• Ens acomiadem…

  Per acabar, ens acomiadarem del blog escrivint com a comentari a aquesta entrada l’article “L’aprenentatge de la llengua”. Recordeu que sou professors d’anglès i escriviu l’article per publicar-lo al blog de l’acadèmia on treballeu.
  Ànims, que ja ho tenim!

 1. Fina Moreno

  14 Jun 16
  21:28 #

  En el meu darrer article al blog de l’Acadèmia, vaig comentar-vos que el Consorci per a la Normalització Lingüística em van convidar a les IV Jornades Aprendre Llengües al Segle XXI, avui us en faré cinc cèntims de com van transcórrer.

  Un nombrós grup de professionals relacionats amb la docència érem presents. Tots disposats a compartir experiències, dubtes, idees i solucions en temes relacionats amb l’aprenentatge de les llengües. Les jornades van ser dividides en dos blocs: La gramàtica i la ludificació.

  Dins del primer apartat que corresponia a la gramàtica, es va destacar la importància de la pràctica d’una llengua, els seus components com per exemple les normes i regles, ens posen a l’abast uns mitjans que ens ajuden a entendre-la millor i a mesura que la utilitzem som capaços de deduir aquestes normes per adquirir un bon aprenentatge. Gairebé tothom va estar d’acord en que les normes molt complicades només fan que entorpir aquest procés, s’ha de practicar a l’aula, i d’una manera cooperativa entre tot l’alumnat, amb normes senzilles i utilitzables aconseguirem un millor aprofitament per a l’exerció de la llengua.

  El segon bloc exposava una gran teoria; el concepte d’aprendre jugant. Tots els docents sabem que en tots els processos d’aprenentatge és més divertit i efectiu anar adquirint els conceptes mitjançant el joc, així, quasi sense adonar-nos assolim els objectius. És important mantenir la idea que no només els infants poden utilitzar el joc com a element didàctic, en aquest sentit el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va incorporar fa temps aquesta tècnica a l’ensenyament per a adults.

  Per anar acabant m’agradaria comentar-vos com han estat de productives per a mi aquestes jornades, crec que en general tots els docents hem quedat molt contentes d’haver-hi assistit, sóc de la opinió que la comunitat educativa ha de compartir coneixements i experiències, hem d’aprendre ha ensenyar i ensenyar aprenent.

 2. Òscar Herrera Constans

  08 Jun 16
  15:16 #

  L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA

  Com molts de vosaltres sabeu, els passats 25 i 26 de juny vaig ser el docent encarregat de representar la nostra acadèmia a la “IV Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI” que es va celebrar a Barcelona.

  La jornada es va estructurar en dos dies diferents en què per a cadascun es tractaria un tema: el primer va fer referencia a la gramàtica i el segon a la ludificació.

  Ja entrant en matèria de gramàtica, i fent una breu repassada al sistema de tradicional de l’ensenyament de les llengües s’aprecia com des del punt de vista dels alumnes en molts casos és una feina feixuga i costosa perquè sempre s’ha fet un especial èmfasi en la gramàtica, lèxic i sintaxi de forma teòrica. Per solucionar aquesta casuística es proposa que l’aprenentatge de la llengua sigui més amena i agradable convidant a l’alumnat a usar-la i a què gaudeixi de la utilització d’aquesta en diverses tasques o activitats. Per tant, seria convenient aconseguir combinar l’objecte d’aprenentatge (marc teòric) amb la finalitat de l’aprenentatge (expressió i comunicació).

  Pel que fa a la segona temàtica principal de la jornada, es parla de la ludificació com una eina que ha de suposar un estimulant de la superació personal i que ha d’ajudar en la motivació, la implicació, la interacció i la cooperació dels alumnes vers l’aprenentatge de la llengua. La idea no és solament introduir els jocs a les escoles sinó de dotar a l’ensenyament de les llengües d’experiències d’aprenentatge.

  Així doncs companys docents, valoro com a positiva la meva assistència a la jornada perquè n’he estret un petit ventall d’idees per poder millorar el nostre sistema d’ensenyament i poder donar solució a problemes com són l ‘asimetria de competències, el fet focalitzar les classes més en la forma de la llengua que no pas en el significat, l’avorriment dels alumnes o la falta de motivació dels mateixos.

  Per tant, us convido a què en propers seminaris de professors abordem les dificultats exposades a l’hora d’impartir les classes i que estudiem la possibilitat d’emprar els dos conceptes tractats aquests dos dies a Barcelona.

 3. Pere Flores i Grima

  07 Jun 16
  13:39 #

  L’aprenentatge de la llengua
  Com ja sabeu, vaig estar a la IV Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI que va tenir lloc a Barcelona aquest passat mes de juny. Anar-hi m’ha donat l’oportunitat d’escoltar molts consells que ens podrien ser útils i he pogut extreure’n algunes idees, amb les quals he estat pensant i crec que es podrien posar en pràctica l’any que ve; llàstima del petit pressupost que tenim al departament de llengua estrangera en aquesta acadèmia.
  Es van realitzar algunes ponències molt interessants i no se’m va fer gens pesat anar-hi, tot i que enguany, ha durat dos dies. Entre les persones que sortien a fer presentacions, hi destacà Matilde Martínez Sallés, que va fer una xerrada molt amena i posseeix una trajectòria molt àmplia com a professora i docent en l’aprenentatge de llengües per diferents països.
  Les dues temàtiques bàsiques més tractades durant l’esdeveniment, van ser: la gramàtica i la ludificació. En general vam debatre sobre la necessitat de valorar la gramàtica com a objecte i instrument d’aprenentatge (conceptes que són diferents) i, el joc i la ludificació com a font d’aprenentatge.
  Vàrem estar parlant, també, de bases i teories pedagògiques al voltant de l’ensenyament. Com arribem a ser millors professors i professores? Quin tipus d’alumnat és l’ideal? Podem fer les coses d’una altra forma?
  Segons el meu punt de vista, opino que s’haurien de canviar els models existents que fem servir i que per això, a vegades hem de replantejar noves estratègies amb la finalitat sempre, d’arribar a els alumnes i les alumnes per a que puguin aprendre i tinguin un entorn positiu. Aquesta és una de les reflexions més importants a les quals penso que vàrem arribar, entre moltes altres coses que vàren succeïr i que, segur, que són conclusions que em serviran per fer classes d’anglès. M’he adonat que la comunicació efectiva té un paper molt important i faré servir alguna “eina”, com per exemple, el joc de rol perquè, entenc, que si no s’aprèn d’una forma divertida és perquè potser, no s’aprèn gaire.
  Per acabar us adjunto l’adreça que us durà a Youtube, al canal del CPNL, on hi podreu veure part de la jornada i altres vídeos que són ben interessants.
  Feu clic aquí per anar-hi. Fins aviat!

 4. Oscar Cruz

  06 Jun 16
  19:42 #

  Després d’assistir a la IV Jornada Aprendre llengües al S. XXI vull fer una reflexió sobre els mètodes que s’utilitzen per ensenyar llengua estrangeres en els centres educatius de tot l’estat.
  En la conferència vam assistir centenars de docents de llengües estrangeres i tots estaven d’acord en que els alumnes últimament interactuen més amb les noves tecnologies. Això pot ajudar en fer classes que siguin molt més interactives fer ús dels avenços que hi ha. Han estat conferencies de gran interès, ja que hauria assistit un gran nombre de professors.
  He pogut assistir a varies conferencies realitzades per doctors en llengua estrangeres on exposaven les tècniques que poden ajudar al alumnat ha tenir més interès a l’hora de tenir ganes per aprendre.
  La llengua no és com altres assignatures, hi ha una evolució continuada que ha mesura que passen els anys les tècniques es van modificant per tal de facilitar al alumnat l’aprenentatge de la llengua.
  Tots els mestres hauríem de posar de la nostra part i amb totes les eines que tenim al nostre abast emprar de tal manera que proporcionem i fomentem l’aprenentatge als nostres estudiants.

 5. Oscar Cruz

  06 Jun 16
  16:45 #

  L’aprenentatge de la llengua

  L’aprenentatge de la llengua al llarg del temps ha patit una evolució alhora d’emprar tècniques de formació de l’alumnat.

  Em pogut veure que a mesura que s’hauria anat evolucionant en les tècniques d’aprenentatge, això ha fet possible que fos més fàcil agafar les idees i les tècniques d’entendre tot el que envolta la llengua que s’està estudiant.

  Sobre els anys 40-60, és va implantar els mètodes anomenats “Tradicionals” que consistia a llegir textos i traduint-los. Això feia un aprenentatge limitat.

  En els anys 60-70 és va aplicar els mètodes anomenats estructuralisme que consistia a fer repeticions de les estructures orals. Va ser un canvi important, ja que es va introduir les estructures orals.

  És va fer un estudi del motiu pel qual és vol aprendre una llengua, que seria per poder-se comunicar-se amb la gent amb què la parla i els mètodes es basaven per aconseguir alguna finalitat que és comunicar-se amb la gent.

  Va ser als anys 70-80 què és va implantar un mètode que siguis més funcional i donés un ventall més ampli a la persona que esta aprenent, per poder-se comunicar sense cap mena de problema amb la llengua que està estudiant. S’utilitzava la gramàtica interioritzada.

  En els anys 80-90 hi ha més tecnologia a l’abast del professorat i l’alumnat. Tot això facilita molt l’aprenentatge i es disposa de més logística per poder estudiar i aprendre. Avui dia tenim molta informació a l’abast de tothom. Ens facilita molt tant als professors com a l’alumnat.

  Anar al país el qual estem aprenent l’idioma ens ajuda molt a esforçar-nos molt més, ja que la teva supervivència depèn de la comunicació amb la resta de persones.

  Hi ha moltes sortides de cara a l’estranger per poder fer intercanvi amb un altra persona i així conviure amb persones que només parlen l’idioma el qual està aprenent.

  És de gran utilitat fer –lo un cop per poder complimentar el lèxic, gramàtica o simplement tenir una motivació més elevada per aprendre.

  Avui dia hi ha molts de mètodes per tal que l’alumne tingui més iniciativa i tingui una participació més directe.

 6. Eva Calvo

  05 Jun 16
  12:25 #

  “L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA”

  Aquesta entrada al blog és en resposta a la demanda del cap d’estudis de llengües de l’institut i per tal de donar resposta als dubtes sorgits arran de la nova proposta que vam presentar els professors implicats, en el projecte de renovar el mètode d’ensenyar les llengües al nostre centre.

  Encara que reconec que pot semblar un projecte esbojarrat, no ha estat improvisat, portem des de 2015, treballant amb ell.

  Els dies 25-26 de Juny de 2015, es va celebrar la “ IV Jornada Aprendre llengües al Segle XXI” organitzada pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Al qual vam participar el departament de llengües. Pels que n’esteu interessats, trobareu el link al blog de comiat de l’escola de l’1 de juliol de 2015.

  Durant els dos dies que durà la Jornada, mitjançant diverses ponències, agrupades en dos temàtiques centrals, la gramàtica i la ludificació, es van plantejar les diferents carències, limitacions i propostes de futur de cara a l’estimulació de l’aprenentatge de noves llengües en general i del català en particular.

  La llengua com a eina de comunicació entre persones, penso que coincidireu amb mi, no és una matèria inerta com d’altres assignatures, la història o les matemàtiques. La llengua és viva i canviant, tant és així que els canvis socials i d’ús experimentats, de vegades, no s’ajusten a la normativa vigent, això fa un grinyola ment entre l’ús i les normes difícil de conciliar i genera un efecte no desitjat d’allunyament entre l’ús real i l’acadèmic que dificulta l’aprenentatge, perd interès i per tant funcionalitat.

  Una conciliació entre gramàtica i ús passa per un aprenentatge interactiu i deductiu i no tan memorístic com fins ara. Estem convençuts que un estímul de la creació i de la interpretació de la llengua, basat en el treball cooperatiu i la recerca activa per part dels alumnes, aconseguirà aquest apropament que cerquem.

  En aquest context potenciar la motivació és un objectiu del professorat. Tots estarem d’acord en què vincular emocions fa que l’aprenentatge sigui més profund, quina manera millor que la ludificació de les classes per crear emocions a l’aula. Vet aquí la llavor del nostre projecte.

  Espero que amb aquest breu resum us hagi tranquil·litzat si més no, guanyat com adeptes al nostre projecte, necessitem entusiastes amb ganes de treballar. Si teniu qualsevol dubte contacteu amb nosaltres i intentarem resoldre-les Gràcies per les vostres aportacions. Sabeu que sempre són ben acollides.

 7. Núria Navarro Teixidó

  04 Jun 16
  21:03 #

  L’aprenentatge de la llengua

  Els passats 25 i 26 de juny es va celebrar a Barcelona la IV Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI. Els temes generals que es van tractar van ser la gramàtica i la ludificació. Dos dels temes més importants que també treballem a la nostra acadèmia i que són fonamentals en la pedagogia moderna.

  Quan parlem de gramàtica, a molts ens ve al cap la idea d’ensenyar-la de forma descontextualitzada. Això ha quedat obsolet, ja no té cap sentit. Necessitem ensenyar-la de tal manera que les activitats que proposem a l’alumne, o millor dit, a l’aprenent, tinguin relació amb l’ús i que el significat sigui el rovell de l’ou.

  Com ho podem fer possible? Generant interacció: la llengua que utilitzem ens ha de despertar la curiositat de conèixer la gramàtica i aquesta ha de despertar la curiositat per saber com podem comunicar de manera assertiva i adequada. Donarem un tipus d’informació i normativa senzilla i útil que sigui efectiva per a la comunicació i que pugui generar cooperació entre els companys d’aula, i activitats de recerca. Per fer el camí més interessant i didàctic ho farem oralment i després per escrit.

  Quina eïna ens pot ajudar a assolir els nostres objectius? El joc. Quan es juga es generen vivències emocionals, implicacions personals que influeixen facilitant l’aprenentatge. A més a més, el joc és motivador. Es tractarà d’aconseguir que les classes siguin espais lúdics, que aprendre es converteixi en un plaer. Quan un fa una tasca significativa amb desig i sense excés d’exigència, com quan es juga, l’aprenentatge es torna vivència i s’impregna a l’intel·lecte.

  Hem de començar a entendre la competència comunicativa de manera holística, com un tot. Té tanta importància enraonar com escoltar-se, la gestualitat com la gramàtica, la part social com la fonètica. Hem d’acompanyar els estudiants sabent que el camí és llarg però que pot ser molt agradable gaudir dels paisatges lingüístics que descobriran tot fent ruta. Donem-los la mà i fem-ho junts.

 8. Maribel Camps

  04 Jun 16
  17:47 #

  HO FAIG I HO APRENC

  L’ensenyament de les llengües, ja siguin primeres, segones o terceres, ha fet un canvi significatiu en els darrers temps. Dels mètodes pràcticament obsolets de fa uns anys, més aviat arcaics, gens estimuladors i poc eficients, s’ha passat a uns de més pedagògics i moderns que, més que ensenyar filològicament una llengua, busquen que s’aprengui a fer-la servir posant l’èmfasi en la eficàcia comunicativa.

  La Comunitat Europea ha creat el Marc Europeu Comú de Referència, M.E.C.R., un document resultant de més de deu anys de recerca feta per especialistes en llengua i pedagogia procedents dels països de la Comunitat Europea que té com a finalitat proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües.

  Aquest mètode ha estandarditzat les normatives que regulen l’ensenyament de les llengües i les ha classificat en nivells que descriuen el que l’alumne sap de la llengua en forma d’actes, és a dir: cada nivell certifica que aquella persona és capaç de parlar sobre la família, explicar una història o intervenir en un debat, i no com abans que els nivells acreditaven que sabia conjugar un verb o construir correctament frases. En definitiva, la nova metodologia busca formar comunicadors eficaços.

  Mitjançant el joc i la interacció dels alumnes a l’aula, la implicació dels aprenents en l’ús de la llengua i la recerca del significat més que de la forma, es busca canviar la perspectiva de la metodologia de tal manera que més que saber llengua s’ha d’usar la llengua, els alumnes passen a ser ciutadans, els exercicis es canvien per activitats, les formes verbals o gramaticals passen a ser objectius comunicatius i la gramàtica es converteix en gramàtica pedagògica discernint quanta se n’ha de saber en comptes d’ensenyar-la tota.

  En definitiva, es busca canviar la forma d’ensenyar llengües posant la gramàtica al servei de la comunicació.

 9. Iolanda Quilez

  02 Jun 16
  18:23 #

  El professorat haurà de buscar nous mètodes d’aprenentatge per tal de motivar l’alumne i aplicar la gramàtica per a l’ús de la llengua

  La setmana passada alguns professors van assistir a la IV Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI que organitzava el CNL. Durant tot el dia es van fer conferències i taules rodones sobre l’aprenentatge de la llengua basat sobre dos grans eixos: la gramàtica i la ludificació.

  Les llengües no són especialment atractives ni fàcils d’estudiar llevat que la persona gaudeixi estudiant-les. És per això que el CNL durant aquesta jornada ha exposat maneres de fer més fàcil i lúdic l’aprenentatge sense oblidar la part més important, aprendre correctament la llengua i especialment la gramàtica.

  La gramàtica és el pes més gran de la llengua i el gran problema de la majoria dels alumnes per la seva dificultat. Per tant, s’ha de buscar un procés cooperatiu i comunicatiu a l’aula que permeti als alumnes aprendre les normes gramaticals des d’un punt de vista fàcil i útil. L’estudi de la gramàtica ha de ser explicat pel professor i posteriorment traspassat al paper per tal que l’alumne assimili el que s’ha explicat i ho apliqui amb exercicis.

  Per altra banda, el joc és una manera pràctica d’ensenyar la gramàtica i implicar l’alumne amb l’objectiu de crear una dinàmica de treball que reforci l’aprenentatge. Està demostrat que la part lúdica el facilita ja que genera emocions i, com a conseqüència, motiva l’alumne.

  Així, doncs, cal canviar la manera d’ensenyar? L’aprenentatge ha de ser tot lúdic? Segons el CNL el professorat ha de donar les eines als alumnes perquè puguin aprendre fàcilment la llengua, motivant-los amb activitats, exemples i jocs que permetin aplicar la norma i sigui útil per a l’ús de la llengua.

 10. Alfons

  02 Jun 16
  2:23 #

  L’aprenentatge de la llengua

  Tots els centres educatius estan formats per equips de professionals que es dediquen a formar alumnes. Una d’aquestes tasques és la d’ensenyar llengües i, coma a professor d’anglès, vull exposar les noves tècniques educatives que tenim a la nostra disposició per fer la tasca diària en els centres, col·legis, escoles i fins i tot a les universitats. Aquestes tasques tenen per objectiu fer activitats per aconseguir els resultats desitjats de manera que sigui fàcil aprendre.

  És per això que parlarem dels últims mètodes d’ensenyament que es volen implementar en l’ensenyament, també de les noves tècniques que disposaran els mestres per fer la seva feina diària. Actualment la majoria de professors fan classes tradicionals però també tenim d’altres que les fan més amenes i participatives. També s’ha de tenir en compte que hi ha una gran part d’educadors que els agrada que els alumnes memoritzin, però el que es vol introduir és que tots els alumnes, fins i tot els adults, utilitzin el joc i l’entreteniment en les seves classes.

  Personalment crec que per augmentar l’èxit dels estudiants de llengües estrangeres és important utilitzar un nou estil d’aprenentatge, proporcionant a l’alumne noves formes d’aprendre. Actualment els estudiants aprenen de moltes formes, en podem destacar les següents: escoltant, veient, actuant, utilitzant la lògica, però també memoritzant i visualitzant. Per tant, el que es vol implementar és que l’entreteniment i el joc sigui un element complementari de l’ensenyament, especialment en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Escriu un comentari

RSS dels comentaris

Pots utilitzar els següents tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Històric


Categories
Entrades recents


Blogroll


Enllaços d'interès per a l'aprenentatge


Rebost d'activitats


Recursos TIC


Segueix el CNL a


Webs d'interès


Paraules clau