• I ara, una mica de normativa…

  Requisit de l’assistència

  L’assistència és un requisit en els cursos presencials i, per presentar-se a l’examen, es demana una assistència regular al llarg del curs, fixada en un mínim del 75 %

  Avaluació
  Per avaluar el progrés i l’assoliment de l’alumnat s’estableixen diferents maneres d’avaluar: proves finals i exercicis durant el curs.

  Certificats
  El CPNL expedirà un certificat d’assistència a qui hagi assistit al 75% de les classes d’un curs presencial. Si se superen els objectius, el CPNL expedirà un certificat d’assistència i assoliment. Aquest certificat és homologat en els mòduls finals de cada nivell.

  Tots els alumnes que vulguin un certificat, un duplicat o un justificant el podran sol·licitar mitjançant el formulari Sol·licitud de certificats i justificants que trobaran al web del CPNL (http://www.cpnl.cat/cursos-catala/sollicitud_certificats_justificants.html)

  L’import de la gestió dels certificats i dels justificants és de:

  – Certificats de nivell (Bàsic, Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior): 14, 40€

  – Certificat dels mòduls Suficiència 1 i Suficiència 2: 12,50 €

  – Resta de mòduls (Inicials, Bàsic 1 i 2, Elemental 1 i 2. Intermedi 1 i 2):  7,20 €

  -Justificants:  3 €

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.