RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

16 comentaris

 1. Raquel Abellón

  09 Nov 12
  14:58 #

  Després de llegir atentament els dos articles crec que aquest últim es diferencia del primer en què la descripció és subjectiva , és a dir, l’autor fa una descripció de la persona segons la seva visió particular en la qual intervenen apreciacions i sentiments personals del autor.
  L’adjectivació que fa servir és la descriptiva d’un retrat de la Maria Victoria Molins on descriu conjuntament els trets de la seva fisonomia amb els externs de la persona. L’ordre que fa servir l’autor intueixo que és del més general al més concret i de dalt a
  baix on primer fa referència a la foto de dalt i després la de sota per descriure el seu perfil .
  L’enfocament per presentar el meu convidat ha de ser semblant a aquest dos tipus de descripció que hem vist.

 2. Laura

  11 Nov 12
  20:31 #

  Des de el meu punt de vista, ambdues són subjectives perquè en tot moment es veu manifestada l’ opinió personal de l’autor en vers el personatge:

  “La Victòria m’ha sorprès amb cada cosa que fa. Té 76 anys però l’energia de 20 i totes les hores del dia dedicades als que més ho necessiten” (descripció 1)

  D’una banda, penso que la primera es tracta doncs d’una descripció (modalitzada) subjectiva etopeica, perquè descriu el caràcter i costums de la personatge.

  D’altra banda, la segona ésun retrat perque descriu molt precissament els trets físics de la personatge i explica els seus trets exteriors i morals per això l’autor empra adjectius per a descriure trets físics i psíquics. A més la descripció es fa de l’exterior a l’interior del personatge ( primer descriure l’aparença física, després l’àmbit moral).

 3. Alina

  11 Nov 12
  20:58 #

  Aquesta descripció, a diferència de la de l’Albert Om, és una prosopografia objectiva, ja que descriu els trets físics del personatge. Per aquest motiu hi abunden més els adjectius que en la descripció anterior. Jo diria que l’ordre, encara que no em queda gaire clar, és de més concret a més general (foto de primer pla a foto 3/4) i de baix a dalt (pòmuls i front).
  És una descripció objectiva ja que l’autor no aporta cap comentari ni opinió personal. Només la descriu físicament, fins i tot els trets del caràcter són conseqüència d’aquests trets físics, ja que el que fa és un anàlisi morfopsicològic de la persona.

 4. Marta Estadella

  13 Nov 12
  18:43 #

  Penso que aquest document és diferencia de l’altre ja que trobo que aquest és un retrat de la Maria Victòria Molins. Penso que és un retrat, perquè descriu trets físics i exteriors d’ella però també l’autor els relaciona amb frases subjectives del que ell interpreta dels seus trets físics. No només és basa en una descripció exhaustiva de Maria. Utilitza la adjectivació per emfatitzar els trets que ell considera més rellevants.
  Crec que en la seva descripció, va d’allò més concret (com els pòmuls) a allò més general ( el seu perfil i retracció lateral).
  Considero que s’ha de tenir un enfocament global de la persona i després centrar-se en allò que es vol ressaltar, ja sigui físicament com interiorment.
  En canvi a l’autoretrat, ha de ser la mateixa persona la que es faci un retroinspecció per poder extreure les seves característiques. Considero que les físiques poden ser objectives, però les morals i costums sempre tindran algun tret subjectiu.

 5. Vanessa

  14 Nov 12
  20:24 #

  Tinc dubtes. La descripció de l’Àlex Martínex és una prosopografia que va més enllà, ja que ell interpreta aspectes del seu caràcter a partir d’aquesta descripció dels trets físics de la Maria Victòria. Si prenem aquest exercici de morfopsicologia com a científic, aleshores es podria considerar una descripció objectiva.

  L’autor de la descripció fa un recorregut vertical per la seva cara, des de l’amplada del seus pòmuls fins a la del seu front. Posteriorment, fa referència al seu perfil, que és un tret més general.

  Suposo que al meu convidat el descriuré fent servir una prosopografia i una etopeia. El meu autorretrat, en canvi, me l’imagino més caricaturesc. Ja ho veurem…

 6. Núria Teixidó

  20 Nov 12
  16:49 #

  En la meva opinió, l’anàlisi que fa l’Àlex Martínez de la Maria Victòria és una descripció objectiva on l’autor tracta de donar una imatge de la monja, mantenint al marge les seves opinions personals sobre la mateixa.
  Les descripcions objectives són en moltes ocasions de caire científic, aquí la “trampa” és que la morfopsicologia que utilitza l’autor no és considerada una ciència com a tal, ja que no fa servir el mètode científic, es tracta més aviat una pseudociència, però la finalitat de l’autor és la de donar una visió objectiva.

 7. Marc Sau

  22 Nov 12
  15:53 #

  Jo crec que en aquesta altre descripció de l’Àlex Martínez, es fa d’una manera objectiva, en canvi, en la de l’Albert Om, s’hi pot veure una descripció del personatge més subjectiva.
  Àlex Martínez, aprofitant la seva condició de psicòleg i grafòleg, el que fa es un anàlisi objectiu carregat d’adjectivació que comença descrivint-la físicament per acabar amb aspectes més característics o espirituals (aspectes personals i no tant físics).

 8. Manoli Carmona

  22 Nov 12
  19:50 #

  La descripció que fa l’Àlex Martínez de la Mª Victòria Molins crec que es diferencia de l’anterior en què és un retrat en tota regla, fent servir la descripció dels trets físics més rellevants del seu rostre, per relacionar-los amb aspectes de la seva personalitat, penso que d’una manera objectiva, perquè l’autor de la descripció és morfopsicòleg, i com a tal, entenc que està fent-la basant-se en les teories estudiades, i d’una manera imparcial i precisa.

  L’autor utilitza adjectius, però no en excés (pòmuls amples, front baix, perfil inclinat), i quan ho fa, els utilitza per relacionar-los amb trets de la seva personalitat. També fa comparacions (compara els seus pòmuls amb els de Mª Teresa de Calcuta, el seu front amb fronts d’altres religiosos…)

  L’ordre en el qual descriu el personatge és del més general al més concret (primer parla “d’un fons de retracció, el que li dóna sensibilitat general”, per continuar parlant de parts de la cara). Respecte a les parts de la cara que descriu, l’ordre seria de baix a dalt (primer descriu la zona mitja del rostre, i després el front), encara que per finalitzar el text, analitza el seu perfil (que entenc que seria part més general del rostre).

  D’altra banda, l’enfocament que prendré per presentar el meu convidat serà objectiu, però segurament passaré al plànol subjectiu quan comenci a parlar de les seves qualitats.

  Respecte a l’autoretrat, he intentat fer-lo de la manera més objectiva possible, encara que definir-se un mateix és bastant difícil.

 9. Olga Fornas

  24 Nov 12
  7:51 #

  A l’ article de l’Àlex Martinez fa una descripció més objectiva de la Maria Victòria. En primer lloc ens parla de a que es dedica, a qui ajuda i ens la presenta fent una descripció de diverses parts del rostre de baix a dalt. Ens parla dels pòmuls amples que denoten que per ellla els aspectes sentimentals són els més rellevants. Fa servir adjectius que califican trets de la cara de la protagonista i els extrapola al terreny de les emocions i sentiments.
  La descripció anterior de l’ Albert Om és subjectiva, ell ens parla de la protagonista amb un tó d’ admiració personal.
  En aquest text ens presenta a la Maria Victòria fent una descripció de parts de la seva cara com si de trets grafològics o de qualsevol altra disciplina es tractés per concloure amb les dades generals del perfil de tota la cara.

 10. Rebeca

  26 Nov 12
  21:15 #

  Aquí l’autor fa una descripció objectiva del personatge perque descriu trets físics de la persona però depenent de com siguin els seus trets,l’autor fa comentaris subjectius de com es personalment,el seu caracter.
  Comença fent una descripció dels trets de la cara,d’abaix a d’alt i després una del seu pefil.

 11. Pilar

  27 Nov 12
  23:57 #

  Un cop llegit els dos articles he arribat a la conclusió de que tan l’un com l’altre són descripcions subjectives, amb la diferència del que descriu. Pot ser no sona bé o jo no em sé explicar.
  Per una banda l’Albert ens descriu la forma de vida i vivències de la Sra. Molins. En canvi aquest segon article el que fa es descriure i interpretar a partir d’un anàlisi físic de la persona i transportarlo a la forma de ser.
  En conclusió crec que el segon article és encara molt més subjectiu que el primer (sempre i quan existeixin graus de subjectivitat).

 12. Neus

  30 Nov 12
  12:00 #

  Havent analitzat els dos articles, arribo a la conclusió de que el de la Maria Victòria respon a un anàlisi “professional” donat que l’Àlex és grafòleg i analista de la personalitat i el comportament, per tant, podem interpretar-lo desde dues vessants: primerament podriem afirmar que es tracta d’una descripció subjectiva perquè és l’Àlex qui segons els seus coneixements determina la relació entre l’aspecte físic i de personalitat, i aquesta descripció podria haver estat diferent si l’hagués fet un altre grafòleg. D’altra banda, podriem defensar també el fet de que sigui objectiva si pensem que és un professional que a partir d’unes premises establertes en grafologia i anàlisi del comportament (com a ciències) estableix un seguit de conclusions quasi “mèdiques”.

 13. Marcelo

  02 Dec 12
  16:04 #

  Desprès d´una detinguda lectura dels dos articles trobo com a principal diferencia en que en la descripció feta per l´Albert Om es subjectiva donant la seva opinió personal de la labor feta per la Sra. Molins sense pronunciar-se sobre el seu aspecte físic i en la de l´Alex Martinez aprofitant el seu perfil professional es objectiva perquè no dona la seva opinió i es limita a descriure el trets físics de mes concrets a mes generals, per tant segons la meva opinió personal es una prosopografia.

 14. Martha

  02 Dec 12
  22:08 #

  Pel que jo he entès a l’enllaç tant sols, els textos objectius són els acadèmics i els científics.
  Per tant, entenc que aquest també es subjectiu, perquè això també es un retrat(inclou trets exteriors, costums i trets morals) i un retrat està inclòs dintre de la subjectivitat. Però amb una base força objectiva(basant-se en la ciència de la morfologia). Apareixen adjectius relacionats amb la seva forma de la cara, descriptius objectius i fets per una persona coneixedora de la matèria. l’ordre està clar, no?. De dalt a baix, per parts i desprès canviant d’angle.

  Doncs la meva descripció serà subjectiva,no?

 15. Núria

  06 Dec 12
  22:42 #

  Penso que la descripció de l’Albert Om és una etopeia subjectiva on es plasma allò que el convidat ha sentit i li ha transmés el personatge. En canvi la descripció de l’Àlex Martínez és objectiva on a partir d’una argumentació científica dóna detalls del seu caràcter pels seus trets fisonòmics, no pel que el redactor pensa. Hi ha una descripció física i personal adjuntada de molts adjectius.
  Crec que la meva descripció ha de tenir un terme mig, dades objectives i reals i dades que expressin el que jo penso d’aquella persona.

 16. FERRAN

  08 Dec 12
  1:21 #

  És diferencia de l’anterior perquè l’anterior era una descripció, sota l’opinió de l’entrevistador, d’allò que fa en el seu dia a dia Maria Victòria Molins, mentre que en aquest. En aquesta explica de manera objectiva a que és degut el caràcter d’aquesta persona descrivint amb la utilització d’adjectius, els seus trets físics.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet