Arxiu de l'autor

 • C2 27a sessió

  A les perles fetes a classe s’han repassat diversos aspectes, essent aquests els següents:

  • Abans d´un temps verbal compost mai es pot posar la preposició a sinó que ha d´anar acompanyat d’ ha.
  • S’ha d’utilitzar correctament els signes de puntuació per no fer les frases molt llargues i complexes.
  • S’ha de fer la concordança de les paraules d’una frase en gènere i nombre. Exemple, aquests tipus són enlloc de  aquest tipus són.
  • S´han de posar guions a l’hora de fer una enumeració.
  • S’ha de corregir l’ortografia de la paraula ejercici per exercici.
  • S’ha de posar en lletra cursiva els mots doncs, perquè i posat que.
  • Davant infinitiu no pot anar article. Exemple, “vam practicar el desmuntar els arguments…”. La forma correcte seria “vam practicar el fet de desmuntar…”

   

  D´altra banda,  hem aportat idees per tal de millorar la nostra expressió oral i escrita. Algunes de les aportacions fetes a classe han estat les següents:

  • Sobre l´expressió oral, s’ha parlat de fer perles orals, intervencions a classe, treballs en grup o el diccionari de Porompompeu Fabra.
  • Sobre l´expressió escrita, s’ha parlat de fer dictats, consultar aplicacions o recursos o fer un llistat amb les errades més freqüents.

  Per acabar, mentre celebràvem el Dijous Gras, hem triat el resum del Llibre de les bèsties.

  Llibre de les bèsties by Jaume Sans Vellvehí on Scribd

  Article complet

 • C2 26a sessió

  Estudiant les regles de Magic, the Gathering

  Bon dia,

  Hem començat amb les “perles”, que per sort cada vegada en són menys.

  A continuació, en Jaume ha repartit uns números, de l’u al quatre, i hem format grups de tres. A continuació,  ens ha donat una lectura en la qual una persona havia de llegir, una altra resumir-la verbalment i la tercera fer-ne les correccions pertinents.

  A continuació, els alumnes ens hem barrejat en diferents grups per posar en comú què havíem entès de la lectura, la qual es tractava d’ entendre el joc de cartes que farem servir per escollir el rei de les bèsties. La veritat és que ha sigut una mica complicat perquè cada persona   havia entès normes diferents. Però hem d’arribar a un consens per decidir quines normes agafem. Després,  hem jugat per parelles amb mímica a “carnívor,  herbívor, humà”. Molt divertit.

  I, per acabar, en Jaume ens ha repartir dos pòsits de diferents colors. Havíem de posar en un què és el que  havíem après  fins ara en les classes i en l’altre què creien que ens falta per aprendre. Tot seguit,  l’hem enganxat a una cartolina a la paret i hem estat comentant el resultat d’allò que preocupa a la gent individualment. Però en Jaume s’ha encarregat de tranquil·litzar-nos i una vegada més fer que  tot sigui possible.

  Article complet

 • I1 10a sessió

  Vam començar la sessió jugant a paraules encadenades. Així vam repassar els conceptes de lletra, so i síl·laba. Vam completar el relatograma de la sessió anterior.

  Vam jugar al dicciopinta. Ens vam adonar que cada equip havia d’endevinar paraules amb diftong: un, diftongs creixents i l’altre, decreixents. Per recordar aquest contingut vam posar en pràctica una rutina de pensament: color, símbol i imatge.

  Vam provar de fer i desfer un nus humà i, per acabar, vam comentar la resta de contes i dos elements narratius més: qui protagonitza el conte i qui l’explica.

  Article complet

 • C2 25a sessió

  Pensant en introduccions i conclusions

  Com ja és habitual, busquem i corregim les perles.

  Un cop hem corregit l’anterior acta, el Jaume ha repartit uns retalls d’unes imatges. Havíem de trobar les parts que faltaven per tal de formar grups de dues o tres persones. Aquestes imatges en realitat eren pistes per descobrir diverses maneres de començar o finalitzar un article d’opinió.

  Aquests tipus són els següents:

  • Síntesi
  • Anècdota
  • Afirmacions breus
  • Citar algú
  • Interrogants
  • Analògics

  Després de parlar de l’article d’opinió vam llegir un document referent al doncs. Quan ja ho teníem clar vam fer un exercici per veure les diferències entre el doncs, perquè i posat que.

  A continuació, vam practicar el fet de desmuntar els arguments referents a les nostres piulades.

  Per finalitzar la classe, com a deures hem de buscar una imatge que representi el capítol que vam llegir sobre el Llibre de les bèsties i fer una piulada amb les etiquetes #C2cast16, #llibredelesbèsties.

  Article complet

 • C2 24a sessió

  Lligant idees

  Vam fer els exercicis números 20 i 21 de combinacions binàries de pronoms febles. Els quantitatius transformen el complement directe: de determinats   a indeterminats.

  Jaume va fer exemples de transformacions de les frases i ell ens deia que la pregunta clau és, què ens fa  falta?

  Després, mitjançant un joc de cartes, vam fer parelles de conjuncions. L’objectiu del joc era fer grups de conjuncions segons la seva funció.

  Tercer, vam veure l’esquema del procés d’escriptura.

  Tota la informació de les tres fases del procés d’escriptura són explicades a les  webs següenta:

  fases del procés 

  els connectors

  Article complet

 • I1 9a sessió

  Practicant l’accentuació

  Vam començar la sessió rient per parelles practicant les vocals tòniques. Tot seguit, vam completar el relatograma corresponent a la sessió anterior. Vam recordar els titulars que vam elaborar en la sessió anterior sobre les regles d’accentuació.

  Vam practicar l’accentuació amb exercicis: primer, en grup; després, per parelles i,finalment, individualment.

  Per descansar, vam jugar a formar figures. I, per acabar, vam lliurar cèdules i emblemes.

   

   

  Article complet

 • C2 23 sessió

  Descobrint els tipus d’arguments

  Com ja és habitual, vam començar la classe buscant les perles.

  Vam recordar que el verb trucar és intransitiu i ajudar és transitiu.

  Quan utilitzem exemples hem de tenir en compte que han d’anar en cursiva o bé entre cometes si escrivim a mà.

  Per treballar els pronoms febles vam corregir l’exercici núm. 18.

   

  Seguidament, vam treballar les diferents estratègies d’argumentació:

  • Analogia (comparació)
  • Causa
  • Autoritat (utilitza una font)
  • Exemple

  Per posar en pràctica els tipus d’argumentació, vam fer servir les piulades d’alguns companys. Havíem d’ampliar la seva argumentació utilitzant algun tipus d’estratègia.

   

  Per  a la propera sessió hem de portar fets la resta dels exercicis i fer tres piulades que rebatin l’argumentació de tres companys diferents.

   

  Article complet

 • I1 8a sessió

  Aprenent a accentuar

  Vam començar la sessió jugant a endevinar la imatge que dúiem al front. Això ens va servir per repassar les vocals tòniques del català. Tot seguit, vam completar la casella del relatograma, corresponent a la sessió anterior.

  Vam jugar un joc d’agudesa visual i de memòria per deduir les regles d’accentuació. Vam acabar elaborant un titular per a cada una de la posició de la síl·laba tònica.

  Vam completar, en la mesura que va ser possible, els elements narratius dels contes de Molta roba i poc sabó. I, per acabar, vam acordar quin seria el fragment musical per celebrar quan aconseguim els reptes d’una missió.

  Article complet

 • C2 22a sessió

  Planificant un article d’opinió

  Hem realitzat els exercicis números 16 i 17, completant les combinacions binàries adients de pronoms febles.

  Un cop hem corregit els exercicis, hem decidit que faríem com a deures els exercicis 18 i 19. A més, hem fet un breu repàs de les combinacions dels pronoms febles.

   

  PIULADES

  Utilitzant el Twitter, realitzarem tres etiquetes.

  En primer lloc, escollirem la #c2cast16 #tesi. En aquesta piulada haurem d’exposar perquè el rei de les bèsties no hauria de retallar en l’àmbit econòmic que cadascú defensa (seguretat, educació o salut).

  I a continuació, farem tres piulades acompanyades de les etiquetes:

  #C2cast16#arg1 (……)

  #C2cast16#arg2 (……)

  #C2cast16#arg3 (……)

  on haurem d’argumentar la tesi que hem piulat.

  ARTICLE D’OPINIÓ

   

  A continuació, el Jaume ha explicat com ha de ser un article d’opinió i quines preguntes ens podem plantejar per analitzar la situació  a l’hora de planificar el text.

   

  • Propòsit
  • Autor
  • Audiència
  • Text (article)
  • Contingut

  Per últim, el Jaume ens ha lliurat unes etiquetes on hi havia diferents frases. Depenent de  la frase que teníem, haviem d’agrupar-la a la part corresponent.

  Article complet

 • I1 7a sessió

  Practicant l’article determinat

  Vam començar la sessió recordant quan teníem vint-i-quatre anys, edat en què Montserrat Roig va publicar el recull de contes Molta roba i poc sabó. Vam completar el relatograma de la sessió anterior.

  Vam aprendre a escriure l’article determinat.

  Vam compartir un dels dons que agraïm a l’atzar. Hauríem d’haver escoltat aquesta cançó abans.

  Finalment, vam comentar quin era el tema de cada conte.

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes