RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 12 de desembre de 2013

  Vigília de Santa Llúcia…

  a) L’oració de relatiu

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  b) Resum del text antic

  Hem llegit el fragment de Lo Crestià, de Francesc Eiximenis, de la pàgina 98. Ens hem fixat en algunes particularitats lingüístiques pròpies dels textos medievals:

  • ús del pronom relatiu qui sense preposició en oracions adjectives de relatiu
  • col·locació dels pronoms febles darrere del verb
  • ús transitiu del verb haver (‘tenir’)

  A l’hora de fer el resum d’un text antic, hem de seguir els passos següents:

  1. estructurar sintàcticament les oracions d’acord amb la sintaxi del català actual;
  2. buscar (o deduir a partir del context) el significat de les paraules que no coneguem;
  3. identificar les idees principals del text;
  4. resumir el text utilitzant la sintaxi i el lèxic de la varietat estàndard del català actual: p. ex., ús del passat perifràstic.

  DEURES:

  • Torneu a escriure les oracions de l’exercici 20 de la pàgina 118 utilitzant els pronoms relatius adequats.
  • Resumiu la segona part del fragment de Lo Crestià que hem comentat a classe.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva