• Informació

    Un quart de català és un magazín sobre l’actualitat de la llengua catalana i les activitats del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona en particular, i del Consorci per a la Normalització Lingüística en general. L’actualitat de la llengua s’hi tracta en sentit molt ampli: política lingüística (nacional, estatal i internacional), sociolingüística i normalització dels Països Catalans, informàtica (productes i recursos informàtics en català, portals lingüístics, entitats i associacions, assessorament en línia…), publicacions (tant en paper, com multimèdia, com digitals), el món audiovisual i multimediàtic en català (cinema, música, televisió, telefonia mòbil…).

Un quart de català

Des de l'any 2000, el magazín sobre l'actualitat de la llengua a Tarragona Ràdio


Les seccions d’aquest bloc


Enllaços


Arxius