RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 17 de desembre de 2013

  a) Les oracions de relatiu

  Hem comentat alguns errors comuns en l’ús dels relatius: simplificació del complement preposicional, pleonasmes…

  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 118-119)

  b) Vocalisme: els diftongs

  En català hi ha dos tipus de diftongs:

  • Creixents: formats per,
   • Primer element: una g/q + segon element: u sonora + tercer element: una vocal qualsevol: quaqüeqüiquoguagüegüiguo
   • Primer element: i/u en posició inicial de mot + vocal, o bé i/u enmig del mot entre vocals + segon element: vocal.
  • Decreixentsaieioiuiaueuiuou i uu.

  També formen diftong les vocals que actuen com a consonants (exemple: ca-uen; no-ia)

  Diftongs del català
  [aj] aigua [aw] taula
  [əj] mainada [əw] caurem
  [ɛj] remei [ɛw] peu
  [ej] rei [ew] seu (d’ell/d’ella)
  [iw] niu
  [ɔj] noi [ɔw] nou
  [ow] pou
  [uj] avui [uw] duu
  [ja] iaia [wa] quatre
  [jɛ] veiem
  [we] següent
  [jə] feia [wə] aigua
  [wi] pingüí
  [jɔ] iode [wɔ] quota
  [ju] iogurt

  Per trencar un diftong en català s’usa un accent quan les normes generals d’accentuació gràfica de les agudes, planes i esdrúixoles ho permeten, i una dièresi quan no és així (exemple: pa-ís; pa-ï-sos).

  EXERCICI: 8 (pàg. 152)

  DEURES:

  • Feu aquest exercici d’activitat d’autoavaluació de relatius.
  • Classifiqueu les paraules de l’exercici 10 de la pàgina 153.
  • Repasseu  les característiques dels dialectes nord-occidental i valencià.

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva