RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

5 comentaris

 1. rebeca

  18 Dec 12
  4:27 #

  -Qui som?
  Som el Ferran, la Marta, l’Olga, la Pilar i la Rebeca.

  -Com ens hem organitzat?
  Hem fet els exercicis individualment i després els hem compartit per correu electrònic exposant els dubtes que teníem i fent la corresponent explicació.

  -Què hem pretès?
  Intentar realitzar els exercicis amb els nostres propis recursos , fent consultes als altres companys del grup.
  Fer correctament els exercicis que el professor ens ha demanat i treballar els resultats de forma col·lectiva.
  Investigar i fer un recull d’informació sobre els determinants.
  Aprendre i fer un recordatori de la sintaxi.

  -Què hem fet?
  Hem fet els exercicis de forma individual i després els hem comentat per correu electrònic amb els companys per saber el que hem fet malament i corretgir les errades comeses.

  -Com ens valorem?
  Ens valorem positivament ja que ha sigut un treball en grup molt coordinat on cadascú ha fet la seva tasca i hem exposat els dubtes. Això ens ha servit per aprendre una mica més del tema a tractar.
  En general, pensem que el tema que en un primer moment semblava més fàcil, no ho ha sigut tant, ja que, en el moment de veure les correccions dels exercicis, molts companys no havíen encertat.
  Amb la recerca d’informació i la posada en comú amb els companys, hem arribat a assolir l’objectiu del tema.

 2. Vanessa

  19 Dec 12
  17:20 #

  – Qui som?
  Un grup format per la Manoli Carmona, la Núria Teixidó, la Vanessa Bastida, el Benet Castillejos i la Laura Gómez.

  – Com ens hem organitzat?
  Hem treballat de manera cooperativa, cercant informació en relació al repte plantejat i compartint-la amb els membres del grup.

  – Què hem pretès?
  Poder elaborar un document on constessin les orientacions per a superar la nostra part.

  – Què hem fet?
  Hem buscat informació i l’hem plasmat en un pdf.

  – Com ens valorem? Expliciteu quins aspectes han estat positius i quins haurien de millorar.

  Creiem que hem elaborat un bon treball en equip, tot i que, com és obvi, cada membre té unes situacions personals particulars que no permeten treballar tots alhora. No obstant, creiem que el fet de poder treballar en línia ens permet tenir aquesta flexibilitat i assolir l’objectiu de la unitat.

 3. Raquel Abellón

  20 Dec 12
  9:44 #

  Qui som?

  Alina, Beatriz, Marta i la Raquel

  Com ens hem organitzat?

  Hem fet els exercicis individualment i després els hem compartit pel gmail exposant els dubtes.
  Hem recollit i compartit informació sobre el tema “Els sintagmes”

  Que hem pretès?

  Fer la tasca el millor possible. Investigar i fer un recull d’informació.
  També hem intentat explicar i resoldre els dubtes que han exposat els companys.

  Que hem fet?

  Un cop rebudes les correccions les hem comparat amb els nostres exercicis.
  Hem vist els errors i hem intercanviat opinions i informació del perquè no sabia fet bé.
  Hem fet un resum de les idees més importants aportades entre totes sobre aquest tema.

  Com ens valorem?

  Individualment hem fet un gran esforç per fer la tasca, per tant tot i tenir dificultats ho hem assolit.

 4. Marc Sau

  20 Dec 12
  18:24 #

  Qui som?
  La Neus, en Marc, en Marcelo i la Victòria.
  Com ens hem organitzat?
  Cadascú ha fet els exercicis per la seva banda, hem intercanviat coneixements i dubtes, i hem solucionat els problemes que ens hem pogut trobar.
  Què hem pretès?
  Hem pretès poder fer un full de ruta que pugui servir per ajudar a la resta de companys.
  Què hem fet?
  Hem intercanviat comentaris i informacions per tal de poder fer el full de ruta.
  Com ens valorem?
  Encara que la valoració no ens correspon a nosaltres, hem fet el que hem pogut. S’ha de reconèixer que a través d’Internet és complicat treballar.

 5. toni velasco

  23 Dec 12
  17:58 #

  Qui som?

  Núria, Gonzalo i Toni

  Com ens hem organitzat?

  Hem treballat de forma individual el text facilitat, hem buscat informació amb l’objectiu de descobrir la varietat geogràfica o dialecte del català en que estava escrit i finalment ho hem compartit entre tots els components del grup.

  Què hem pretès?

  Elaborar de forma conjunta un full de ruta sobre les varietats geogràfiques o dialectes del català per facilitar l’estudi del tema a la resta dels companys.

  Què hem fet?

  Hem treballat individualment el repte i posteriorment l’hem posat en comú. A continuació hem elaborat de forma conjunta el full de ruta amb aportacions entre tots els membres del grup a través del correu electrònic. Finalment, la versió consensuada ha estat penjada en google.docs.

  Com ens valorem? Expliciteu quins aspectes han estat positius i quins haurien de millorar.

  Creiem que hem fet un bon treball i hem assolit l’objectiu d’elaborar un full de ruta que pot facilitar l’estudi i preparació de les variants geogràfiques o dialectes del català. El resultat final del full de ruta el valorem complet i competent. Veiem de forma molt positiva que tots els membres han participat de forma molt activa i, per tant, el document ha estat fruit del consens.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet