Subscriu-te via RSS

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

  • Cori: Som els millors
  • Jordi G: Gràcies Xavier. Jo en principi no seguiré. En un futur pròxim ja es veurà.
  • Jordi: Xavier, per la part que em toca no tinc cap tipus de queixa, tot el contrari estic molt content d’haver...
  • Enrique: Gràcies Xavier.
  • Jordi G: Xavier, Després del suspès ens vèiem al septembre. Ò podré vendre els llibres…

Núvol d'etiquetes

accents diacrítics accentuació activitats adejectius agenda apostrofació articles avalaució avisos carta català cinc cinema en català classe concert esquema exposició Falca grups hores intervenció oral jocs la dièresi La Falca la nota lectura lectura en veu alta nota model notes números objectiu comunicatiu paràgraf planificació programació pronoms febles Ramon Llull resultats sol·licitud síl·laba teatre tema textos verbs vocal neutra voluntariat