1. Meritxell Ballús S3

  01 febr. 12
  18:45 #

  Crec que el meu pla de millora aniria encaminat a modificar puntuació i estructurar una mica les frases, hi ha alguna que no m´acaba de fer el pes.
  Per la resta segueix les pautes de revisió: té una estructura, conté elements d´una carta formal, les formes de tractament son correctes i formals, tó respectuós, clara i detallada.

 2. Amparo Atencia S3

  02 febr. 12
  18:45 #

  En la meva carta de queixa he utilitzat un to respectuós i un tractament formal. He exposat la queixa de forma detallada i crec que clara. La solució al problema la tenen que proposar ells perquè, en el cas concret de la vorera, és millor deixar-la com estava que les modificacions que han fet. Pot ser jo tinc molt clar el que estic dient a la carta de queixa perquè és un cas real del meu carrer i ho estem patint diàriament. Amb la carta que vaig enviar a l’ajuntament vaig adjuntar unes fotografies on es podia veure perfectament l’estat actual de les voreres.

  Amparo S3

 3. José Luis Gonzalez Torras

  03 febr. 12
  18:45 #

  José Luis González Torras S2

  Sempre tenim un pla de millora, perquè per més que tractem de fer-ho bé sempre tenim molts dubtes. El meu pla de millora d’aquest trimestre vull adreçar-lo a entendre el funcionament dels pronoms relatius i a millorar la meva redacció, tant formal com informal

 4. Miriam Ruiz

  05 febr. 12
  18:45 #

  Tenint en compte que la narració d’una anècdota o experiència ha de tenir:
  -estructura: plantejament, nus i desenllaç.
  -cohesió dels elements temporals: verbs, complements i adverbis.
  El meu Pla de Millora és revisar l’estructura del text, perquè es troben barrejats aspectes descriptius de la situació, amb elements del cos de la narració que corresponen al nus de l’anècdota. També, si cal adequar la cohesió, amb els adverbis i els verbs.
  MIRIAM S1

 5. JOSE ANTONIO ROSALES ESTRUCH

  06 febr. 12
  18:45 #

  Estic convençut de que tot pot millorar-se, i a més a més. després de revisar el pla de millora, he de dir, que en la meva carta, el tó del segón pàrraf ha de ser més diplomatic, i per tant, menys fort i es aixó el que cal que millori.

  Jose Antonio I2

 6. Yvonne

  06 febr. 12
  18:45 #

  Segurament es pot millorar una mica fent uns canvis, però he revisat tot el que posava i realment no trobo en falta res. Crec que la meva recepta està ben planificada, ben estructurada i ben cohesionada amb els temps verbals correctes. El text és clar i la informació coherent. Poso la dificultat de la recepta, els temps, les quantitats, els ingredients, l’elaboració i ofereixo alternatives.

  Bon profit i bona nit
  Yvonne (S2)

 7. Montse M.O.(S3)

  08 febr. 12
  18:45 #

  Bona nit companys!
  La carta de queixa adreçada a l’Ajuntament de Gavà que vaig escriure a la unitat anterior crec que té un to respectuós i queda suficientment clara la reclamació però es podria millorar en detalls com incloure el codi postal o la signatura.També com en el cas de l’Amparo va ser un cas real, vaig viure aquella situació però no vaig escriure cap carta, no em vaig queixar.
  Ara, si em tornés a trobar en la mateixa situació la hi escriuria.

 8. María del Carmen

  08 febr. 12
  18:45 #

  María del Carmen Rodriguez Do Pico, S1

  Segons el meu pla de correcció, el que he de millorar en l’anècdota és la cohesió
  (temps verbals i adverbis).
  La introducció be podria fer-la d’altre manera, més concisa i clara.

 9. Mercè Martorell

  09 febr. 12
  18:45 #

  Bon dia,
  Crec que el meu text, una anècdota, està ben estructurat.
  Una anécdota és l’explicació curta, real i entretinguda d’un fet de la vida d’algú. Quan expliquem alguna s’ha de tenir em compte: a qui, quan i on passa, així com què va succeir i com acaba.
  I es clar, que tot es pot millorar.

  Salutacions,
  Mercè Martorell S1

 10. Marián s3

  09 febr. 12
  18:45 #

  Bon dia,
  Vaig realitzar una carta de queixa il•lustrant un cas de la meva vida real. He estat revisant el document i penso que està estructurat correctament, tot i que a la part final no proposo jo una solució sinó exigeixo a la direcció de la companyia que posin ells la solució que considerin necessària per l’entrega immediata de la feina finalitzada. Vaig utilitzar els elements de la carta formal i vaig fer servir un to respectuós, per expressar la meva queixa de manera clara i detallada. Només he detectat un petit error de coherència a les formes de tractament i alguna apostrofació que m’havia deixat.

  Salutacions,
  Marian S3

 11. Mariela S1

  09 febr. 12
  18:45 #

  Crec que la meva anècdota, és curta, explica, on va passar, a qui, quan i és real.
  Relato un fet curiós, inesperat que capta la atenció del lector, he tingut en compte, l’estructure d’ un text narratiu:plantejament, nus i desenllaç.
  Hiha punt i apart, doncs així i tot he trobat errors estructurals a la hora de escriure, confusió del català-castellà a la hora de escriure:

  Me trobo a una vaca.
  Em trobo amb una vaca.
  Doncs decidit.
  Doncs he decidit.
  Penso que encara hiha que millorar, els errors serveixen per corregir els exercicis que costen.
  Mariela (S1).

  .

 12. Raquel Navarro

  11 febr. 12
  18:45 #

  Penso que la meva carta , mostra el respecte necesari, i les necesitats que en aquest moment consideraba per complir el meu objectiu, aixi penso que tinc que millorar faltes d’ortografia, pero vaig notan la millora encara que sugui a poc apoc.
  L’ estructura del text esta separada per una ideïa principal , i l’enfocament a la millora de la reclamació és veu clarament.
  raquel navarro
  I3

 13. Ana S2

  11 febr. 12
  18:45 #

  Pla de millora de la recepta :

  Ben planificada: M’ha faltat, ordenar els ingredients cronològicament, tal com van apareixent en la elaboració dels postres.

  Informació rellevant : No he posat, les quantitats mes específicament dels ingredient, com ara el sucre o l’ametlla.

  Suggeriment: No he posat una idea o suggeriment de presentació.

  Ja ho he corregit tot , per quant tingui que posar el text definitiu.

  Ana S2.

 14. Raul Sevillano - I2

  12 febr. 12
  18:45 #

  Bona tarda,
  Crec la meva carta compleix amb la disposició estructural. Penso que el to es adequat , es expressiva i coherent.
  Pero crec que hauria de millorar la puntuació de algunes frases, i la otrografia no ho se si és totalment correcta, a primera vista sembla que si.

 15. ROSA S2

  12 febr. 12
  18:45 #

  ROSA S2

  Bona nit,
  La meva recepta, crec que estructuralment esta bé i tot esta al seu lloc.
  Si hi ha alguna falta això no ho tinc controlat, ja hem direu algo.

 16. Lidia Claverí

  13 febr. 12
  18:45 #

  Lidia Claverí S2
  En cas d’una recepta de cuina no crec que sigui el millor text per aprendre. Crec que la millora hauria de ser en texts més seriosos enfocats a cartes o sol•licituds.
  Haig de millorar sobre tot en temps gramaticals dels verbs i per tant tot el que acompanya en aquets.

 17. M. ÁNGELES SANZ S2

  14 febr. 12
  18:45 #

  Hola bona tarda,
  He revisat la recepta amb la pauta de revisió i el meu pla de millora és el següent:
  – He d’escriure correctament les abreviatures dels temps de cocció i els pesos dels ingredients.
  – He de fer servir més marcadors textuals per a indicar l’ordre de les instruccions.
  Per altra part crec que:
  L’estructura de la recepta és correcta, està bé planificada i estan cohesionats els temps verbals.
  El text és clar i indica la informació rellevant: dificultat, temps, ingredients i quantitats.
  Salutacions,
  M. Ángeles Sanz S2

 18. María

  14 febr. 12
  18:45 #

  Hola bona tarda,

  He revisat la meva anècdota amb la pauta de revisió, l’estructura és correcta i coherent.
  Suposo que és podrien millorar els temps verbals i els adverbis de temps, però sincerament no sé com.

  Salutacions,

  María Moreno S1

 19. Annabel

  14 febr. 12
  18:45 #

  Bona tarda

  He tornat a revisar el text que vaig fer sobre “explicar una anècdota”. Crec que està ben estructurada amb una distribució de motiu-plantejament- nus i desenllaç més o menys correctes.
  Segurament es pot millora, però amb tema de verbs o adverbis.

  Salutacions
  Annabel Silva S1

 20. Milena Novas

  14 febr. 12
  18:45 #

  Milena Novas I·3

  He estat llegint la carta formal que vull fer arribar a la Biblioteca de Castelldefels. Seguidament m’he estudiat la pauta de revisió i l’ha he aplicat sobre el text.

  El text es coherent, compleix amb la intensió comunicativa, esta ben estructurat, ben disposat, presenta introducció, exposició, conclusió. Però pot ser que en algun moment no hagi complert amb el to formal adequat, ni marcat la distancia adequada, entre emissor i receptor.

 21. Mayte Fusté S3

  15 febr. 12
  18:45 #

  Mayte Fusté S3

  He revisat amb la pauta de revisió i el que he trobat que m´ha faltat ha estat; la datació, que és molt important, i també proposar una solució final, ja que planteixo la meva queixa, però no dic quina solució vull o m´agradaria.
  La resta crec que compleixo més o menys.

 22. María Berdasco

  15 febr. 12
  18:45 #

  Si comparo els criteris d’avaluació i la carta que vaig escriure a la unitat 1, crec que vaig mantenir l’estructura que es demanava. A la carta s’indica: la data, la salutació, el cos del missatge, el comiat i la signatura. La intenció de la carta és comunicar una notícia i el to és informal perquè el destinatari de la carta va ser un familiar.
  Però segur que hi ha aspectes gramaticals que puc corregir!
  MARÍA B (I2)

 23. LOURDES I3

  16 febr. 12
  18:45 #

  Lourdes I3
  He revisat la carta formal. L’hora d’escriure i seguit les pautes exigides: Salutació, cos, introducció, exposició, conclusió, comitat, datació i assignatura.
  Hem sembla que podria millorar l’ortografia i la puntuació.

 24. Mª JOSE

  17 febr. 12
  18:45 #

  Mª Jose – I-2

  Crec que si he aconseguit redactar una carta d’ambient familiar i d’amistat. També crec que compleix amb la disposició estructural. Penso que em segueix fallant la ortografia i potser l’expressió.

 25. Crista Elena Traistaru

  18 febr. 12
  18:45 #

  Crista Traistaru I2

  El meu pla de millora pel que tracta la meva carta mitjanament formal és:
  – La data i algunes paraules mal escrites (resaré no rezaré).
  Crec que la meva carta té una bona estructura.

 26. Julio Cervantes - S3

  18 febr. 12
  18:45 #

  Bona tarda.

  Jo crec que la meva carta, en principi, s’adequa força amb el que es demana.
  Tant en el tema vocabulari, com a dades, cos i estructura de la mateixa.

  Evidentment sempre podem millorar i tots els aspectes, però crec que està força bé.

  He utilitzat un llenguatge formal, però sempre intentant ser clar i respectuós.

 27. Verónica

  18 febr. 12
  18:45 #

  Verònica S3

  Hauria d’ haver escrit la data, salutació, comiat i signatura.

 28. Matilde Ojer S1

  18 febr. 12
  18:45 #

  Matilde Ojer S1

  Penso que la meva anècdota està bén estructurada : hi ha un plantejament, es narra un fet curiós amb un desenllaç que conta el final i crec que está bén situada en el temps. No obstant hi ha paraules que es repetixen sovint com “nómina” i tindria que substituir-la per un pronom feble.

 29. Jordi Tormo - S3

  19 febr. 12
  18:45 #

  Llegint les pautes de revisió crec que hauria d’insistir principalment en el darrer punt, que fa referència a la revisió del text i a la correcció d’errades.

 30. Pepa Fernández S1

  19 febr. 12
  18:45 #

  Bona tarda,

  Crec que la anècdota esta ben estructurada, ben distribuïda, es narren els fets i te un desenllaç. Lo que es podria millora es la introducció, la podria haver fet de un altre manera.

  Pepa S1

 31. Josep A. Aliaga

  19 febr. 12
  18:45 #

  Josep A. Aliaga S2

  He revisat la meva recepta de cuina i he trobat que no he utilitzat l’imperatiu encara que sí l’indicatiu el que podria ser un pla de millora.

  Per contra, crec que he fet constar els ingredients, les mesures i les abreviatures i que està ben estructurada i cohesionada. També crec que el text és clar i les quantitats necessàries quedan reflectides. La informació rellevant hi és i l’elaboració està explicada.

 32. Natalia I2

  19 febr. 12
  18:45 #

  Bona nit

  He revisat el meu escrit i penso que es coherent i esta estructurat de forma correcta.

  Salutations
  Natalia

 33. Beatriz Garcia Mackay

  20 febr. 12
  18:45 #

  Beatriz S1

  He llegit la meva anècdota i crec que em falta una mica de correlació entre els successos al moment de redactar.
  Gràcies
  Bea

 34. Nieves MªJerez (I1)

  25 febr. 12
  18:45 #

  Bon dia

  He revisat la meva nota, no trobo cap error, exposo un pensament dirigit als polítics, m’acomiado i signo, m’he equivocat en la data que he posat desembre, en comptes de gener, igual tinc alguna errada, però no ho veig.

  salutacions

  Nieves Jerez I1

 35. Susana Sanroman

  06 març 12
  18:45 #

  Bon dia,

  El meu text era una nota i per tant, havia de ser concisa. No he sabut trobar cap error, però el meu pla de millora es fer alguna cosa més difícil i amb més estructura.

 36. Susana Sanroman

  06 març 12
  18:45 #

  Ho sento ni he signat, ni he posat el meu nom i curs en el comentari anterior.

  Espero em disculpeu.

  Susana I1


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes