RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Què heu entès?

  De Mypoorbrain, extreta d’http://www.flickr.com/photos/mypoorbrain/2703923188/

  Deixeu un comentari resumint el fragment següent (màxim cinc línies) :

  E en presencia de toes les persones damunt dites, lo dit senyor Rey feu comensar la missa de San Spirit, axi que com hagueren dita Lapístola lo dit senyor se acostá al altar, e yo axi mateix qui estich en cors en pals de calses, volch lo dit senyor quel dit mossen en Johan Exemeniç de Muntornés e mosssen en Berenguer de Manresa, cavallers, me calsasssen los esparons.—E calsats los esperons, lo dit senyor Archabisbe pres una capa de Cor e lo mitre e la crossa; axi que pres un libre e comença lo offici de la Cavaylleria; axi que li posaren lespaa de denant, e aquella beneyhi e sennya e dix la oracio apropiada — la qual es molt sancta— sobre la dita espaa.

  E com la dita espaa fo beneyta, lo dit senyor Rey la trasch del foure, e mesla en la mia man dreta, volent que la esbrandis: e axi se feu, e apres mana que yo me agenoyllas.

  E yo, estant de genoyllons, e tinent lespaa treta en la ma, lo dit senyor Archabisbe dix una oracio molt bona e molt appropiada sobre mi, en la qual oracio tot cavaller es tengut de defendre la terra ab lo senyor, item deu defendre e mantenir dones, vidues e pupils, e deu defendre lo be publich.

  E apres acabada la dita oracio, lo senyor Rey pres de la mia ma lespaa, e tornala en lo foure, e fou dit un respons als clerges; e dit aquel, lo dit senyor senyi a mi lespaa dient una oracio molt bona e molt apropiada. Axi quem doná lo bufet en la cara e besam en la boca, segons ques acostumat.

  E yo baxe les mans que tenie juntes sobrel cap, agenoyllem e besli les mans e los peus.

  Jaume Marc, Llibre de la baronia d’Eramprunyà

  No us esvareu pas! El protagonista narra la cerimònia en què participa com a protagonista. Em sap greu, però l’autora de Cinquanta ombres de Grey no es va inspirar en aquest passatge, o sí? Teniu fins al 12 de maig.

   

15 comentaris

 1. Alina

  26 Apr 13
  20:22 #

  És la cerimònia de cavalleria del narrador (Jaume March, imagino).
  Després de l’Epístola el vesteixen i a ell, agenollat, el rei li dóna l’espasa beneïda per l’arquebisbe, que explica les obligacions dels cavallers. Després el rei agafa l’espasa i l’envania, parla, li bufeteja la cara i el besa. Acaba amb el besa mans i peus del cavaller cap al rei.

 2. Rebeca

  29 Apr 13
  4:28 #

  Aquest passatge del “Llibre de la baronia de l’Eramprunyà” narra la cerimònia del nomenament d’un cavaller, on un arquebisbe predica oracions pròpies per esmentat nomenament i el Rei proclama a Jacme March cavaller.

 3. Ferran GUSTÀ

  29 Apr 13
  21:25 #

  Tracta del nomenament d’un cavaller i fa referència a la cerimònia on el cavaller s’agenolla a terra per ser nombrat per el rei, i el cavaller fa el jurament de protegir les terres dels seu senyor així com la població d’aquestes. Finalitza vesant les mans i peus del seu senyor.

 4. Pilar

  30 Apr 13
  11:28 #

  Aquest fragment descriu com és nomenat cavaller el propi narrador. Aquest relata com un cop beneïda la espasa, ell s’agenollà i escoltà els deures d’un cavaller. Un cop acabades totes les oracions, sellen el jurament amb la bufetada i el petó que rep del rei, i tot seguit, amb la besa dels peus i mans que rep el rei per part del cavaller.

 5. Raquel Abellón

  02 May 13
  13:06 #

  Aquest escrit relata el nomenament d’un cavaller (d’ ell mateix) en presencia del poble i el Rei, el senyor arquebisbe comença amb l’ofici amb la vendició de la espasa, el cavaller de genolls pronuncia l’oració que tot cavaller a de tenir en compte : “Defendre la terra, i al Rei … “. Finalment s’acaba la cerimònia en el moment que el cavaller de genolls besa les mans i els peus al Rei.

 6. Marta Estadella

  02 May 13
  22:45 #

  En presència de totes les persones, es nomena cavaller a Jaume Marc. El senyor Rei, que presideix la cerimònia, fa agenollar a Jaume per donar-li l’espassa beneïda per l’Arquebisbe.
  En Jaume fa el jurament i acaba besant les mans i peus al senyor Rei.

 7. Benet

  05 May 13
  12:03 #

  Narra la cerimònia del nomenament de cavaller a Jacme March. Una vegada llegida l’Epístola el vesteixen. El Rei li posa l’espasa beneïda i l’Arquebisbe explica les obligacions de tot bon cavaller. El Rei dóna una bufetada i un petó al cavaller, aquest agenollat li besa les mans i els peus

 8. Núria González

  07 May 13
  21:31 #

  Explica en què consisteix el ritual de cavalleria on nomenen cavaller al narrador, Jaume Marc. Descriu tot el procés on el rei i l’arquebisbe prediquen una sèrie d’oracions pròpies de la cerimònia. El cavaller realitza el jurament dels seus deures i obligacions com a tal, i finalment acaba besant mans i peus al rei. El ritual va ser exitós.

 9. Toni Velasco

  07 May 13
  23:07 #

  Fragment del Llibre de la baronia d’Eramprunyà que narra la cerimònia de nomenament de cavaller d’en Jaume Marc. Un cop finalitzada la litúrgia, vesteixen al protagonista i comença el ritus amb la benedicció de l’espasa que li es lliurada en el moment que el cavaller s’agenolla. A continuació, l’arquebisbe fa una oració que conté les obligacions de tot cavaller cap al seu senyor.

  Finalment, com és costum en aquestes cerimònies, el rei li dóna una bofetada a la cara. Li besa en la boca i ell agenollat li besa els peus i les mans.

 10. Marc Sau

  08 May 13
  12:01 #

  Tracta d’un relat de Jaume Marc de les circumstàncies i del ritual del seu nomenament com a cavaller. El rei Pere és l’encarregat de presidir la cerimònia i seguir amb tot el protocol establert pel seu nomenament.

 11. Manoli Carmona

  08 May 13
  19:24 #

  En Jaume Marc relata la seva cerimònia d’investidura com a cavaller:

  El Rei li entrega l’espasa beneïda per l’Arquebisbe i li demana que s’agenolli. A continuació, l’Arquebisbe pronuncia una oració en la qual li exposa l’obligació, com a cavaller, de defendre la terra, les dones, els nens i els béns públics.

  Finalment, el Rei conclou la celebració, donant-li una bufetada i fent-li un petó a la boca, i en Jaume Marc s’agenolla i li besa les mans i els peus.

 12. Vanessa

  12 May 13
  13:13 #

  En presència de tot el poble, el Rei inicia el nomenament del cavaller Jaume March. Un cop llegida l’Epístola, vesteixen el cavaller i, agenollat, rep l’espasa beneïda per l’arquebisbe, que explica les obligacions d’un cavaller: defensar la terra, les dones, els infants i els béns públics. El jurament finalitza de la forma tradicional; el Rei bufeteja i fa un petó en la boca al nou cavaller i aquest respon besant-li les mans i els peus.

  No he trobat la vinculació amb l’E. L. James, però sí aquesta curiositat: http://amicsmuseudegava.blogspot.com.es/2011/07/el-llibre-de-la-baronia-deramprunya.html

 13. Olga Fornas

  12 May 13
  21:46 #

  En aquest text el Rei, en un acte públic, nomena cavaller a en Jaume Marc i ens expliquen la cerimonia. Es fa la benedicció de l’espasa del cavaller i se li demana que defensi les terres del regne i a totes les persones que hi viuen al mateix.

 14. Neus

  22 May 13
  1:15 #

  El fragment narra el nomenament del cavaller Jacme March. Aquest explica cada detall de la cerimònia, començant per la lectura de
  l’Epístola i acabant per la bofetada i l’intercanvi de petons, sense oblidar-se de la benedició de la seva espasa.

 15. Marcelo

  22 May 13
  14:12 #

  Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller.
  El rei lliura l´espasa a Jaume i a continuació l´arquebisbe li recorda les seves obligacions per el seu càrrec, acabant l´acte amb una bofetada i un petó per part del Rei.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet