Entrades amb l'etiqueta ‘apòstrof’

 • L’escola, l’institut i la universitat

  Quan s’apostrofa l’article

  L’article és una partícula que indica el gènere i el nombre del substantiu que acompanya“, diuen les gramàtiques. Per tant, ha de tenir les quatre formes, masculí i femení, singular i plural: el llibre, la llibreta, els llibres i les llibretes. Fins aquí és ben clar!

  Apòstrof. Quan el nom comença en vocal o h, l’article singular (el, la) s’apostrofa (l’): l’astre, l’home, l’institut, l’escola,  l’illa, l’herba…

  Excepció 1: No s’apostrofa davant d’una paraula femenina si comença amb i o u àtones.

  S’escriu la: la universitat, la unió, la indústria, la humitat…

  En canvi, s’apostrofa si la i o u inicial és tònica: l’illa, l’única, l’Imma…

  Excepció 2: no s’apostrofa davant de paraules masculines o femenines començades per i consonàntica (que forma diftong amb la vocal següent): el iot, el iode, el iogurt, la hiena…

  Per començar a practicar

  Ús de l’apòstrof

   

   

  Article complet