• El resum

  Escrit per el 09 de Gener del 2020 a les 9:00 a: resum

  Resumir un text d’opinió comporta una doble activitat lingüística. En primer lloc, implica la comprensió del contingut i també de l’estructura del text. En segon lloc, consisteix a expressar per escrit d’una manera reduïda (aproximadament ¼ de la seva extensió) i fidel aquest contingut i aquesta estructura.

  El resum exigeix, doncs, la lectura atenta d’un text i un treball actiu del pensament que destriï allò que és essencial d’allò que és accessori per poder expressar-ho després d’una manera condensada i objectiva en un altre text totalment autònom, inèdit i diferent de l’original.

  ETAPES que cal seguir per resumir un text:

  1. Feu una primera lectura d’aproximació per comprendre el significat global del text. Fixeu-vos en el títol els subtítols, en el tipus de text… i intenteu resumir en una frase el sentit global del text (de què tracta el text?).

  2. En una segona lectura, i amb un llapis a la mà, feu-ne una anàlisi detallada, tant de les idees (contingut) com de la manera com aquestes estan expressades (estructura).

  Us ajudarà fer-ho d’aquesta manera:

  • Subratlleu els mots clau de cada idea principal i detecteu les idees secundàries o els exemples que il·lustren les idees principals. Distingiu, per tant, tot el que siguin repeticions o redundàncies d’allò que és essencial.
  • Enquadreu els connectors o mots de lligam que posen en relleu les relacions lògiques de les parts del text: primerament, finalment, d’una banda, de l’altra, però, perquè, per tal que, doncs, a conseqüència de, o … o, ni…. ni, en definitiva, etc.

  3. Com a resultat de la feina que acabeu de fer, elaboreu un esquema que evidenciï l’esquelet del text. Us anirà bé posar un títol o paraula clau a cada idea del text, distingint els punts principals dels secundaris i dels exemples, i respectant l’estructura del text.

  4. Redacteu el resum. A partir de l’esquema anterior haureu de reduir el text original segons el que se us demani (normalment, és una quarta part de l’original).

  El resultat final ha de ser un text:

  • més curt
  • que reformuli les idees essencials, sense trair-les
  • que reprodueixi l’organització del tel text
  • que estigui redactat en un llenguatge clar, precís i amb l’estil propi de qui fa el resum.

  Defectes a evitar:

  • No convertiu el resum en un seguit de frases copiades de l’original
  • No useu un estil telegràfic sense lligams lògics entre les frases
  • No introduïu opinions personals o exemples complementaris. El text ha de ser objectiu i fidel a l’original.
  • No afegiu comentaris o indicacions del tipus: “l’autor declara….. demostra que….. conclou dient que…..”, tot i que es pot mantenir la primera persona si el text la utilitza

  En aquest enllaç, extret d’Argumenta (UAB), trobareu unes explicacions molt detallades sobre el resum:

  http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_16/tot_t16.html

  I en aquest altre enllaç veureu les fases d’elaboració d’un resum:

  http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm

  Ara passem a l’acció: elaboreu un resum del text següent, que és molt senzill i que ja està subratllat. A vosaltres us toca fer l’esquema i el resum final. Ànims!

  La vida a les ciutats

  Les condicions de vida d’una bona part de la població són determinades per la urbanització, motivada per  l’evolució econòmica i social actual. Darrerament, la urbanització s’ha accelerat, sobretot als països més desenvolupats: a la Gran Bretanya, la població urbana representa més del 80% de la població totals; a la República Federal Alemanya, prop del 70%.

  De tota manera, aquesta evolució no és desproveïda d’avantatges. Així, els habitants de ciutats es beneficien d’una gran varietat de distraccions, de les quals l’home rural no pot beneficiar-se de la mateixa manera. D’altra banda, la ciutat ofereix teòricament una gamma més àmplia de llocs de treball, la possibilitat de poder triar entre diferents feines o activitats i, en conseqüència, la possibilitat de percebre sous més alts.

  Però els inconvenients de la vida urbana esdevenen més evidents a mesura que progressa precisament la industrialització. Els habitatges són exigus, mal aïllats dels sorolls exteriors; els mitjans de transport són insuficients en relació amb la gentada que els utilitza diàriament. Sobretot el soroll i l’aire contaminat tenen una influència nefasta sobre la salut de les persones.

  Ens veiem a classe!

No hi ha comentaris

 1. Encara no hi ha cap comentari. Sigui el primer a enviar-ne un utilitzant el formulari!

RSS dels comentaris

Escriu un comentari

Pots utilitzar els següents tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>