RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 24 d’abril de 2012

  Quin empatx de llibres!

  Quan viurem en un país normal en què les festes se celebrin a casa mirant desfilades militars a la tele?

  a) Pronoms febles

  Recordeu que els pronoms febles poden anar al davant o al darrere del verb, però sempre tots junts al davant o tots  junts al darrere. Els pronoms van, generalment, davant del verb, llevat que es tracti d’un infinitiu, d’un gerundi o d’una persona de l’imperatiu. Quan l’infinitiu o el gerundi integren una forma perifràstica, la col·locació dels pronoms davant o darrere és opcional.

  Les restriccions fonamentals que presenten les combinacions de pronoms febles són les següents:

  • No es poden combinar dos pronoms iguals, encara que facin funcions diferents (excepte el pronom feble els com a CI i CD).
  • Tampoc es poden combinar els pronoms febles hi o en amb el pronom feble ho.

  EXERCICI: 16 a)-e) (pàg. 322)

  b) Sinonímia

  • rentable: ‘que pot ser rentat’ / rendible
  • melena: ‘hemorràgia’ /cabellera
  • clarificar: ‘separar les partícules sòlides suspeses en un líquid’ / aclarir
  • esborrador: ‘que esborra’ / esborrany
  • aparat: ‘allò que fa pompós un acte’ / aparell
  • peregrí: ‘rar’ / pelegrí
  • bàndol: ‘facció’ / ban
  • caudal: ‘relatiu a la cua’ / cabal cabdal
  EXERCICI: 28 (pàg. 289)
  DEURES:
  • Repasseu les combinacions de pronoms febles i feu els exercicis 15, 16 (f-j) i 17 (a-e) de les pàgines 322 i 323.
  • Trieu la forma més adequada de les parelles de falsos sinònims de l’exercici 29 de la pàgina 290.

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme