Arxiu de la categoria ‘General’

 • Dijous 21 de febrer, vaga

  Escrit per el 20 de Febrer del 2019 a les 12:35 a: General, lèxic, text argumentatiu

  Em sap greu anul·lar la classe, però aquest dijous considero que he de fer vaga. Per no trencar el ritme de treball, us poso feina.

  1.- Llegiu aquest article de Quim Monzó sobre la precisió lèxica i, tot seguit, feu l’exercici següent (busqueu al diccionari si teniu dubtes sobre la diferència d’aquestes parelles de paraules i preneu-ne nota!):

  1. Ha canviat molt. Ara s’ha deixat . . . . . . . . . . . . . . . (melena / cabellera)
  2. El . . . . . . . . . . . . . . . (peregrí / pelegrí) no va arribar al final del camí.
  3. Han solucionat el problema amb molt . . . . . . . . . . . . . . . (enginy / ingeni).
  4. Van . . . . . . . . . . . . . . . (pujar / apujar) el volum de la ràdio.
  5. Vam fer una . . . . . . . . . . . . . . . (estada / estança) a Eivissa.
  6. A partir de les dades, van establir la . . …..(mitja / mitjana) d’edat dels inscrits.
  7. Aquest és un . . . . . . . . . . . . . . . (legat / llegat) del ministeri en missió diplomàtica.
  8. Avui tinc una . . . . . . . . . . . . . . . (cita / citació) amb el metge i no hi puc faltar.
  9. Els cavallers de Sant Joan de Jerusalem formaven part d’un . . . .(orde/ordre) religiós i militar.
  10. Dels jugadors d’aquest any no n’hi ha cap . . . . . . . . . . . . . . (de la pedrera / del planter).
  11. El terra de la cuina era ple de . . . . . . . . . . . . . . . (grassa / greix).
  12. Els . . . . . . . . . . . . . . . (vestidors / vestuaris) del nou gimnàs són massa petits.
  13. Si agafes el . . . . . . . . . (trencall / trencant) que hi ha a la dreta, arribaràs al passeig del Ter.
  14. Després de deu anys festejant, el Joan i l’Anna han……….(renyit / renyat) i no es casaran.
  15. Heu comprat una ……………………..(capsa / caixa) de bombons per a la mare
  16. ……………………… (Fica / Posa) l’olla al foc, perquè arribem amb molta gana.
  17. El jutge va ………………….. (infligir / infringir) a l’acusat una pena de tres anys de presó.
  18. S’ha descuidat el moneder al damunt del …………..(tauler / taulell / tauló) de la botiga de queviures.
  19. Van ……………..(al·ludir / eludir) les preguntes els periodistes sobre qüestions personals.
  20. L’Arnau va heretar la …………… (vil·la / vila) familiar situada als afores de la…….(vil·la/vila) de Cunit.
  21. Va cremar un edifici que tenia 20 pisos d’…………….(alçària /alçada / altitud).
  22. Pere, ja t’he dit que no ………….(assenyalis /senyalis) la gent amb el dit perquè és de mala educació.
  23. Els organismes ………………….. (dependents / depenents) de la Generalitat aplicaran la nova normativa a partir del mes de gener
  24. L’escriptor………….(citat / esmentat) en aquell reportatge forma part del jurat del Premi Literari de Sant Jordi.
  25. Aquesta era una terra de ……….(rec / reg) però d’uns anys ençà el (rec / reg) baixa buit.
  26. El meu pare sempre m’ha …………. (recolzat / donat suport) en totes les decisions que he pres.
  27. Ja m’ha arribat l’……………(esborrany / esborrador) de la renda i hi posa que m’han de retornar diners.

  2.- Redacteu un text argumentatiu sobre la moda. Fins a quin punt ens influencia la moda? En la manera de parlar, en la manera de vestir… La moda és un art? la moda és un esclavatge?

  CONSELLS: Penseu bé el que voleu dir abans de redactar (esquema, físic o mental), escriviu amb netedat i reviseu l’escrit abans de lliurar-lo. Hem d’anar millorant els textos. Tingueu en compte les correccions anteriors.

  Que tingueu una bona setmana. Justícia i democràcia per a tothom!

  Article complet

 • Classe 16, 14 de febrer de 2019

  Escrit per el 14 de Febrer del 2019 a les 21:51 a: General, verb

  Hem començat la classe corregint el test sobre ús de la llengua que us vaig posar per deures. Això ens ha portat a parlar de la distinció entre mateix i propi i a fer molts comentaris sobre les formes verbals:

  • Poder/voler són verbs irregulars i fan: vulgui/volgués; o sigui, tot el present de subjuntiu en -u- i tot el pretèrit imperfet de subjuntiu en -o-
  • Collir, cosir, sortir, escopir i tossir: alternen o/u a l’arrel: si és tònica, s’escriu U (cull, cus..), i si és àtona, s’escriu O (collia, cosiré…).
  • Desaparec, bec, sec… pertanyen al grup dels verbs velars: verbs que tenen -g- en algunes formes verbals: begué (indicatiu), begui, begués (subjuntiu), participi i algunes formes d’imperatiu.

  En aquest document teniu recollides més remarques sobre les formes verbals. De totes maneres, ja ho estudiarem més endavant.

  També hem comentat les correccions dels vostres escrits. Podeu consultar el document de treball aquí (penseu que hem manipulat algunes solucions).

  Després de la pausa hem gaudit d’una exposició magistral sobre el telèfon mòbil, origen i evolució, que ha acabat amb una frase impactant i inquietant d’Albert Einstein. Moltes gràcies!

  A la segona part de la classe hem escoltat un editorial d’Antoni Bassas i heu redactat un text argumentatiu a l’aula.

  Per DEURES, feu l’exercici sobre ús de la llengua que us he donat.

  Que passeu molt bona setmana!

  Article complet

 • Classe 5, 8 de novembre de 2018

  Escrit per el 10 de Novembre del 2018 a les 11:55 a: General

  Vam començar la classe de dijous recordant els diferents tipus de QUE i fent un exercici de repàs. L’anàlisi d’aquesta qüestió ens van endinsar en les oracions de relatiu, un tema que treballarem més endavant. De moment, cal que us quedi clar que hi ha dos tipus d’oracions de relatiu:

  • les adjectives (tenen antecedent, es poden substituir pel relatiu compost (EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS) i no admeten mai article + QUE. Per exemple: el llibre que porto és interessant.
  • les substantives (no tenen antecedent, admeten la ubstitució per AIXÒ QUE, AQUELL QUE, AQUELLA QUE…) i admeten article + QUE. Per exemple: El que portes no et queda bé / el vestit que portes avui i el que duies ahir són horribles.

  Feu aquest exercici interactiu per consolidar la diferenciació d’aquests dos tipus d’oracions de relatiu: Activitat 38. (A l’enllaç us surt una pàgina de pronoms. Cliqueu el menú de l’esquerra on posa “pronoms relatius-oracions de relatiu substantives” i hi trobareu l’activitat 38).

  Vam continuar reflexionant sobre els diferents tipus de perquè tot recordant el rei emèrit. Podeu repassar l’explicació.

  I van acabar l’apartar teòric mostrant els usos de PER / PER A amb aquest quadre (Gràmàtica Catalana).

  A la regona part de la classe van gaudir d’una exposición molt ordenada i participativa (no ens va deixar ser passius, el missatge estava centrat en el receptor). Recordeu tots que són ELS avantatges i que els FULLETS són els fulls volanders de propaganda / FOLLETS són els elfs.

  També em vau recordar les característiques de la notícia i me’n vai emportar una que havíeu redactar nosaltres.

  Finalment, van veure un vídeo que ens explicava com fer tapes mentals. Per DEURES, feu un mapa mental sobre les vacances i penseu a incloure i ressaltar la vostra preferència. El dia que ve els comentarem a classe. Aquest mapa mental serà l’embrió d’un text argumentatie sobre les vacances.

  Que tingueu una bona setmana i comenceu la lectura!

  PS: Aquí tenia un exemple de mapa mental

  I també una altra curiositat que va sortir a classe parlant de la feminització que està patint la llengua, a falta d’igualtat a la vida real: Quim Monzó i Carme Junyent en parlen d’una manera divertida a “No toqueu el femení dels pilots”.

  Article complet

 • Classe 1, 4 d’octubre de 2018

  Escrit per el 08 de Octubre del 2018 a les 14:00 a: General

  Dijous passat, a més de conèixer-nos, vam comentar el full de l’alumne, amb la programació, el calendari, el sistema d’avaluació, l’assistència, el tipus d’examen…

  Seguidament, vam fer una prova d’avaluació inicial, que servirà per fer palesos els punts febles de cadascú, i que ens va donar peu a comentar aspectes molt diversos: alternança a/e a l’arrel dels verbs jeure, heure, néixer, treure i  jeure, i també en els verbs poder i voler (pugui, vulgui, vulguem…/ pogués, volgués, volguéssim…); l’absència de -g- en infinitius i gerundis (coneixent, sabent / saber …); les normes d’accentuació, el plural de l’indefinit qualssevol, i els 15 diacrítics que han quedat a la nova gramàtica normativa:

  bé (béns), déu (déus), pèl (pèls), què (relatiu, interrogatiu i exclamatiu) (quès), sí (afirmació) (sís), sòl (sòls), és, són, sé, mà, més, món, té, ús, vós

  Compte que els derivats d’aquests NO  porten accent: adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol. Però SÍ que en porten si s’escriuen amb guionet: déu-vos-guard, déu-n’hi -do, pèl-roig…

  També vam explicar l’estructura d’una carta i alguns aspectes que es refereixen a convencions: els càrrecs i els dies del mes van en minúscula, els òrgans de gestió van en majúscula… Us deixo dos enllaços: un de la UPF i un altre de l’OC de Blanes (pàgines 30-37 d’aquest document), que és un manual de llenguatge administratiu per qui vulgui aprofundir en aquests aspectes.

  Per DEURES, redacteu la carta que us proposa la prova de col·locació (escolliu entre l’opció A /B) i llegiu el text que us enllaço. Com el resumiríeu amb una frase? Penseu-hi, dijous en parlem.

  Que tingueu una bona setmana. Fins dijous!

  Article complet

 • Benvinguts a classe!

  Escrit per el 04 de Octubre del 2018 a les 15:20 a: General

  Us dono la benvinguda al curs de nivell superior C2 i a aquest blog, que vol ser un apèndix de l’aula. Aquí recordarem què hem fet a cada sessió, hi posarem els deures ;-), hi penjarem material complementari, hi enllaçarem webs de suport… En fi, que serà un nexe de comunicació entre tots els membres del grup. M’encantaria que hi participéssiu expressant dubtes, consultes, comentaris, suggeriments… La vostra presència dona sentit a aquest recurs que ens permet la tecnologia.

  Els objectius que fixa el Marc Comú Europeu de Referència (MECR) pel que fa al coneixement superior d’una llengua són aquests:

  1. Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeixen o escolten.
  2. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent.
  3. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

  O sigui, que el que intentarem fer és potenciar i treballar les vostres habilitats comunicatives, orals i escrites.

  La metodologia que us proposo es fonamenta en la pràctica (reflexiva, detallada, contrastada) dels diferents tipus de text que haureu de produir a l’examen final, tant orals com escrits, juntament amb un repàs de gramàtica i ortografia.

  Utilitzarem múltiples materials i fonts per a la formació (la majoria  a Internet), a més d’un dossier temàtic (us el podeu descarregar aquí) , que ens farà de fil conductor per passar d’un tipus de text a un altre.

  A més a més, el nostre blog ens servirà per aglutinar els materials i donar-los coherència, per recordar el que s’ha explicat a classe i proposar el treball individual de cada setmana i com a canal de comunicació obert en tot moment entre nosaltres. Us animo, doncs, a aprendre llengua d’una manera diferent: llegint, escrivint, parlant i consultant materials molt diversos. Us animo, en definitiva, a esdevenir autosuficients en matèria lingüística, que no vol dir altra cosa que saber on cal anar per resoldre els dubtes de llengua que al llarg de tota la vida tindrem. Comença el viatge!

  Article complet