RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘l’expressió oral’

 • La lectura i la intervenció oral

  Algunes orientacions…

   

  La lectura d’un text

  Què hem de tenir en compte?

  El ritme Cal llegir sense vacil·lacions i segmentant adequadament.  El ritme i la velocitat han de ser adequats.Cal llegir ni massa de pressa ni massa a poc a poc!
  L’entonació S’ha d’entonar el text segons el significat i seguint els signes de puntuació.
  El text Cal reproduir fidelment el text, sense ometre, afegir, canviar o desfigurar les paraules.

   

   

  La intervenció oral

  Què hem de tenir en compte?

  Esquema previ de tema Cal fer un esquema del tema del qual volem parlar, amb les parts diferenciades: una introducció, un desenvolupament (amb els arguments i els exemples) i una conclusió final.

  La intervenció oral es valora…

  Per la comunicabilitat Hem de saber donar informació detallada d’allò que volem comunicar.I saber-ho fer amb fluïdesa.En definitiva, hem d’acomplir el propòsit comunicatiu
  Pel contingut i la coherència Perquè el contingut sigui clar, hem d’exposar les idees amb un ordre.No ens hem de limitar a la informació demanada a l’enunciat. La intervenció ha de tenir l’extensió adequada.

   

  No ens hem d’oblidar del registre. La intervenció ha de mantenir un cert grau de formalitat.

   

  Per l’ús de recursos lingüístics Hem de demostrar que tenim recursos suficients (i variats) per introduir els temes, per matisar el discurs, per concloure’l…Es tracta de no utilitzar sempre els mateixos connectors o estructures.Hem de tenir un bon ventall lingüístic, i utilitzar les paraules amb precisió lèxica.
  Per la correcció dels recursos lingüístics Hem de demostrar que coneixem la gramàtica, segons cada nivell.- Hem de fer servir mecanismes de cohesió: connectors, pronoms febles, etc.

  – No hi pot haver influències ni calcs d’altres llengües.

  – Hem de tenir capacitat de corregir errors.

   

  Per la pronunciació Cal pronunciar correctament els sons del sistema fonètic català i els enllaços entre paraules.

  Si voleu ampliar coneixements i fer alguna pràctica, feu clic aquí.

  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anècdota català contes despistat elemental internacional literatura llegenda llengua microrelat microrrelats multicultural potrta. error rondalla rondalles tradició