Arxiu per Gener, 2019

 • Classe 13, 24 de gener de 2019

  Escrit per el 28 de Gener del 2019 a les 14:53 a: preposicions, pronoms relatius, text argumentatiu

  A la classe de dijous vam corregir la puntuació d’un text, i això ens va portar a practicar, sobretot, la coma explicativa en els frases de relatiu i l’absència de coma en els frases de relatiu especificatives:

  Frase explicativa (amb coma!): “la democràcia ha creat els partits polítics, que tenien -i continuen tenint- com a missió especial…”

  Frase especificativa (sense coma!): “L’emergència d’agrupaments que es construeixen en contra dels partits tradicionals n’és una prova”.

  També vam parlar de la preposició A/EN davant d’un locatiu. Normalment, es poden fer servir totes dues, però fixem-nos en algunes precisions (cal parar atenció en en el tipus de verb i en l’element que introdueix).

  Segons el tipus de verb:

  • Si utilitzem un verb de moviment o direcció, utilitzarem A: “vam arribar A ciutats diferents”, “pujarem a la muntanya”, “desa-ho Al calaix de la dreta”, “treballa AL Banc de Sabadell”…
  • Si utilitzem un verb de situació, presència o repòs, utilitzarem EN: “dormen En llits separats”, “viuen en paratges desèrtics”, “no es troba EN cap lloc”, “ha romàs sempre EN una illa”.Segons l’element que l’introdueix:

  Segons l’element que introdueix:

  • Si porta un demostratiu, un article indeterminat o no porta article, es recomana la preposició EN: “viu EN una casa molt maca”,  “ens trobareu EN aquell poble… (demostratiu) / “s’estan EN un hotel preciós” (article indeterminat) / “s’estan EN cases d’acollida (sense determinant).
  • Davant d’un topònim o nom propi es fa servir la preposició A: “van viatjar A l’Argentina”, “Anirem ALS Estats Units”
  • Amb els verbs de moviment es fa servir la preposició A, si no ens trobem que el que segueix és un article indeterminat, un demostratiu…: “va venir als Alps”, “va sortir a l’eixida per ….”
  • Si el lloc al qual es fa referència és un lloc figurat, se sol fer servir la preposició EN, tot i que també s’admet A (Nova Gramàtica): “els partits polítics busquen omplir buits EN/A l’espectre ideològic existent (frase vostra), “treballa EN /A l’ensenyament”, “EN/AL club del meu fill tenen un reglament molt estricte”.Tot seguit vam practicar connectors, un aspecte que ja avançàvem a la classe anterior i vam practicar, sobretot les preposicions. També vam aprofundir en el contingut del text de la Carme Junyent, corrregint les preguntes de comprensió lectora i vau escriure una notícia a classe, a partir de l’entrevista a la ¨Carme Junyent.

  Per DEURES:

  1. Acabeu el dossier de fotocòpies sobre connectors que us vaig passar
  2. Escriviu un text argumentatiu basant-vos en el text de la Carme Junyent, que ja hem treballat tant. El tema: “Multilingüisme a les aules: riquesa? desori? Com enfoquem aquesta realitat?” Penseu que el text ha de reflectir la vostra opinió personal sobre el tema. Feu servir aquesta rúbrica (que teniu al final del tema 2 del vostre dossier, pàgines 39 i 40). Us servirà de  guia per redactar el text i d’eina d’autoavaluació.

  Que tingueu una bona setmana! Ens veiem dijous, una classe en què serem exactament a l’equador del nostre curs!

  Article complet

 • Classe 12, 17 de gener de 2018

  Escrit per el 18 de Gener del 2019 a les 0:50 a: resum, signes de puntuació

  Hem començat la classe fent el test de gramàtica i lèxic de la classe anterior. Això ens ha donat peu a  repassar alguns aspectes morfosintàctics: CD de persona sense la preposició A, no hi ha gerundis amb –G-, mots com enjardinar, moblar, enclaperar-se, que els pronoms febles són molt de dretes …

  A continuació, hem fet un exercici autocorrectiu sobre puntuació per repassar i practicar el gruix teòric de la classe anterior. Us recomano que feu aquest altre exercici per deures vosaltres sols, i que en comproveu el resultat.

  També hem insisitit en les característiques del resum i la dinàmica que hem de seguir per fer un resum. Vegeu l’entrada específica sobre el resum que us he escrit. No deixeu de repassar la pàgina d’Argumenta, que en fa una explicació molt detallada. També us deixo una bona llista de connectors i una altra bona llista de conjuncions. Feu-hi un cop d’ull: aquesta ha de ser la vostra caixa d’eines a l’hora de redactar: resums, textos argumentatius, notícies, informes… Qualsevol gènere textual!

  I, finalment, hem gaudit d’una exposició oral sorprenent i màgica: en Xavier ens ha submergit literalment en les profunditats abissals i ens ha transmès la seva passió. Això és impagable, moltes gràcies!

  Per acabar, us recullo aquí dues notícies:

  1. S’ha obert la convocatòria de proves de la SPL del 2019. La inscripció serà del 28 de gener al 13 de febrer i l’examen del C2 serà l’11 de maig.
  2. S’ha publicat i penjat a Internet la Gramàtica essencial de la llengua catalana (gràcies, Carles, per la teva aportació!).

  Per DEURES:

  Llegiu atentament l’entrevista a la Carme Junyent que us he passat i feu les activitats que s’hi proposen per tal de comprendre perfectament el text. A continuació, feu un resum d’aquest text.

  Us animo a escriure el nom del libre que escolliu a sota d’aquesta entrada! Que passeu una bona setmana, mentre trobeu una estona per llegir atentament i escriure!

  Article complet

 • El resum

  Escrit per el 17 de Gener del 2019 a les 9:00 a: resum

  Resumir un text d’opinió comporta una doble activitat lingüística. En primer lloc, implica la comprensió del contingut i també de l’estructura del text. En segon lloc, consisteix a expressar per escrit d’una manera reduïda (aproximadament ¼ de la seva extensió) i fidel aquest contingut i aquesta estructura.

  El resum exigeix, doncs, la lectura atenta d’un text i un treball actiu del pensament que destriï allò que és essencial d’allò que és accessori per poder expressar-ho després d’una manera condensada i objectiva en un altre text totalment autònom, inèdit i diferent de l’original.

  ETAPES que cal seguir per resumir un text:

  1. Feu una primera lectura d’aproximació per comprendre el significat global del text. Fixeu-vos en el títol els subtítols, en el tipus de text… i intenteu resumir en una frase el sentit global del text (de què tracta el text?).

  2. En una segona lectura, i amb un llapis a la mà, feu-ne una anàlisi detallada, tant de les idees (contingut) com de la manera com aquestes estan expressades (estructura).

  Us ajudarà fer-ho d’aquesta manera:

  • Subratlleu els mots clau de cada idea principal i detecteu les idees secundàries o els exemples que il·lustren les idees principals. Distingiu, per tant, tot el que siguin repeticions o redundàncies d’allò que és essencial.
  • Enquadreu els connectors o mots de lligam que posen en relleu les relacions lògiques de les parts del text: primerament, finalment, d’una banda, de l’altra, però, perquè, per tal que, doncs, a conseqüència de, o … o, ni…. ni, en definitiva, etc.

  3. Com a resultat de la feina que acabeu de fer, elaboreu un esquema que evidenciï l’esquelet del text. Us anirà bé posar un títol o paraula clau a cada idea del text, distingint els punts principals dels secundaris i dels exemples, i respectant l’estructura del text.

  4. Redacteu el resum. A partir de l’esquema anterior haureu de reduir el text original segons el que se us demani (normalment, és una quarta part de l’original).

  El resultat final ha de ser un text:

  • més curt
  • que reformuli les idees essencials, sense trair-les
  • que reprodueixi l’organització del tel text
  • que estigui redactat en un llenguatge clar, precís i amb l’estil propi de qui fa el resum.

  Defectes a evitar:

  • No convertiu el resum en un seguit de frases copiades de l’original
  • No useu un estil telegràfic sense lligams lògics entre les frases
  • No introduïu opinions personals o exemples complementaris. El text ha de ser objectiu i fidel a l’original.
  • No afegiu comentaris o indicacions del tipus: “l’autor declara….. demostra que….. conclou dient que…..”, tot i que es pot mantenir la primera persona si el text la utilitza

  En aquest enllaç, extret d’Argumenta (UAB), trobareu unes explicacions molt detallades sobre el resum:

  http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_16/tot_t16.html

  I en aquest altre enllaç veureu les fases d’elaboració d’un resum:

  http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm

  Ara passem a l’acció: elaboreu un resum del text següent, que és molt senzill i que ja està subratllat. A vosaltres us toca fer l’esquema i el resum final. Ànims!

  La vida a les ciutats

  Les condicions de vida d’una bona part de la població són determinades per la urbanització, motivada per  l’evolució econòmica i social actual. Darrerament, la urbanització s’ha accelerat, sobretot als països més desenvolupats: a la Gran Bretanya, la població urbana representa més del 80% de la població totals; a la República Federal Alemanya, prop del 70%.

  De tota manera, aquesta evolució no és desproveïda d’avantatges. Així, els habitants de ciutats es beneficien d’una gran varietat de distraccions, de les quals l’home rural no pot beneficiar-se de la mateixa manera. D’altra banda, la ciutat ofereix teòricament una gamma més àmplia de llocs de treball, la possibilitat de poder triar entre diferents feines o activitats i, en conseqüència, la possibilitat de percebre sous més alts.

  Però els inconvenients de la vida urbana esdevenen més evidents a mesura que progressa precisament la industrialització. Els habitatges són exigus, mal aïllats dels sorolls exteriors; els mitjans de transport són insuficients en relació amb la gentada que els utilitza diàriament. Sobretot el soroll i l’aire contaminat tenen una influència nefasta sobre la salut de les persones.

  Ens veiem a classe!

  Article complet

 • Classe 11, 10 de gener de 2019

  Escrit per l'11 de Gener del 2019 a les 2:12 a: puntuació

  Avui hem començat la classe amb la lectura en veu alta d’un conte de Sergi Pàmies per mirar de treballar l’art de comunicar i centrar-nos en la puntuació dels textos. A continuació hem repassat l’ús dels signes de puntuació. Us deixo dos enllaços: un de molt complet i un altre de més esquemàtic però molt pràctic.

  Una de les curiositats que us ha cridat l’atenció és l’ús de la coma davant dels vocatius i, per tant, l’ús de la coma en les salutacions informals dels correus electrònics. Per exemple: Hola, Maria, / Bon dia, Pere. Penseu que això no només ho fa el català, el castellà també :-).

  Ben mirat, una coma pot canviar el destí d’una persona: Diuen d’un rei que havia de signar una sentència de mort amb aquesta llegenda: “Perdón imposible. Que cumpla la sentencia”, però es va sentir magnànim i va manipular lleugerament la puntuació: “Perdón, imposible que cumpla la sentencia”. Per cert, Perdón imposible és el títol d’un manual de puntuació :-)!

  Després de puntuar textos de Josep Pla, hem escoltat una intervenció oral molt científica i molt amena sobre la diferència dels sexes i, he repartit els resums que vau escriure l’altre dia a classe a partir d’un àudio. Després de donar unes quantes recomanacions, hem analitzat el text 2 del dossier que vaig donar l’altre dia i us he demanat que feu per DEURES:

  1. Un resum del text 2 del dossier (el diario.es), seguint les recomanacions que hem comentat.
  2. El primer exercici del test que us he repartit al final de la classe.
  3. L’activitat 18 del dossier que us vaig repartir abans de vacances (la puntuació de “El nou repte dels partits polítics”).
  4. Aneu preparant l’apartat de “llegir per escriure” de l’examen mostra del CPNL perquè el dia que ve passaré un full per organitzar-nos i trobar una estona per avaluar-vos individualment.
  5. Penseu el llibre que llegireu per fer la ressenya el mes de març i escriviu la vostra elecció al final d’aquesta entrada.

  Vinga, va, que no són tantes coses! Que passeu una bona setmana!

  Article complet