RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 12 de novembre de 2013

  Dia de foc i sandàlies…

  a) L’article lo neutre

  RECORDEU: El grup el que (la que…) és incorrecte quan substitueix el relatiu neutre la qual cosa.

  • *En Joan no podrà venir, el que ens complicarà la feina.
  • En Joan no podrà venir, la qual cosa ens complicarà la feina.

  EXERCICIS: 17 (pàg. 70-71)

  b) El vocalisme

  En català central, com a norma general els fonemes vocàlics àtons (no accentuats) es neutralitzen, és a dir, perden els trets que els distingeixen. Per tant, en general:

  • Es pronuncien neutres les vocals a i e en posició no accentuada (àtones).
  • Es pronuncia [u] la vocal o en posició no accentuada.

  La neutralització és un fenomen que depèn del grau d’arrelament de les paraules en la parla comuna.

  S’observa molta variació entre els parlants en els casos següents:

  • Cultismes i tecnicismes
  • Estrangerismes, termes erudits i marques d’origen estranger
  • Paraules escurçades

  Tal com descriu Joan Mascaró a la “Gramàtica del català contemporani” (F 2.6.2), dirigida per Joan Solà, la no reducció vocàlica en alguns elements lèxics “afectaria sobretot mots d’origen culte o de tipus tècnic i neologismes, però no únicament aquests. És possible que hagin estat sempre mots cultes o tècnics en el moment d’aparèixer, històricament, en la llengua com a neologismes; però quan, posteriorment, han perdut aquest caràcter culte o tècnic han continuat mantenint-se com a excepcions lèxiques amb vocals sense reduir (és el cas de mots com classe o cine, per exemple). A causa del caràcter lèxic idiosincràtic d’aquestes excepcions s’hi observa molta variació: un mateix exemple pot ser excepció en un parlar i no ser-ho en un altre o, dins un mateix parlar, pot ser-ho per a un parlant i no per a un altre”.

  [Trobareu més informació a esadir.cat]

  Hem de neutralitzar la e final de paraules com fase, frase, base

  EXERCICIS: Hem intentat trobar en quins casos hi havia neutralització i en quins no en les sèries següents:

  1. neó, lleó, panteó, camaleó
  2. reelegir, preeminent, reelaborar, preescolar
  3. base, classe, tele, cine
  4. ràpel, càncer, pol·len, dolmen
  5. judo, libido, carro, soprano

  DEURES:

  • Llegiu  l’apartat dedicat als possessius i als numerals i feu els exercicis 19, 20 i 21 de la pàgina 72.
  • Pronuncieu en veu alta els mots de l’exercici 10 de la pàgina 59 i després transcriviu-ne els sons vocàlics. Fixeu-vos en les neutralitzacions.

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme