RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 8 de maig de 2012

  Últim dia de pronoms febles.

  a) Pronoms febles

  Recordeu que el règim verbal pot canviar segons el sentit del verb:

  • pensar: ‘tenir activitat intel·lectual’ > Penses massa.
  • pensar [algú o una cosa: CD]: ‘imaginar’ > Pensa un paisatge i dibuixa’l.
  • pensar [una cosa: CD]: ‘decidir o tenir al pensament per prendre una decisió’ > Ja has pensat la solució?
  • pensar [en algú o en una cosa: CRV]: ‘tenir al pensament’ > Només pensa en el futbol.
  • pensar [en algú  o en una cosa: CRV]: ‘recordar-se’ > Ja has pensat en les claus?
  • pensar o pensar-se [que + oració: CD]: ‘considerar com a cert o possible’ > En Rajoy es pensa que sortirem aviat de la crisi.
  • pensar-s’hi [pronoms sense funció sintàctica]: ‘dubtar abans de fer una cosa’ > Si s’hi pensa, em dirà que no.
  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 325-326)
  b) Sinonímia
  • aparentar ‘semblar’ / aparençar ‘fer veure’
  • abaixar ‘fer baixar’ / baixar
  • planejar ‘preparar’ / planar
  • apujar ‘fer pujar’ / pujar
  • renyir amb ‘discutir-se’ / renyar ‘avisar’
  • senyalar ‘fer un senyal’ / assenyalar ‘indicar’
  • adormir ‘fer dormir’ / dormir
  • legat ‘representant, delegat’ / llegat ‘herència, donatiu’
  • citació ‘text, document administratiu’ / cita
  • famosa ‘que té fama’ / afamada ‘que té fam’
  • arrabassar ‘prendre’ / arravatar-se ‘enfurir-se’
  • estança ‘habitació’ / estada
  • emplenar / complimentar ‘fer compliments’
  • brodat / bordat ‘lladrat’
  • esquadra ‘exèrcit’ / escaire
  • metge / mèdic
  • taula ‘moble’ / mesa ‘conjunt de persones que dirigeixen una corporació’
  • metre / metro
  • nombre ‘quantitat’ / número ‘xifra’
  • reals / reials
  EXERCICI: 29  (pàg. 290)
  c) Text antic
  Ens hem mirar el fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre.
  DEURES:
  • Mireu-vos l’apartat de les conjuncions coordinants i subordinants del llibre.
  • Transcriviu els sons del primer text de la fotocòpia.
  • Expliqueu el contingut essencial de fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre (unes vuitanta paraules).
  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme