Setmana del 16 de novembre: activitats

Durant aquesta setmana anirem treballant el tema dels verbs dins  de l’Itinerari d’aprenentatge de suficiència. Entrem ara al tema dels verbs de la segona conjugació.

Cal que dins de la pàgina dedicada al verb, al menú de l’esquerra, busqueu l’apartat de verbs de la segona conjugació – Verbs amb formes velaritzades, i feu les activitats següents:

Activitats 17  i  18

Després, també al menú de l’esquerra busqueu l’ apartat de verbs de la segona conjugació – Verbs irregulars, i resoleu les activitats següents:

Activitats 25, 26, 27 i 30

Un cop acabats els exercicis i comprovats els vostres errors, ja us podeu posar a fer les ACTIVITATS 7. Podeu enviar-les a la tutora en el termini d’una setmana.

(també podeu donar un cop d’ull a l’espai d’aquest blog dedicat a alguns aspectes verbals)