RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Les vocals tòniques i àtones dels dialectes catalans


  Una mica de repàs…

  La síl·laba és el so o grup de sons que pronunciem amb un sol cop de veu. En una paraula hi sol haver tantes síl·labes com vocals: cor-ti-na, pa-ti-nat-ge, ja que la vocal és el nucli de la síl.laba. En català podrem trobar una única vocal com a síl·laba, però no una consonant sola.

  Tota paraula té una síl·laba que es pronuncia amb més força, la qual rep el nom de síl·laba tònica: ca-mi-sa. Les restants són les síl·labes àtones: ca-mi-sa.

  En alguns casos (paraules compostes, adverbis en -ment, etc.) podem trobar dues síl·labes tòniques: fàcilment, historicoartístic.

  Vegem ara quines vocals podem trobar en posició tònica i en posició àtona en tots els dialectes catalans:

  SISTEMA VOCÀLIC TÒNIC DELS DIALECTES CATALANS

  Com veiem al quadre de sota, la majoria de dialectes tenen 7 vocals en el sistema vocàlic tònic. Un dialecte del bloc oriental, el balear, en té 8, i un altre dialecte del bloc oriental, el rossellonès, només en té 5  (perquè ha perdut el so de ‘e’ i ‘o’ obertes).

  Vocals tòniques
  Central
  Nord-
  occidental
  Valencià
  Alguerès
  Balear
  Rossello-
  nès
  a:
  carn, avi
  x x x x x x
  e tancada: gep, torrent
  x x x x x x
  e oberta: cel, serra
  x x x x x
  vocal neutra:
  tres, maleta
  x
  i:
  vi, camí
  x x x x x x
  o oberta: bou, groga
  x x x x x
  o tancada: bot, foca
  x x x x x x
  u:
  Lluc, sucre
  x x x x x x

  SISTEMA VOCÀLIC ÀTON DELS DIALECTES CATALANS

  En posició àtona, en els dialectes del català oriental, totes les ‘e’ i la ‘a’ es neutralitzen en el so de la vocal neutra. Igualment, en la major part del domini del català oriental, la grafia o, quan correspon a un so àton, es pronuncia [u]. Per això, en català central, en balear i en rossellonès tenim només tres vocals en situació àtona: i, u, i vocal neutra. En alguerès és pràcticament igual, només que en lloc de vocal neutra, en posició àtona pronuncien [a].

  Vocals
  àtones
  Balear
  Rossello-
  nès
  Central
  Alguerès
  Nord-
  occidental
  Valencià
  a:
  caseta
  x x x
  e tancada:
  carre
  x x
  vocal
  neutra:
  cəseta
  x x x
  i:
  mirar
  x x x x x x
  o tancada:
  pomera
  x x
  u:
  pujar
  x x x x x x

   

  Vegeu en el quadre de sota com varia la vocal tònica de la síl·laba inicial quan esdevé síl·laba àtona en algun derivat, i la diferència entre dialectes.

   

  Relació entre les vocals tòniques i les vocals àtones en els dos grans blocs dialectals

  Síl·laba tònica general Síl·laba àtona
  Parlars orientals Parlars occidentals
  m[í]ra, fam[í]lia m[i]rar, fam[i]liar m[i]rar, fam[i]liar
  p[é]sa, carr[é]r p[ə]sar, carr[ə]ró p[e]sar, carr[e]ró
  g[έ]la, m[έ]l g[ə]lar, m[ə]lós g[e]lar, m[e]lós
  c[á]nta, c[á]sa c[ə]ntar, c[ə]seta c[a]ntar, c[a]seta
  p[ɔ́]sa, s[ɔ́]ca p[u]sar, s[u]cota p[o]sar, s[o]cota
  d[ó]na’m, p[ó]ma d[u]nar, p[u]mera d[o]nar, p[o]mera
  p[ú]ja, [ú]ngla p[u]jar, [u]nglot p[u]jar, [u]nglot

   

  Vegeu més informació a la gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans.


Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anècdota català contes despistat elemental internacional literatura llegenda llengua microrelat microrrelats multicultural potrta. error rondalla rondalles tradició