Entrades amb l'etiqueta ‘article d’opinió’

 • C2 31a sessió

  La sessió de llengua catalana, del passat dia catorze de març, va seguir l’estructura habitual (anàlisi de les perles, joc, articles d’opinió i ús del blog del curs), i es va dividir en sis parts.

   

  La primera va consistir a corregir diferents barbarismes i construccions incorrectes en el català. Per exemple:

   

  • No és correcte l’ús del mot bueno. Cal dir: .
  • Els infinitius per si sols no poden començar una oració, per tant hem d’evitar l’ús de construccions inicials com Dir que… o Pensar que… i substituir-les per algunes de les següents: Hem de dir que…, Hem de pensar que…, Quant a…, Per acabar, hem de dir que…
  • Hem de recordar que en el mot càncer la segona c es representa per la grafia [s] (so alveolar, fricatiu i sord).
  • El neologisme alzhaimer no s’accentua perquè manté la forma original.
  • La contrucció …se’t cau de les cadires s’ha de substituïr per …et cau de les cadires….
  • L’advervi de manera castellà así té el seu corresponent en llengua catalana, essent així.
  • En llengua catalana el mot castellà puesto no existeix i s’haurà de fer servir lloc.
  • El barbarisme seguro té el seu equivalent en llengua catalana i és assegurança.
  • La construcció ha d’haver és incompleta i caldrà fer servir indistintament hi ha d’haver o ha d’haver-hi.
  • No direm recientment sinó recentment.
  • Tampoc direm pues sinó doncs.
  • També evitarem dir a la basura i en el seu lloc direm a les escombraries.
  • La construcció hagués és incompleta i cal fer servir hi hagués.
  • L’ús de …és lo que… no és correcte i se substituirà per …és el que... o …és allò que….
  • L’advervi demés equival a encara i/o a més d’això. També, si ens referim a persones, equivaldrà a dels altres i/o de la resta. Contràriament, si és per continuar sobre un mateix tema farem servir el connector “a més a més”.
  • La paraula despilfarrat no és correcte i haurem de fer servir les següents: malbaratat, malgastat o malversat.
  • No és correcte l’ús de donar-se compte i en el seu lloc farem servir adonar-se de.
  • L’ús de l’adjectiu rentable serà correcte si ens referim, només, a quelcom que es pot rentar. Així doncs, l’adjectiu rendible farà referència a renda.
  • Cal fer servir embutxacat en comptes d’ embolsat. Si el que volem expressar és que quelcom està dins una bossa direm que està

   

  A la segona part es va parlar de fer una diapositiva, cadascú des de casa seva i per a la propera sessió, amb alguna de les perles. Aquesta diapositiva haurà de tenir el format d’un titular de notícia i es penjarà a l’enllaç Banc de Perles, que rebrem al correu electrònic.

   

  Tot seguit i com de costum, vam fer una petita pausa i vam jugar a “passar el corrent elèctric”. El joc consistí a posar-nos en rotllana i agafats de la mà, a partir d’aquí la persona situada al mig d’aquesta rotllana havia de detectar on hi havia l’encaixada de mans dels uns als altres, a mode de transmissió d’aquest suposat corrent elèctric.

   

  A continuació, vam reprendre la sessió parlant dels articles d’opinió realitzats. Per una banda, vam tractar si quedava clar el que s’hi defensava i com es defensava, la conclusió i a qui anava adreçat. Per una altra, vam analitzar-ne l’estructura bàsica que han de tenir, és a dir: el títol, la introducció, l’argumentació i la conclusió.

   

  Després, vam valorar, per parelles o individualment, els articles en defensa dels tres àmbits (educació, sanitat i seguretat).

   

  Finalment, es va acordar redactar la versió definitiva dels articles d’opinió per penajar-los d’una vegada per totes al blog del curs.

   

  I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.

  Article complet

 • C2 36a sessió

  En primer lloc ,  hem començat la classe explicant el motiu pel qual cadascú ha triat la imatge pujada a Twitter.

  En segon lloc , el  Jaume ens ha demanat que penséssim cinc  preguntes perquè ens les facin sobre el nostre article. Després les hem posat en comú.

  A continuació , ens hem distribuït per parelles , segons el cordó triat , i ens hem fet i respost les cinc preguntes entre la parella. D’ acord a les respostes , hem corregit l’article definitiu.

  Per relaxar-nos, i com ja és costum, hem fet  un joc. Avui ha sigut “ Els quatre racons” , en què  cadascú ha deixat un objecte al terra i ens he dividit en quatre grups. Cada grup havia  d’ agafar els objectes  dels altres. Guanyava el grup que més objectes ha aconseguit.

  Per continuar, ens hem repartit en cinc equips per triar de cada equip :

  • El millor article ( gomet verd ).
  • L’article més cohesionat ( gomet groc).
  • L’article amb menys faltes ( gomet vermell )

  Després, individualment hem fet la selecció i ha estat triat com a  millor article

   

  Per concloure, el Jaume ens ha explicat com hem de posar l’article d’opinió corregit en el bloc  Els veïns del C2.

  Article complet

 • C2 33a sessió

   

  Aquesta setmana ha començat la primavera i, per aprofitar-ho, el Jaume a la sessió anterior ens va fer triar l’olor de la classe. Com que va guanyar l’olor de bebè no podem dir que sigui molt primaveral… De totes maneres, hem constituït la banda sonora del curs.

  Com sempre, hem començat la classe amb les perles. A part de petites errades en temes de puntuació, hem recordat que el complement directe no porta la preposició a i que el verb veure va acompanyat pel pronom hi quan li donem el significat de tenir el sentit de la vista.

  Després, hem triat el millor esquema de quan les paraules cobren vida. Em penso que era del grup de l’Adriana.

  A continuació, ens hem posat en grups de tres per començar a treballar l’article d’opinió. En primer lloc, cadacun dels grups ha triat un tema que està relacionat amb la conferència que varem veure de Laura Borràs i hem fet un esquema individual del tema escollit. L’esquema havia de respondre a les preguntes següents: per què escric l’article, què en penso, defenso o ataco, perquè ho faig – arguments – i quina és la conclusió.  En segon lloc, el grup, que teníem al costat, ha triat un dels esquemes de l’altre grup i a partir d’aquest esquema hem escrit l’article individualment.

  Finalment, el Jaume ens ha dit que no corregíssim l’article a casa perquè ho faríem a classe.

   

   

  Article complet

 • C2 25a sessió

  Pensant en introduccions i conclusions

  Com ja és habitual, busquem i corregim les perles.

  Un cop hem corregit l’anterior acta, el Jaume ha repartit uns retalls d’unes imatges. Havíem de trobar les parts que faltaven per tal de formar grups de dues o tres persones. Aquestes imatges en realitat eren pistes per descobrir diverses maneres de començar o finalitzar un article d’opinió.

  Aquests tipus són els següents:

  • Síntesi
  • Anècdota
  • Afirmacions breus
  • Citar algú
  • Interrogants
  • Analògics

  Després de parlar de l’article d’opinió vam llegir un document referent al doncs. Quan ja ho teníem clar vam fer un exercici per veure les diferències entre el doncs, perquè i posat que.

  A continuació, vam practicar el fet de desmuntar els arguments referents a les nostres piulades.

  Per finalitzar la classe, com a deures hem de buscar una imatge que representi el capítol que vam llegir sobre el Llibre de les bèsties i fer una piulada amb les etiquetes #C2cast16, #llibredelesbèsties.

  Article complet

 • C2 22a sessió

  Planificant un article d’opinió

  Hem realitzat els exercicis números 16 i 17, completant les combinacions binàries adients de pronoms febles.

  Un cop hem corregit els exercicis, hem decidit que faríem com a deures els exercicis 18 i 19. A més, hem fet un breu repàs de les combinacions dels pronoms febles.

   

  PIULADES

  Utilitzant el Twitter, realitzarem tres etiquetes.

  En primer lloc, escollirem la #c2cast16 #tesi. En aquesta piulada haurem d’exposar perquè el rei de les bèsties no hauria de retallar en l’àmbit econòmic que cadascú defensa (seguretat, educació o salut).

  I a continuació, farem tres piulades acompanyades de les etiquetes:

  #C2cast16#arg1 (……)

  #C2cast16#arg2 (……)

  #C2cast16#arg3 (……)

  on haurem d’argumentar la tesi que hem piulat.

  ARTICLE D’OPINIÓ

   

  A continuació, el Jaume ha explicat com ha de ser un article d’opinió i quines preguntes ens podem plantejar per analitzar la situació  a l’hora de planificar el text.

   

  • Propòsit
  • Autor
  • Audiència
  • Text (article)
  • Contingut

  Per últim, el Jaume ens ha lliurat unes etiquetes on hi havia diferents frases. Depenent de  la frase que teníem, haviem d’agrupar-la a la part corresponent.

  Article complet

 • S3 18a sessió

  Acta del dia 9 de juny

  Article complet

 • S3 11a sessió

  Acta del dia 10 de maig

  Article complet

 • S3 10a sessió

  Acta del dia 5 de maig de 2016

  Article complet

 • C2 21a sessió

  Creació del Cristóbal

  Creació del Cristóbal

  El professor ens va donar uns fulls amb exercicis per treballar degut a, per saber quan és correcte i incorrecte. Degut és participi de deure i quan no és correcte s’ha de substituir per a causa de.
  Després ens va dictar tot un seguit de paraules per tal de treballar el lèxic i sinònims.Vam formar grups de tres persones i cada grup havia d’agrupar les paraules sinònimes que ens havia dictat el professor segons el tema que ell havia dit a cada grup.Hi havia cinc paraules correctes i una d’incorrecta.
  Després va repartir un article d’opinió sobre la independència de Catalunya dividit en diverses parts i els grups havíem d’esbrinar quin era l’ordre d’aquest article.
  El professor va penjar l’article a twitter i ens va dir per al proper dia havíem de posar títol en aquest article i penjar-lo a la xarxa social.

  Article complet

 • Suficiència 3 (8a sessió)

  Resum classe del dijous 22 d’octubre de 2015

  Bon dia,

  Vam començar aquesta classe llegint articles d’opinió que vam portar dels diaris. Aquí us deixo un exemple del que vaig portar jo:

   

  ARTICLE D’OPINIÓ:

  La Vanguardia. Diumenge 18 d’octubre del 2015

  Autora: Ana Nuñez, Barcelona

  article

  Barcelona en bici

  Després vam jugar amb  les fitxes de colors dels verbs velars.

  Havíem de transformar el verb del Present subjuntiu negatiu a imperatiu positiu.

   

  No begueu vi negre.

  Beveu vi negre

   

  No escriguis amb faltes

  Escriu amb faltes.

   

  No corris a casa.

  Corre a casa.

   

  No rigueu a classe.

  Rieu a classe.

   

  No vengueu la vostra casa.

  Veneu la vostra casa.

   

  No diguis al Pere els nostres secrets.

  Digues al Pere els nostres secrets.

   

  No aparegueu sense avisar-nos abans.

  Apareixeu sense avisar-nos abans.

   

  No escrigueu a la pissarra.

  Escriviu a la pissarra.

   

  Quan aneu a la muntanya, no dugueu roba d’estiu.

  Quan aneu a la muntanya, dueu roba d’estiu.

   

  No caiguis en temptacions.

  Cau en temptacions.

   

  No escriguis aquesta carta si no vols penedir-te’n.

  Escriu aquesta carta si no vols penedir-te’n.

   

  No caigueu en l’error de refiar-vos del contrari.

  Caieu en l’error de refiar-vos del contrari.

   

  No diguis que no t’ho he dit.

  Digues que no t’ho he dit.

   

  No us mogueu d’aquí dins fins que no us ho digui.

  Moveu-vos d’aquí dins quan us ho digui.

   

  No coguis massa el pa si no es crema.

  Cou massa el pa si no es crema.

   

  No commogueu els espectadors.

  Commoveu els espectadors.

   

  No malvengueu la casa.

  Malveneu la casa.

   

  No seguis al sofà de l’avi.

  Seu al sofà de l’avi.

   

  No rigueu del geperut.

  Rieu del geperut.

   

  No em treguis de polleguera.

  Treu-me de polleguera.

   

  No begueu massa Coca-cola.

  Beveu molta Coca-cola

   

  No escriguis malament.

  Escriu malament.

   

  No creguis tot el que et diuen.

  Creu tot el que et diguin.

   

  No diguis que no vaig avisar-te.

  Digues que no vaig avisar-te.

   

  No aparegueu a casa sense trucar abans.

  Apareixeu a casa sense trucar abans.

   

  No tingueu paciència. (Aquest verb té dues posibilitats)

  Teniu / tingueu paciencia

   

  No vinguis a classe.

  Vine a classe.

   

  No begueu begudes alcohòliques.

  Beveu begudes alcohòliques.

   

  No agafeu els llibres.

  Agafeu els llibres.

   

  No escrigueu ràpid.

  Escriviu ràpid.

   

  No prengueu begudes alcohòliques.

  Preneu begudes alcohòliques.

   

  Continuant amb els articles d’opinió, vam llegir uns esquemes amb connectors molt útils a l’hora de redactar un article.

   

  Estratègia 1

   

  Comparar avantatges i inconvenients

  Sospesem-ho…/ Per una banda…,per l’altra…/ Si fem això…, però si fem allò… / Vegem els pros i els contres…

   

  Estratègia 2

  Aportar l’experiència personal

  Què m’heu de dir a mi, que…?/ Ho sé per una llarga experiència,…/L’experiència pròpia em demostra…

   

   

  Estratègia 3

  Citar veus d’autoritat

  Tal com diu…/Això és el que deia…

   

   

  Contrastar idees

  Mots introductoris: Tanmateix, tot i així, malgrat tot, això no implica…

  Generalment, comencen una oració i van seguits de coma.

   

  Vigila: Tanmateix ≠ També

  Tanmateix = Malgrat això

   

   

  Reafirmar idees

  Mots introductoris: Per tant, així doncs…

  Generalment, comencen una oració i van seguits de coma.

   

   

   

  Per presentar o iniciar un tema

  Per retornar a una qüestió tractada

   

  Al meu entendre…

  Des del meu punt de vista…

  Pel que fa a la qüestió anterior

  Quant a això… = Pel que fa a … (En cuanto a )              

  D’entrada, vull dir que…

  Quant al primer aspecte exposat…

  Com deia fa un moment…

  Recollint el que s’ha dit…

  Per començar…

   

                                 Fixa-t’hi

   

  Per enriquir el text podem:

   

  Posar exemples del que acaben de dir. Mots d’enllaç: per exemple, vet aquí uns casos concrets, vegem-ne unes mostres, heus aquí uns exemples...

   

  Resumir. Mots d’enllaç: en poques paraules, el més essencial és, doncs.., en resum, tot plegat es pot resumir així…

   

  En primer lloc, cal respectar l’opinió majoritària del veïnat i arribar a un acord definitiu, perquè això facilita una bona convivència entre tots i un ús més racional de l’espai públic del parc.

   

  En poques paraules, és necessari prendre una decisió consensuada i definitiva.

   

  Bon cap de setmana i fins dimarts.

   

   

  Felicia

   

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes