Entrades amb l'etiqueta ‘valoració tasca 4.3’

 • Compres compulsives

  Us he de comentar que m’ha estat difícil de mantenir els criteris per puntuar els vostres comentaris per diferents motius. Recordeu que la tasca consistia a comprar 1 extracte per  paquet. Si no compto malament, només podíeu optar per dos extractes.  M’heu fet patir : alguns de vosaltres heu estat víctimes d’una febre compulsiva per comprar-ne. Això ha dificultat a l’hora de puntuar les vostres correccions. He estat més benèvol en les del primer paquet —obteníeu la puntuació si detectàveu un error—, en canvi en les del segon grup he estat més estricte.


  Aquí podeu comprovar com ha quedat la puntuació.

  Per acabar, cal recordar-vos:

  • Per donar instruccions, fem servir l’imperatiu o bé les perífrasis verbals; però no pas l’infinitiu. Això ho sentíem en els doblatges de les pel·lícules de Tarzan o d’indis.
  • Consulteu en el Centre de Redacció les tècniques per millorar l’estil. Acostumeu-vos a escriure frases curtes. Per tant, heu de fer servir + els PUNTS i – les COMES.
  • Segons el Centre de Redacció, el paràfrag agrupa les idees que desenvolupen un tema. Si d’entrada un text presenta una introducció, una exposició i una conclusió, mireu que el text contingui tres paràgrafs. A vegades, es pot agrupar els dos primers paràgrafs ja que corresponen a la introducció.

  Article complet


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes