Setmana 6 edició 2012


1. El Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana són obres d’un abast extraordinari, una pel que fa al lèxic i a la variació dialectal i l’altra, a l’etimologia. Busqueu al Diccionari etimològic de quina llengua ve la paraula ‘bri’ i al DCVB, el significat de les expressions “roba de bri en bri” i “d’en bri en bri”.

Origen de ‘bri’ segons Coromines: cèltic

“BRI, ‘tija prima o fibra’, mot comú amb brin del francès i l’occità, d’igual significat que ‘bri’, i amb (s)brin dels dialectes de l’Alta Itàlia, on significa ‘vímet, brossa, branquilló’: d’origen cèltic, on broen- és comú a les tres llengües britòniques amb el sentit de ‘jonc’, el qual tindria la forma *BREINO– i un  sentit com ‘branquilló’, ‘broc, o estarloc de planta’ en el cèltic comú, *BRINO– en gàl·lic.” (Diccionari etimològic i complementari. Volum II)

“Roba de bri en bri”: “a Mallorca es diu roba de bri en bri per designar la més pura tela de lli o de cànem, en què l’ordir i el reblir és tot de cànem.” (Diccionari català, valencià, balear)

“d’en bri en bri”: “a poc a poc, lentament (Canet del Rosselló)” (Diccionari català, valencià, balear)

 2. Quin riu passa per Vall-de-roures i dóna el nom a la comarca a la qual pertany?

El Matarranya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *