, pronom o adverbi modificant el  verb)
  Complementa un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial. 

  Ara ja no és tan jove

  Sempre va tan de pressa com pot

  Arriba tan tard que no ens veiem

   

   

  Com a adjectiu (tant-tanta-tants-tantes), complementa un nom.Demostra tant entusiasme que fa riure / Té tanta paciència!


   

  Com a adverbi, complementa el verb:

  No estudiïs tant, que et sortirà fum del cap!

  Va guanyar tant que es va fer ric.

   

  També pot introduir dos elements idèntics, és a dir, dos noms, dos adjectius o dos adverbis.

  Tant la mare  com el fill ho saben

  Locució adverbial: De tant en tant”


   

   

  quant

  (adverbi de quantitat, locució prepositiva, adjectiu de quantitat)

  quan

  (adverbi de temps)
  Adverbi de quantitat:Quant gran ha estat la teva malifeta

   

  Locució prepositiva:

  Quant a les notes, us haig de dir que sortiran demà

   

  Adjectiu de quantitat:

  Quant pa vols?

  Quanta paciència que tens!

   

  Adverbi de temps:Quan arribeu, farem el sopar

   

   

   

  Article complet

 • Connectors per estructurar idees

   

  Connectors per estructurar idees Interferències  (dubtes i incorreccions)
  Per indicar causa –          Perquè (+ v. Indicatiu) / ja que/ vist que / com que…-          Atès que/ a causa de/ gràcies a / per culpa de… . “degut a” causal. “doncs” causal. confusió “perquè / per què”
  Per indicar conseqüència –          En conseqüència / consegüentment/ per tant/ de manera que / per això… . gerundis de conseqüència
  Per indicar condició –          Si / en cas de / a condició de / posat que… . confusió “si no / sinó”
  Per indicar finalitat –          Perquè (+ v. Subjuntiu) / a fi de / per tal que/ amb l’objectiu de…-          Amb la finalitat de… . confusió “perquè / per què”
  Per indicar oposició –          En canvi / al contrari/ tanmateix / ara bé…-          No obstant això / Malgrat això… .  ús incorrecte de “No obstant”
  Per indicar objecció –          Encara que / malgrat que / tot i que / per bé que… . confusió “sinó / si no”

  Per saber-ne més cliqueu aquí

   

   

  Article complet

 • Algunes qüestions sobre les preposicions

  ‘PER’ o ‘PER A’

   

  Davant de substantiu

  PER PER A
  Lloc, causa o motiu Finalitat, destinatari o beneficiari
  –    Han passat pel  camí del mig (lloc)-    Han suspès el partit per  la pluja (causa) –          Han comprat nous ordinadors per a l’alumnat (destinataris o beneficiaris)-          Van classificar-se per a les semifinals (finalitat)

   

  Davant d’infinitiu

  PER La proposta de J. Coromines estableix que davant d’infinitiu només cal fer servir ‘per’.

   

   

  CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS

  En català, podem trobar les preposicions ‘en’ i ‘amb’ davant de grups nominals. Exemples correctes amb les preposicions ‘en’ i ‘amb’ davant de grups nominals:Davant de grups nominals: EN / AMB

   

  La teoria estableix que aquestes preposicions ‘en’ i ‘amb’ canvien a ‘a’ i ‘de’ davant d’un infinitiu.Davant d’infinitiu:  A / DE
  – Tenia interès en la feina
  – Els va amenaçar amb l’expulsió de classe
  – Has pensat en la teva sortida a Manlleu?
  – Es complaïen en els debats dels participants
  – N’hi ha prou amb la reconstrucció dels fets
  – La propietària coincideix en aquesta afirmació
  – Tenia interès a veure la feina
  – Els va amenaçar d’expulsar-los de classe
  – Has pensat a sortir cap a Manlleu?
  – Es complaïen a debatre entre tots els participants
  – N’hi ha prou de reconstruir els fets
  – La propietària coincideix a afirmar que va passar així.

   

   

   

  Les preposicions ‘a’, ‘amb’, ‘de’, ‘en’ se suprimeixen davant de la conjunció ‘que’: (cau la preposició) +QUE (conjunció)
   –          Des que es va crear el nou servei..-          Va esperar que finalitzés la reunió

  –          Estem acostumats que es queixin sempre

  –          Estaven parlant que vindrien per Pasqua

  Per a més informació feu clic aquí.

   

   

  Article complet

 • Expressar oposició i objecció

  Els connectors són els elements de lligam que ens ajuden a estructurar el text i les idees. D’una banda, organitzen els paràgrafs, i de l’altra, connecten les idees a l’interior de les frases. Comencem pels lligams entre frases. A continuació, teniu uns quants exemples de connectors que serveixen per expressar oposició o objecció.

  Per expressar oposició, contrast:  

  Per expressar objecció:
  però 

  sinó (que)

  ans

  en canvi

  al contrari

  per contra

  més aviat

  tanmateix

  amb tot

  ara bé

  no obstant (això)

  això no obstant

  per comptes de

  en lloc de

  contràriament

  en cap cas…

  encara que 

  a pesar de

  malgrat que

  tot i que

  amb tot i que

  mal que

  baldament

  per bé que

  si bé…

   

  ACTIVITATS

  *Sabríeu fer frases amb aquests connectors? Veieu la diferència?

  • no obstant…
  • no obstant això…
  • malgrat…
  • malgrat que…

  *Consells:

  • Procureu ser originals i no repetir sempre els mateixos connectors. Això farà que el text sigui més atractiu per al lector.
  • Penseu que un connector mal utilitzat pot fer canviar tot el sentit del que voleu expressar (això passa sovint amb el connector ‘tanmateix’)

   

  Per saber-ne més o fer repàs, feu clic aquí:

  Els connectors (repàs de l’itinerari intermedi)

  Repassem conjuncions (itinerari de suficiència)

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Lolo: Sí, i a mi també
 • Karen: m’ha encantat moltes gràcies de veritat,perqué gràcies a tu he pogut també fer un treball de...
 • josep bayarri: Anava buscant molt de temps el PERQUE crec que tinc clar el PERQUE gracies
 • Antoni: Molt ben trobat aquest títol, conec l´espai que descrius, però no aquest camí, ja m´agradaria, encara que per...
 • Núria: Crec que és una historia molt maca, en català En català també es poden escriure coses bones

Núvol d'etiquetes