1. maria f martinez

  06 nov. 12
  18:45 #

  – Falta el títol.

  -Es pot suposar que desenvolupo la primera situació proposada, on com a pare, em queixo de l’increment dels preus dels llibres, però al final del text, encara que convido a la reflexió, no proposo cap solució al problema.

  – D’altra banda, crec que està bastant correcte.

  Espero comentaris una mica menys benèvols!

 2. Beatriz Garcia

  09 nov. 12
  18:45 #

  Beatriz S3

  Dins del pla de millores, crec que hauria de col · locar un títol, desenvolupar millor la tesi que proposo, no fer una traducció literal de la llengua materna. Crec que té una introducció, que cada paràgraf desenvolupa un tema diferent i proposo conclusió.
  Espero millorar.
  Gràcies

 3. Milena Novas

  12 nov. 12
  18:45 #

  Milena Novas – S1

  Particularment amb sembla bastant bona la feina que vaig fer, si us plau rectifiqueu-me si no es així.

  L’article té coherència, encara que la idea pugui semblar esbojarrada. S’ha creat un títol atractiu, podria dir que te ganxo. Es desenvolupa una introducció correcta, un ordre coherent i una bona argumentació, estan d’acord o no amb l’opinió de l’autora. Trobem la presencia de causes i conseqüències; i una conclusió que deixa el que pensar i porta a la reflexió sobre el tema.

 4. Jose Antonio

  13 nov. 12
  18:45 #

  Desprès de revisar el meu text i la pauta de revisió, crec que he de millorar el següents aspectes:
  1.- He de disposar d’un títol
  2.- Algunes vagades el llenguatge no és prou català ja que estic influenciat una miqueta per la meva llengua materna.
  3.- El lèxic ha de ser més variat
  4.- L’ús dels signes de puntuació ha de ser mes adequat.
  JOSE ANTONIO S1

 5. Mercè Martorell

  14 nov. 12
  18:45 #

  Bona tarda,
  Crec que el meu text és coherent, planteja la meva opInió al respecte, argumento la meva posició, però crec que li falta una bona conclusió per acabar de convèncer.
  Salutacions,

  Mercè Martorell S3

 6. María del Carmen

  14 nov. 12
  18:45 #

  María del Carmen Rodriguez Do Pico, S3

  La meva pauta de revisió del meu text podria ser la següent:

  Fer una introducció més breu de la situació i desenvolupar millor els arguments
  per defensar la meva tesi.

  La conclusió ha d’exposar la necessitat d’implicació de tots davant la situació
  esmentada, per fer que el lector es posicioni.

  L’últim paràgraf també ha de tenir més d’un punt i seguit.

 7. M. José

  15 nov. 12
  18:45 #

  Penso que hauria de millorar en introduir en cada paràgraf més punts i seguits i en la utilització d’un lèxic més variat.

  Respecte la resta de punts, crec que el meu text està escrit en un registre adequat, que té títol, introducció per situar el lector i que en cada paràgraf s’exposa un tema. A més a més, queda clara la meva opinió al respecte i l’argumento per tal de defensar-la. Opino que faig que el lector es posicioni ja que parlo d’un tema que interessa a molts pares i mares i, per tant, crec que val la pena llegir-lo sencer.

  M. José S1

 8. MARÍA BERDASCO

  15 nov. 12
  18:45 #

  MARIA B (S1)

  Crec que el meu article és bastant coherent i que reflecteix la meva opinió del tema en base a uns arguments (a favor i en contra). Ara bé, com no tinc un bon domini de la llengua catalana, el vocabulari és una mica repetitiu i especialment els nexes connectores. A més, jo també m’he oblidat de posar un títol a l’article!

 9. Crista Traistaru

  15 nov. 12
  18:45 #

  Crec que el text està bastant be presentat. He intentat seguir una ordre en la meva presentació (introducció, exposició i conclusió), però milloraria la manera d’expressar-me i l’ortografia. També vull afegir algunes millores gramaticals.
  Cada vegada em trobo més segura i això em dóna més confiança a l’hora de fer alguna exposició.

  Crista T – S1

 10. Anabel Silva

  15 nov. 12
  18:45 #

  Crec que el meu article té un títol concret, el registre és formal com ha de ser en aquest tipus text, la introducció explica quin és el problema de les famílies i situa la lector en ell. Queda clara la meva opinió, he donat arguments per defensar-la i en la conclusió dono solucions.
  Pot ser que hi hagi abusat de repetició d’alguna paraula i a més hi ha alguna frase que no està ben estructurada.
  El meu pla de millora seria fer més correctes les construccions de les oracions i estar més pendent d’aquestes repeticions de paraules utilitzant sinònims o més lèxic.

  Anabel Silva S3

 11. Mariela S3

  17 nov. 12
  18:45 #

  Hola
  Penso que el meu article d’opinió no és correcte del tot ja que hi ha errors per example:

  1. Falta el títol per captar l’atenció del lector.
  2. Hi ha paràgrafs que no estan ben escrits gramaticalment.
  3. El vocabulari a comparació de nivells anteriors a millorat, però podria estar millor.
  4. Falta una conclusió.
  5. Per últim te introducció, és clara la meva tesi (opinió).

  Salutacions,

  Mariela S3.

 12. Isabel González Pedraza S3

  17 nov. 12
  18:45 #

  Com els meus companys trobo que em falta un títol per a la resta no l’he fet tan malament . He millorat el meu vocabulari i s’entén perfectament el que vull dir
  He utilitzat connectors.

  Isabel González S3

 13. Susann Gotthardt

  18 nov. 12
  18:45 #

  Susann Gotthardt – S2

  No estic molt contenta amb el meu text, em va costar molt trobar un tema, per explicar la meva opinió i per això vaig fer el text una mica com opinió general sobre els llibres i a més sense explicar els arguments en detall.

  Em va ajudar molt repassar en els llibres de text de les classes anteriors com s’ ha de redactar un article d’opinió i usar l’esquema següent de posar primer un títol, després la introducció, els arguments i al final els propostes.

  Crec que he de millorar molt la meva manera d’expressar-me.

 14. Matilde Ojer S3

  18 nov. 12
  18:45 #

  Matilde ojer S3

  L’única millora que jo aplicaria, seria la de ajuntar el primer i el segon paràgraf, perquè tots dos parlen del increment del preu dels llibres.

 15. Pepa Fernández

  18 nov. 12
  18:45 #

  L’article de opinió, crec que es adequat, he posat el títol, i plantejat la meva opinió. L’he organitzat de manera que te una introducció, exposo lo que penso i faig una conclusió.
  Pot ser que en la segona frase, la tindria que haver fet millor construïda.

  Pepa Fernández S3

 16. Natalia

  18 nov. 12
  18:45 #

  Crec que el meu article está mal enfocat, es mes be una carta que un article.

  – No té titol
  – la estructura no és la adecuada.
  – No desenvolupa un tema en cada paràgraf .

  Crec que he de millorar-ho molt.

 17. Natalia

  18 nov. 12
  18:45 #

  Natalia Garcia S2

 18. María Moreno

  18 nov. 12
  18:45 #

  Maria Moreno S3

  Considero que el meu article és coherent, adequat i que pot captar l’atenció del lector.

  He de millorar la cohesió, utilitzant un lèxic més variat i pot ser més connectors, fer un millor us de la puntuació i també he trobat errades de transcripció.

 19. jsans

  27 nov. 12
  18:45 #

  A veure com resulta la versió final…


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes