RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 17 d’abril de 2012

  a) Fonètica sintàctica

  Els sons ròtics són [r] i [ɾ]. Una particularitat d’aquests sons és que poden aparèixer en determinades posicions i no en d’altres. Així, en posició inicial de mot només apareixerà [r]: rosa, rata. Entre vocals podem trobar-hi ambdós sons: mare, fora; sorra, serra. Després de consonant, cal distingir dues possibilitats:

  • C//rV: Si la consonant pertany a la síl·laba anterior, sempre és [r]: enramada.
  • //CrV: Si la consonant comença la síl·laba, sempre és [ɾ]: prat, tros, brot, fred.

  Quan en una síl·laba la erra va després de vocal, trobem diverses possibilitats de realització.

  Quan la erra no forma grup amb una altra consonant, cal distingir dues possibilitats:

  • A final de síl·laba a l’interior de mot, sempre és [r]: cargol, porta.
  • A final absolut de mot sol ser muda (excepte en valencià). En els casos en què no és muda, el so [r] es converteix en [ɾ] si el mot següent comença en vocal: mar i cel.

  Quan la erra forma grup amb altres sons es pronuncia [r]: serp, sort, corc.

  EXERCICI: primer text de la fotocòpia

  b) Pronoms febles

  En aquest quadres trobareu un resum de la relació entre les funcions sintàctiques i els pronoms febles (n’he exclòs els pronoms de 1a i 2a persona  i el pronom reflexiu).

  Funció

  Pronom

  Subjecte

  en

  Complement directe determinat

  el, la, els, les

  indeterminat

  en

  neutre

  ho

  Complement indirecte

  li, els

  Complement predicatiu  

  hi

  fer-se, dir-se, nomenar

  en

  Complement de règim verbal  

  hi

  amb la preposició de

  en

  Complement circumstancial  

  hi

  d’origen

  en

  Complement de nom

  en

  Atribut determinat

  el, la, els, les

  indeterminat

  ho

  emfàtic

  en

   

  Pronom

  Funcions

  el, la, les

  Complement directe determinat
  Atribut determinat

  els

  Complement directe determinat
  Complement indirecte
  Atribut determinat

  en

  Subjecte
  Complement directe indeterminat
  Complement predicatiu amb fer-se, dir-se, nomenar
  Complement de règim verbal amb la preposició de
  Complement circumstancial d’origen
  Complement de nom
  Atribut emfàtic

  ho

  Complement directe neutre
  Atribut indeterminat

  hi

  Complement predicatiu
  Complement de règim verbal
  Complement circumstancial

  li

  Complement indirecte

  Fixeu-vos en l’anàlisi d’aquestes dues oracions:

  • Porto la camisa bruta. > CD: la camisa; CPred: bruta [Com porto la camisa?]
  • Porto una camisa negra. > CD: una camisa negra (CN de camisa: negra) [Com és la camisa?]

  EXERCICI: 22 (pàg. 285)

  DEURES:

  • Feu la transcripció fonètica del segon text de la fotocòpia.
  • Ompliu els espais buits de l’exercici 23 de la pàgina 286 amb el pronom o els pronoms adequats.

   

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme