RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 13 de desembre de 2011

  Mal dia per als supersticiosos!

  a) Les oracions de relatiu

  RECORDEU: Cal evitar els pleonasmes en les oracions de relatiu, és a dir, la inserció d’un pronom feble que representa per segona vegada l’antecedent del pronom relatiu. Exemples:

  Forma incorrecta (amb pleonasme)
  La casa on hi viuen els teus cosins.
  Una lliçó que ja la sé de memòria.
  La nostra conducta, en la qual tots hi podeu veure…
  És el principi del qual en provenen…
  Aquesta joventut, a la qual li toca d’aixecar el nostre poble…

  Forma correcta (sense pleonasme)
  La casa on viuen els teus cosins.
  Una lliçó que ja sé de memòria.
  La nostra conducta, en la qual tots podeu veure…
  És el principi del qual provenen…
  Aquesta joventut, a la qual toca d’aixecar el nostre poble…

  EXERCICI: 16 (pàg. 117)

  b) El valencià

  Característiques del valencià

  • distinció b/v
  • articulació marcada dels finals consonàntics -r, -rt, -nt
  • desinència -e de la primera persona del present d’indicatiu
  • combinació de pronoms febles de CI i de CD sempre en aquest ordre; a més, el CI no pren mai la forma adverbial hi
  • demostratiu este-eixe-aquell

  EXERCICI: 32 d) (pàg. 133)

  nord-occidental: pallarès

  • desinència -e de la tercera persona: havie
  • article lo: lo seu deure, lo dot, los feligresos
  • caiguda de v i  de i intervocàliques: veen

  DEURES:

  • Repasseu les oracions dels exercici 20 i 21 de les pàgines 118 i 119.
  • Llegiu la segon part del text de Francesc Eiximenis (pàg. 98-99).

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva