1. mª rosa

  24 maig 16
  14:10 #

  Punts de l’informe :

  Punt 1 – Mobiliari

  Les cadires s’haurien de canviar per les del tipus ergonòmic, ja que hi seu molta gent en diferents trams i això comporta que les cadires es vagin deteriorant. Pel que fa a les taules, estaria bé que fossin uns quants centímetres més altes.

  Punt 2 – Equipament
  Posar un parell d’ordinadors per fer consultes, revisar el sistema de llums, ampliar-los amb més wats. La pissarra podria ser electrònica i per últim un bon equip de so per poder visualitzar temes amb tota la seva qualitat, ja sigui sorolls, música, etc.

  Punt 3 – Decoració
  Estors regulables,per mirar que el sol entri gradualment, alguna planta de verd que donés sensació de calidesa al mateix temps que aportés un toc d’humitat a l’estança, així amortiria la sensació de calor que es produeix en hores punta.També es podria posar alguna litografia dels molts artistes calderins.

 2. Mª Àngels Díaz

  29 maig 16
  17:02 #

  ACCESSIBILITAT: les classes s’imparteixen en un edifici, d’obra nova, situat al centre de Caldes de Montbui. Si s’utilitza cotxe per arribar-hi no és fàcil trobar aparcament. L’aula està situada a la segona planta, al fons d’un passadís sempre ben il.luminat. Possibilitat d’utilitzar escales o ascensor.
  ESTRUCTURA: L’aula és rectangular i força espaiosa. Té 6 finestres. Podem garantir la ventilació i la il.luminació, però no es pot regular la llum que entra a l’aula ja que no hi ha persianes i fa molta calor a la primavera i l’estiu.
  MOBILIARI: Els alumnes disposen de taules i cadires. Les taules ( de color marró ) són grans, però no disposen de calaix per deixar-hi llibres. Les cadires són còmodes, però una tapisseria amb roba aniria millor per la calor. L’aula també disposa d’un armari auxiliar de fusta de color marró clar.
  EQUIPAMENT : Força bo. Podem trobar suros en diferents parets. Hi ha aire condicionat i calefacció. Els llums, al sostre, són fluorescents. Els penjadors de paret estan situats al fons de l’aula i aniria bé tenir-ne més i més ben distribuïts. Hi ha una paperera. L’aula té una pissarra, però queda descentrada. Seria una bona opció disposar d’una pissarra amb rodes.
  DECORACIÓ: La paret és de color verd clar i el terra verd fosc. Això crea un ambient agradable i lluminós. Les finestres disposen de cortines de color gris. També són grises les potes de taules i cadires. Hi ha una fotografia de Caldes penada a la paret.
  SEGURETAT: L’aula disposa d’un detector de fum. Hi ha 4 reixes, al sostre, de ventilació.
  La sortida d’emergència és prop, però cal penjar el plànol d’evacuació a la porta de l’aula.
  CONCLUSIÓ: Aula que cobreix força bé les necessitats dels usuaris.Si es soluciona el problema de la calor, a causa de la quantitat de llum solar que entra al’aula,s’hi podrà treballar millor.

 3. Carmen L.

  29 maig 16
  20:29 #

  Després de rebre reiterades i nombroses queixes del deficient condicionament de l’aula 2.5 de català pel que fa a factors d’iluminació i principalment, al que es refereix a canvis bruscs de temperatura, aquesta administració es va veure obligada a sol·licitar un informe d’aquesta aula i a continuació n’indiquem els resultats.
  1.-MOBILIARI: Les cadires i taules són bastant àmplies però es considera que haurien de col·locar-se reixetes inferiors i ganxos en les taules per penjar les motxilles. La ubicació dels penjadors, estan col·locats al fons a la dreta de la classe i per comoditat dels alumnes haurien d’estar distribuïdes per tota l’aula. Ens trobem amb un moble auxiliar que aparentment no se li dóna ús i aparentment és a causa que davant del mateix es troba un projector, que a més de restar-li ús a l’armari indicat la seva mala ubicació pot provocar possibles accidents al estar en un lloc de pas.
  2.-EQUIPAMENT: A més del projector ja indicat, l’aula compta amb una pissarra d’alta qualitat però seria aconsellable una pissarra amb rodes perquè aquesta és fixa i condiciona i limita la distribució dels alumnes. El sistema d’il·luminació compleix amb totes les condicions de normativa actual tant per ubicació com per seguretat, però considerem que les queixes rebudes es deuen a la falta d’intensitat de la llum a causa de no existir manteniment d’aquest equipament. L’aula compta amb diversos taulers d’anuncis de suro ben repartits. Les noves tecnologies no fan acte de presència a l’espai, no compta a cap ordinador, no hi ha wi fi, per tant es considera que s’ha de plantejar aquesta instal·lació. Els sistemes de ventilació, aire acondicionat i calefacció compleixen amb tots els requisits però s’observa que les cortines existents són massa translúcides i no compleixen amb el seu objectiu i repercuteix en els canvis de temperatura a la sala.
  3.- ESTRUCTURA I UBICACIÓ: La classe està situada en el segon pis al final d’un llarg passadís. L’accés es pot realitzar a través d’escales i ascensor. Es tracta d’un edifici d’aproximadament quatre anys d’antiguitat.
  4.- SEGURETAT : Detector i alarma de fums. Es detecta i s’ha de col·locar urgentment un pla d’evacuació en el revers de la porta, visible per a tots els alumnes i professorat.
  5.- DECORACIÓ: El color de les parets és verd, un to que convida a la concentració i el seu manteniment és correcte. S’observa un quadre en una de les parets.
  6.- CONCLUSIÓ: En general l’aula compleix amb l’equipament i necessitats per desenvolupar l’activitat para la qual ha estat creada excepte per les indicacions comentades anteriorment i que s’hauriem de solucionar el més ràpidament possible.

 4. Carme Reyes

  30 maig 16
  11:07 #

  INFORME SOBRE L’ESTAT DE LA CLASSE DE S1
  Després de la reunió anual mantinguda pels alumnes de català S1, a continuació l’informe amb el resultat de la mateixa:

  1.- MOBILIARI
  – Hi ha cadires suficients, tot i que són incòmodes, quan es vagin canviant convindria que fossin més ergonòmiques.
  – L’amplada de les taules és correcta però podrien ser un pic més altes i distribuïdes en forma de “U” perquè no quedés cap alumne en una segona fila al final de la classe.
  – Tots el penjadors estan situats en una zona de la classe, caldria una millor distribució.
  2.- EQUIPAMENT
  – No disposa d’ordinadors, en necessitaríem almenys un parell per poder fer consultes durant la classe.
  – La pissarra és de guix, fa molta pols i no és bona la seva visibilitat des de tots els punts de l’aula. Una pissarra digital seria més saludable i permetria projeccions des de l’ordinador.
  – L’aire condicionat s’hauria de redireccionar perquè toca mold directe i molesta.
  3.- DECORACIÓ
  – Amb les cortines actuals entra molt sol i enlluerna, a part de fer molta calor. Unes cortines graduables solucionarien aquests inconvenients.
  – Uns quadres més actuals a les parets donarien un aspecte més vistós i la classe faria més goig.
  – Un color més clar a les partes donaria més lluminositat i nitidesa a l’aula.
  4.- SEGURETAT
  – A l’aula hi falten les indicacions de sortida d’emergència.
  – Hi ha extintors al passadís, però seria necessari tenir-ne un a dintre de l’aula per una major seguretat.
  5.- CONCLUSIÓ
  L’aula no cobreix totes les necessitats de l’alumnat. Seria necessari solucionar els problemes de seguretat i equipament en primer lloc i anar fent les reformes i canvis esmentats per poder-hi estar tots més segurs i amb una aula més moderna i confortable.

  Alumnes de Suficiència 1
  Caldes, 9 d’abril de 2016

 5. Yasmina

  30 maig 16
  17:40 #

  Els alumnes de la clase de català hem decidit presentar al cap d’estudis de la Casa dels Mestres, un informe amb petites modificacions o incorporacions per millorar el funcionament de l’aula.
  1. Mobiliari
  – A l’aula es podrien posar més pissarres de suro per penjar més informació educativa.
  2. Equipament
  – Es podria posar un equip de projecció amb clau en un armari amb rodes, perquè es pugui traslladar fàcilment i usar en diferents aules.
  – Canviar l’equip de so ja que hi ha una mica antiquat i no llegeix MP4.
  – Disposar d’un ordinador per accedir als recursos interactius durant les classes.
  – Es podria canviar la il·luminació actual perquè no s’apagui, per una de led de baix consum.
  3. Decoració
  Els estors de les finestres que fossin més translúcids perquè deixin passar la llum però no molesti el sol.
  4. Seguretat
  L’aula compleix amb tots els requisits de seguretat, tot i que es podrien distribuir millor les cadires per aportar una millor sortida en cas d’emergència.
  5. Conclusió
  Encara que l’aula cobreix les necessitats bàsiques per a l’ensenyament-aprenentatge, es podria millorar la qualitat fent aquestes innovacions anteriorment citades, i així la mestra i els alumnes tindríem més tecnologies i més comoditats.

  Els alumnes del S1

 6. Oriol Nieto

  31 maig 16
  16:04 #

  INFORME SOBRE L’ESTAT ON FEM LES CLASSES DE CATALÀ.

  L’aula té 24 cadires, 12 taules, 1 armari sense portes, 5 taulells de suro, 1 paperera, 1 pissarra i 3 penja-robes.
  Com a equipament hi ha un projector de peu portátil, 1 termostat que regula 2 aparells d’aire condicionat al sostre, 2 sensors de fum, 4 il·luminàries amb 2 fluorescents cadascun color blanc fred marca Sylvania 840. Per últim 4 sortides de ventilació general.
  Com a decoració podem destacar l’únic quadre que hi ha sobre els Balls Populars i Colles de la Festa Major a la Plaça de L’església de Caldes de Montbui de l’any 2000. El color verd pastís de l’aula es l’unica cosa que cal destacar a part del quadre de decoració.
  Respecte a la seguretat, amb els 2 detectors de fum abans mencionats caldria posar un cartell a la porta de sortida en cas d’emergència.
  1 de les 4 il·luminàries estan preparades per il·luminar l’aula en cas que se’n vagi la llum.

  com a conlusió final es podria millorar la sala amb millors equipaments como tindre un dispensador d’aigua, enfosquir els vidres per quan toqui el sol i uns protectors de tela a les cadires perquè fan molta calor.

 7. Svitlana

  31 maig 16
  16:24 #

  Un grup d’alumnes de Suficiència C1 hem decédit fer un informe de l’estat de l’aula. 1.-Mobiliari A la sala hi ha taules,cadires,un armari per al material de classe,pissarra. Per la nostra part volem proposar una sèria de millores: -les cadires ergonòmices -les taules individuals. -la pissarra s’hauria de moure cap a l’esquerra per millor visibilitat. 2.-Equipament La sala està climatitzada.Les finestres són lluminoses però els estors que hi ha deixen passar la clamor del sol.La sala no disposa de Wi-Fi,un equip d’àudio és antic i no se sent bé. 3.-Decoració Hi ha cartells de suro penjats a la paret.Proposem canviar el color del paret per més clar i els duros canviar-los per les pantalles digitales . 4.-Seguretat La sortida d’emergència no està ben senyalitzada. 5.Conclusió La sala cobreix la majoria de les necessitats,és adequada,però es podría millorar en alguns punts anomenats anteriorment.

 8. Àngels J.

  01 juny 16
  9:36 #

  INFORME SOBRE L’AULA DE CATALÀ C1 DE L’EDIFICI “LA CASA DELS MESTRES”

  Els meus companys i jo considerem que s’hauriem de fer alguns canvis per una millora en general.

  1. MOBILIARI
  24 cadires, 12 taules, un armari sense portes però si amb prestatges i una paperera.

  2. EQUIPAMENT
  Aire condicionat i sistema de ventilació general, cinc surus per penjar notes. la aula té moltes finestres i aixó està mol bé per a la ventilació i les vistes a l’exterior, però seria convenient possar vinil als vidres perquè no traspasses tant la calor.
  Hi ha una pantalla de projecció, però estaria bé complementar-la amb un projector fix, un equipament de música i connexió wi-fi.
  El sistema d’il·luminació és complet, però els llums són antics, si els canviessin per llums de (LES) s’estalviaria corrent i donarien molta més claredat.
  La aula disposa d’una pissarra gran, però s’hauria de penjar més cap a la esquerra per poder visualitzar-la bé tots els alumnes.
  Els penjadors estan col·locats tots junts i s’haurien de distribuir per totes les parets perqué fossin accessibles a tots els alumnes.

  3.DECORACIÓ
  Hi ha cortines a les finestres però no cobreixen tot el vidre, s’haurien de posar llargues perquè no passes el sol.
  El color verd clar de les parets és mol encertat sobretot per a la concentració, però ha perdut la lluminositat, s’hauria de tornar a pintar per recuperar el to original. De cuadres només hi ha un, es una pintura de la colla de Calderins. Sen’haurien de posar dis més, un de la font del Lleó i un altre del “safareig termal” considerem que tenir present les pintures d’aquets espais tant representatius del nostre poble ens beneficia culturalment.

  4. SEGURETAT
  Ledifici disposa d’extintors, però faltaria posar-hi dos dins de l’aula. Hi ha un llum d’emergència al fons però n’hi hauria d’haver un altre a l’entrada per senyalitzar la sortida en cas d’emergència.

  5. CONCLUSIÓ
  segons la descripció i, fent els canvis que mencionem en aquest informe, en aquesta classe s’hi treballaria molt millor i el rendiment dels alumnes seria superior.

 9. Carles, Svetlana i Mª Jesús

  01 juny 16
  14:40 #

  INFORME SOBRE L’ESTAT I LA DISPOSICIÓ DE L’AULA
  Amb la finalitat de millorar l’aula d’estudis de català, ens hem reunit els representants dels alumnes del nivell de suficiència 1, per realitzar l’avaluació de l’estat i la disposició de l’aula.
  Aquest informe n’és el resultat:
  1 Mobiliari
  • A l’aula n’hi ha taules i cadires que es comparteixen, que s’haurien de canviar per taules individuals, o canviar només les cadires per altres ergonòmiques que fossin regulables en posició i alçada.
  • No n’hi ha paraigüer.
  2 Equipament
  • L’aula no disposa de connexió WI-FI, ni cap ordinador per poder realitzar consultes didàctiques.
  • Hi ha un equip de música antic, s’hauria de canviar per un equip audiovisual més modern.
  • Les finestres, no tanquen bé.
  • Els estors són translúcids, haurien de ser opacs, perquè no n’hi ha persianes.
  3 Decoració
  • S’hauria de canviar el color de verd a blanc, perquè li fes sensació d’amplitud i lluminositat.
  • Hi ha suros antics, que es podrien canviar per monitors digitals.
  4 Acústica
  • L’aula no està preparada per reduir la contaminació acústica i per tant se sent el soroll, de les aules properes i el so del carrer.
  5 Seguretat
  • No hi ha senyalització d’emergència, ni extintors
  • Tampoc hi ha pla d’evacuació a l’aula.
  6 Conclusió
  • Seria recomanable fer els canvis proposats: modernitzant les eines que utilitzem per realitzar les classes i fer reformes de pintura, entre altres, per tal d’afavorir el desenvolupament i aconseguir un bons resultats dels alumnes
  Representants d’alumnes de Suficiència 1
  Caldes de Montbui, 8 d’abril de 2016

Curiositats


Cursos


Arxius