• Classe 2: 4 de març

    Vam corregir l’exercici de pronoms que teníem pendent. Us n’adjunto les solucions per si us calen. També us adjunto les solucions del masculí/femení, singular/plural dels adjectius que surten en aquesta unitat. 

    Vam fer descripcions d’objectes i vam escoltar l’àudio de la pàgina 111 sobre aquest tema. Vam veure alguns interrogatius que utilitzem a l’hora de fer preguntes i vam començar a veure de quines maneres podem indicar probabilitat.

    Deures: exercici que quedava pendent de la còpia dels verbs hi ha, n’hi ha, és i acabar la còpia del verb deure.

    Recordeu que dimecres que ve farem la tasca final d’aquesta unitat i la prova escrita. Per a la prova escrita hauríeu de repassar: hi ha / n’hi ha / és, perífrasi del verb deure (i altres maneres d’indicar la probabilitat), els interrogatius quin / quina / quins / quines / què, la descripció d’objectes (i, per tant, el gènere i el nombre dels adjectius i el vocabulari de la unitat), els elements de negació cap / ningú / res / gens

    Ànims, que ja seran les últimes proves!

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.