Entrades amb l'etiqueta ‘precisió lèxica’

 • S3 13a sessió

  Acta del dia 17 de maig

  Us recomano que  consulteu l’apartat de Connectors del Centre de Redacció. Recordeu d’escriure a Els Viatgers de la Llibertat un comentari com us imagineu l’article d’opinió.

  Article complet

 • C2 29a sessió

  Hem començat a experimentat la unitat que ha planificat l’Anna: crear un joc per commemorar l’aniversari de Ramon Muntaner.

  En aquesta primera sessió vam començar recordant els jocs que vam provar i quin ens semblava millor per al projecte: Érase una vez.

  Tot seguit, vam apuntar en una llista els possibles elements de les cartes (personatge, lloc, objecte, esdeveniment, data i finals). De moment, vam repartir els elements.

  llista elements del joc

  Tot seguit, vam definir les característiques dels textos descriptius per tenir-ho en compte a l’hora d’elaborar les cartes. Van  servir per acordar els indicadors d’assoliment per valorar els textos finals. (Si us voleu descarregar la rúbrica amb què valorarem les descripcions finals: Rúbrica descripció)

  indicadors d'assoliment

  L’Anna ens va proposar un joc sobre frases fetes. Havien de pensar en personatges famosos que poguessin exemplificar una frase feta i també n’havíem de reconèixer el significat.

  Finalment, ens va proposar  de llegir un article de Quim Monzó que critica la pobresa lèxica de la majoria de guionistes i periodistes. Patètic

  I el Jaume va cloure la sessió amb una proposta per treballar la derivació.

   

  Article complet

 • C2 14a sessió

  Creació de l'Agus

  Creació de l’Agus

  La classe de dijous, l’hem començat com és habitual treballant en grups, en dos per ser més exactes. En Jaume ens ha donat un full ple de paraules de les quals hem de cercar el significat per poder realitzar un exercici de lèxic. Entre tots els components fem la tasca.

  A continuació els grups passen a ser parelles i formades per un component de cada grup, d’aquesta manera ens ajudarà el fet que hem treballat paraules diferents.

  Tot seguit toca fer un informe mèdic també en parella, com havíem decidit a la classe anterior. Amb la col·laboració del cos mèdic de la classe concretem unes pautes:

  • Dades (pacient, edat, procedència, fets)
  • Exposició (de a dalt a baix)
  • Situació socioemocional

  Una vegada elaborats els informes procedim a llegir-los. A través de la lectura puntualitzem l’ús dels pronom personals que només representen a persones, no a coses.

  • Dos homes ………… un d’ells
  • Dos cotxes …………. un dels quals

  Altra puntualització:

  Degut a ………….. incorrecta

  A causa de ……….. correcte

  La feina del cap de setmana és tornar a formular preguntes pel Twitter a @R_Muntaner

  Article complet

 • C2 13a sessió

  IMG_20151126_213518

  Creació de la M. José

  La sessió del passat dimarts dia 24 de novembre va començar amb una  pregunta: Qui era Na Mercadera? Com que només un/a de nosaltres ha llegit aquest capítol de la crònica, en Jaume ens va fer un breu resum:“Na Mercadera és el nom amb què es coneix  la veïna de Peralada, que, essent a l’hort, durant la crema del seu poble, va capturar un cavaller francès de l’exèrcit de Felip l’Ardit.  El va entrar a la vila i el va vendre per un rescat”.

   

  Tot seguit, i per fer-nos partíceps de l’actualitat, en Jaume ens va fer un altre pregunta: Què faríeu si us trobéssiu amb un jihadista?, uff, quina pregunta!! Molts de nosaltres gairebé no sabíem què respondre… Va ser quan ens va recomanar una pel·lícula: El mundo es nuestro, que explica en to d’humor la realitat social que ens envolta.

   

  Poc després va tocar treballar de valent: primer amb un exercici de lèxic i després escrivint un informe mèdic:

   

   

  Al primer, després d’escollir un paperet, en què apareixien 4 paraules, vam haver de buscar-ne el  significat i descartar, si es que la hi havia, la paraula incorrecta. Va ser el punt de partida perquè, minuts després i per parelles, realitzéssim un exercici de precisió lèxica,  semblant a

  aquest:

   

   

  El                   va tenir un accident i no va poder fer sencer  el camí. a)   romiatge   b) peregrí    c) romer    d) pelegrí

   

   

   

  I segon, també per parelles, vam escriure un informe mèdic de la situació sociosanitària del cavaller francès capturat per na Mercadera. En finalitzar el redactat, totes les parelles van llegir el seu text i vàrem corregir un parell d’errors:

  •  degut a és a causa de o atès què.
  •  a les afores als afores

   

  La tasca encomanda d’aquesta  sessió va ser buscar la foto de Na Mercadera com a agressora del cavaller francès i fer-ne la difusió al Twitter  (#c2cast15), per tal d’escollir-ne una el proper dimarts.

  Article complet

 • C2 11a sessió

  Creació de la Laura

  Creació de la Laura

  La sessió d’avui s’ha iniciat amb una breu posada en comú sobre els somnis. Hem explicat d’un en un, i només els participants que se’n recordaven, algun dels somnis que hem tingut algun cop. Això ha permès que el professor ens aclarís que a causa d’una aparició divina que va rebre Ramon Muntaner, en aquest cas Déu com a esperit, va ser la raó per la qual va iniciar la crònica. És per això que durant el primer capítol l’autor exposa detalladament aquest succés diví.

  Acte seguit, hem començat la unitat II encapçalada per la temàtica dels informes. Abans d’endinsar-nos-hi, hem fet sis grups de tres persones cadascun, creats a partir d’una enumeració que ha adjudicat el mestre a cada alumne/a. Un cop agrupats havíem d’intercanviar en petit grup les diferents tipologies d’informes que cada participant es plantejava. Després d’intercanviar aquesta informació hem hagut de triar un tipus d’informe per tal de plantejar-lo posteriorment al gran grup. Doncs bé, cada subgrup ha exposat una tipologia d’informe, la qual ha donat lloc a sis especialitats diferents: desenvolupament del rendiment escolar, conflicte escolar, part mèdic amb la participació d’un jutge, enfocament policial per un atemptat jihadista o terrorista, memòria amb benefici d’associacions i lesions laborals. A partir de les sis tipologies proposades, se’ns ha plantejat crear un informe de manera individual o en gran grup i hem decidit fer-ho conjuntament i triar una única tipologia: el comunicat mèdic per a un jutge.

  A continuació, en Jaume ha preparat una cartolina sobre la seva taula i ens ha repartit una frase a cadascú per tal que l’enganxéssim sobre el suport. Així hem creat  un informe. Per tant, entre tots havíem de marcar un ordre tal i com pensàvem que seria l’adequat i així organitzar la informació facilitada. El resultat ha estat un informe que detallava la valoració d’unes deficiències que presentava l’aula on s’imparteix el nivell superior de català amb l’acompanyament d’unes possibles conclusions que podrien adoptar les mancances esmentades. Posteriorment, ens ha facilitat un altre informe, però distribuït de manera diferent, i hem hagut de debatre en petit grup quines diferencies i similituds creiem que presentava en relació a l’informe anterior. Exposant aquesta distinció en gran grup hem arribat a la conclusió que poden redactar-se informes amb la finalitat de valorar un element concret i presentar unes solucions, com també tenir com a fi la descripció d’uns fets que es voldrien resoldre.

  Cal esmentar que justament en el moment que ens disposàvem a començar una activitat de lèxic, ha marxat la llum i ens hem quedat a les fosques. Sort dels llums d’emergència que ens han il·luminat durant una estona i per això hem pogut continuar amb la sessió programada. Així doncs, l’activitat present consistia en completar unes frases d’unes fotocòpies que ens havia preparat en Jaume, de manera que havíem de triar una opció de paraula d’entre les dues que es plantejaven a cada frase. Entre tots hem resolt cadascuna de les frases, tot explicant el significat d’ambdues paraules i per tant, identificant-les per separat. En acabar aquesta tasca ens hem disposat a marxar cap a casa.

  Article complet

 • S1 7a sessió

  splashing-918867_640

  Bona tarda

   

  Després de la sessió intensiva que ens ha donat avui el Jaume intentaré fer un acta més o menys comprensible abans de que se m’oblidi.

   

  Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.

   

  Ha començat demanant aquestes paraules. Han sortit les següents.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre Amè
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Les hem hagut de separar per síl·labes.

   

  Ca-bell Con-ne-xi-ó Tre-ba-llar Ca-dell Ca-mi-ó
  Vi Trans-port Ai-gua Gat Re-llot-ge
  Sa-mar-re-ta Por-ta Sa-ba-ta Lli-bre A-mè
  Fe-bre Riu-re Som-ni Vi-at-jar Bos-sa
  In-ver-sem-blant Es-co-la Re-cer-ca

   

  I després dir quina era la tònica.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre A
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Després d’aquest exercici per repassar l’acta anterior, hem donat premis a las tres noies que van fer les actes anteriors, posant música i donant gomets.

   

  L’ objectiu d’avui ha sigut repassar actes anteriors i concretar projectes… aquest últim punt no ha sigut possible per temps.

   

  Ens posa en grups de sis persones mes o menys i ens dona uns fulls on hi ha errades d’actes anteriors que han fet las nostres companyes, on hi ha dues formes d’escriure la frase o l’errada.

   

  Tenim que arribar a un punt comú en el grup (les sis persones assignades)  i prendre la decisió que nosaltres creiem convenient per a posar en comú amb la resta de grups.

   

  Després, entre totes las respostes dels grups determinarem quina és la correcta.

  Grup 1

  Té 26 lletras / Té 26 lletres

   

  Lletres és femení i acaba en A per això es canvia per ES.

  Grup 2

  Canviarem el paper

  buscàvem a la persona

   

  El paper o la persona. Un complement directe mai porta preposició

   

  PD.: a mi particularment no m’ha quedat gens clar, hauré de repassar què és un complement directe, etc.

  Grup 3

  Un altre vegada / Una altra vegada

   

  Quin es el seu gènere?

   

  Vegada es femení per això la paraula d’abans s’ ha que canviar per una A

  Grup 4

  Al ítem / a l’ítem

   

  En aquest cas és un apòstrof i recordem que només en el cas de l’article (el,la) preposició (de) i pronoms s’apostrofa.

   

  Si la paraula és tònica i femenina s’apostrofa. Ex: l’Imma o l’ungla.

   

  En cas de La si es ‘i’ o ‘u’ àtona es posa La mai l’.

  Grup 5

  Fèiem un dibuix / Dibuixàvem un dibuix

   

  Hem de fer servir la precisió lèxica, hem de canviar el verb més imprecís per un altre més exacte.

  Grup 6

  n’hi ha diferències / hi ha diferències / n’hi ha

  N’ és un substitutiu del substantiu per això o deixes la paraula diferències o poses n’ perquè són la mateixa cosa.

  Ex

  Hi ha diferències?

  No, no n’hi ha cap

   

  A mi també m’ha quedat clar avui que

   

  ficar= vol dir ficar alguna cosa dins de l’altra

  posar= vol dir posar a sobre d’alguna cosa

  bo (3)

  Article complet

 • 14a i 15a sessió Suficiència 2

  Bon dia, companys,

   

  El dimarts passat vam començar la classe amb la continuació de l´exercici de la presentació per parelles. La Lourdes va escriure les diferents presentacions que havíem fet el darrer dia, on a part de localitzar la paraula incorrecta i proposar la correcta, vam veure les diferències entre elles:

   

  És necessari / És precís

  Fa referència a necessitat / Fa referència a precisió

   

  Mitjans / Medis

  S’utilitza quan són recursos / Per medi ambient

   

  Espatlla / Esquena

  On comencen els braços / Part posterior del cos

   

  Ha anomenat / Ha nomenat

  Donar nom algú o cosa / Designar per un càrrec o funció

   

  Rentable / Rendible

  Es pot netejar / Amb rendibilitat

   

  Les dates / Les dades

  Fa referència a temps / Ens dona Informació

   

  Difós / Difús

  Del verb difondre / Que no és clar

   

  Res / Gens

  Contrari de tot / Contrari de molt

   

  Vestuari / Vestidor

  Conjunt de roba / Lloc

   

  Arran de / Arrel

  Conseqüència de  / Part d’un arbre o una planta

   

  Esborrador / Esborrany

  Objecte per esborrar / Esbós

   

  Més bé / Més aviat

  Millor / Aproximadament…

   

  Taulell / Tauler

  Taula de botiga / Per posar anuncis

   

  Mànegues / Mànigues

  Tub de plàstic / De la roba

   

  Borsa / Bossa

  De valors / Per emportar coses

   

   

  En la segona part de la classe del dimarts vam fer un debat amb dos grups ben enfrontats. Però primer es va proposar la pregunta del debat, sempre amb els animals de companyia com a tema principal. Un cop triat, la pregunta guanyadora va ser la següent;” Estem educats per tenir animals domèstics a casa”? Així que ja podíem fer els grups per defensar tant el sí, com el no, i buscar argumentació per a les intervencions.

   

  Pel que es refereix al dijous, gairebé tota la classe, vam estar treballant a partir d´un full que la Lourdes va fer amb els errors que vam cometre en el debat.

   

  Les frases amb les seves correccions són aquestes :

   

  -Ara la gent reculle els excrements; recull (3ª pers. sing. prest. ind).

   

  -El gos lo tiene per això; el té.

   

  Lo cuida; el cuida / en té cura.

   

  -Són gossos d’una raça que requiere…; requereix.

   

  Té raó a l´hora de manifestar de que s’ha millorat; caiguda de preposicions.

   

  Es té que tenir en compte; s’ha de.

   

  -No li pot donar lo que necessita ; el.

   

  Trobes un animal que ningú ho vol; sense el pronom.

   

  És molt loable; lloable

   

  Seria necessària una llei que fossi més dura; fos. (1ª pers. sing. imp. suj.).

   

  Tinc que passar una ITV; he de.

   

  És un animal que té que caminar 20km; ha de.

   

  A 100 metros; metres.

   

  -Patates frites; fregides.

   

  S’han encarregat de que passesi una castració; passés (3ªper. sing. imp. suj) i caiguda de preposició.

   

  -Això té que estar recolzat per poders superiors. ha de tenir el suport de.

   

  La cantidat de temps; la quantitat.

   

  No m’he encontrat amb ningú veí responsable dels seus animals; trobat, cap.

   

  Els nen le tenen por. li.

  Quan estigui en zelo; zel.

   

  Passa un estrès sin saber per què; sense.

   

  -Tens un montón d’animals; munt.

   

  Els animal han d´estar pel seu puesto; lloc.

   

  Cortar-li una pata; tallar-li una pota.

   

  Té un olfacto; olfacte.

   

  En els anys cinquenta. cinquanta.

   

  Hi ha gent que té animals por tenir animals, per ser aceptados por determinats grups ; per i acceptats.

   

  L´animal és un medio; mitjà.

   

  A la meva  casa sempre hi havia un gos; casa meva.

   

  Un collar de pinxos; punxes.

   

  És el animal; l’animal.

   

  Et crees un víncul amb ell; vincle.

   

  Arran d’aquest exercici vam resoldre alguns dubtes:

   

  Recolzar= recolzar-se a la paret.

  Suport= tenir suport.

   

  Ningú = Cap persona.

  Cap = ningun/ninguna.

   

  Broqueta moruna= pincho moruno.

   

  Fins dimarts, companys,

   

  Fran

   

   

  Article complet

 • 12a i 13a sessió Suficiència 2

  Bon dia,

  Avui hem començat  la classe explicant els textos corregits a la persona que els ha fet. Després hem posat en comú els errors que han fet:

  • Inclòs (verb incloure) ≠fins i tot (*incluso)
  • res≠gens
   • no costa res (gratuït)
   • no costa gens (costa poc)
  • *al home→a l’home
  • *las donas→les dones
  • *fins la eternitat→fins a l’eternitat
  • Eficaç (sg.) – eficaços (pl. Masc.) – eficaces (pl. Fem)
  • Abans (temps) ≠ avanç (cap endavant)
  • *quan més aviat millor → com més aviat millor
  • *molt discriminació →molta discriminació
  • *des de que →des que
  • *decada→dècada
  • *practica→pràctica
  • *familias→famílies
  • ON s’utilitza per parlar de llocs ex. On vius?
  • *des de els →des dels
  • *contar→comptar
  • Atenció
   • Conte (*cuento)
   • Comte (títol nobiliari)
   • Compte
    • Verb comptar
    • Bancari
    • Restaurant
    • Números
    • Expressió →tenir/anar en compte
   • *domestiques→domèstiques
   • Perjudicis (*perjuicios) ≠prejudicis (*prejuicios)

  Després la Lourdes ens ha donat un full per omplir com bonament poguéssim:

  • Res (contrari de tot, s’utilitza sempre en negació) ≠gens(contrari de molt)
  • Engegat(iniciar) ≠endegat(posar direcció correcta)
  • Per què (pregunta) ≠perquè (resposta)
  • Número (publicació, telèfon, espectacle) ≠nombre(quantitat, gramàtica, matemàtica)
  • És necessària(necessitat) ≠és precisa (de precisió)
  • Tan ≠tant (com en castellà)
  • Quan (temps) ≠quant(quantitat)
  • Fullets(folleto en castellà) ≠fulletons(publicació)
  • Gaire(frases negatives) ≠molt(frases positives)
  • Rentable(de netejar) ≠rendible(dóna benefici)
  • Enlloc(en cap lloc) ≠en lloc de(substitució)
  • Maldecap(preocupació) ≠mal de cap (dolor de cap)
  • Doblar (duplicar) ≠doblegar(*torcer en castellà)

   

  EL dijous l’hem començat fent  la diferència entre aquestes paraules:

  Positiu Moltíssim +++
  Molt ++
  Bastant/Força +
  Negatiu Gaire
  Gens
  Gens ni mica

  Després la Lourdes ens ha donat 6 paraules i 6 frases i havíem de trobar la persona amb la part que cadascú necessitava:

  • Aquesta malaltia l’ha deixat completament aixafat≠esclafat
   • Aixafat →aplicar força sobre una cosa
   • Esclafat→rompre per un xoc violent
  • Avui et convidaria de bon grau≠grat.
   • grau→temperatura
   • grat→*apetecer
  • Tothom considerava excessiu el càstig que van infligir≠infringir a les persones que van intentar escapar-se.
   • Infligir →aplicar càstig
   • infringir→no respectar normes
  • Li han venut un trencaclosques incomplet≠incomplert perquè li falta una peça.
   • incomplet→no sencer
   • incomplert→no complir promesa
  • Va estabornir el gos d’una pedrada≠pedregada.
   • pedrada→com en castellà
   • pedregada→precipitació grossa
  • Ens van advertir que no havíem de desvelar≠desvetllar el secret fins que no arribessin els delegats.
   • Desvelar→dir, anunciar
   • desvetllar→treure la son

  Per últim, hem fet una presentació en parelles. Havíem d’incloure unes paraules que la Lourdes ens va donar, però havia de ser en la versió incorrecta. Després havíem de llegir-les  i els companys havien de trobar les paraules.

  I això és tot. Com podeu veure he tardat més d’allò que és normal a fer aquest resum però ara sí està ben fet. Les coses ben fetes sempre tarden una mica més.

   

  Una abraçada,

  Josue

  Article complet

 • 10a i 11a sessió Suficiència 1

  Hola,

  Aquesta setmana hem repassat els errors de les fitxes.

  Per al  = per a + el seu consum.

  Magatzem =emmagatzemar
  Tard  / després
  Simbols =    Símbols  (paraula plana que no acaba ni en vocal ni en vocal + essa ni en –en o –in)
  de aquesta    = d’aquesta
  esta  =està    (paraula aguda que acaba en vocal)

  També vam fer un exercici en què faltaven paraules i havíem d’omplir-ne els buits.
  La nevera està buida. No hi ha___(gens/res).  Resposta correcta          RES
  Un gran ____( número /nombre) de persones van assistir al concert.    NOMBRE
  Aquest treball es____( compon/ composa) de tres apartats.                 COMPON

  s1 2
  El dijous ens va donar un altre full: ús dels guionets. Això va ser bastant enrevessat , ens va costar una mica però ens en vam sortir bastant bé. A les fotos veurem les explicacions.

   

  s1 1
  Bon cap de setmana a tots. Fins dimarts!

   

  Carme

  Article complet

 • 10a i 11a sessió Intermedi 2

  Bon dia,

  Aquesta setmana hem tingut un encàrrec especial. Com que alguns companys del curs (la Montse i la Lena) participen en un espectacle teatral que s’estrenarà la setmana vinent, ens hem ocupat d’escriure una carta per informar-ne els companys de la resta dels cursos de català. Abans de confegir-la, en vam analitzar dues. la veritat és que la carta final us ha quedat molt i molt bé. Felicitats! Ja l’he passat a la resta de professors i la setmana vinent la llegiran als alstres cursos. Si no vau venir, aquest és el document: carta teatre pocavergonya

  A més, com que estaàvem teatrals, vam veure un text relacionat amb el Teatre Victòria en què apareixien paraules poc precises. Si no vau venir, aquest és el text: text teatre victòria – paraules imprecises I aquí teniu el document amb els canvis: text teatre victòria

  Finalment, també hem vist algunes diferències lèxiques: capsa/caixa, full/fulla, esquena/espatlla, greix/grassa i adreça/direcció.

  I això és tot. Bon cap de setmana!

  Lourdes

  PD: Ah! Com que us vaig parlar de Flor de nit, us deixo un parell de vídeos que espero que us agradin. 🙂

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes