RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 21 de gener de 2014

  No m’allargaré.

  a) Els signes de puntuació

  En les enumeracions obertes els punts suspensius tenen el mateix valor que etc.; per tant, no hem d’usar alhora etc. i els punts suspensius.

  EXERCICI: 6 (pàg. 144)

  b) Els derivats

  Hem corregit uns quants exercicis (32, 34 i 34 de la pàgina 172).

  • mocadorada: ‘mocador ple’ (per tant, l’adjectiu plena és innecessari)
  • buscall: ‘tros de llenya’
  • costellam: els sufix -am expressa la idea de conjunt
  • colomer: no és un colomaire, sinó un colomar

  L’enunciat de l’exercici 36 de la pàgina 173 ens demana que trobem adjectius cultes. Per trobar-los hem fet servir el sufix -i, -ia. A més d’aquest sufix, hi ha altres altres sufixos “cultes”:

  • -ar: N > Adj: angular, consular, insular, popular
  • ificar: N/Adj > V: crucificar, dulcificar
  • : V > N: adopció, contracció, exempció
  • iu: V > Adj: agressiu, compassiu
  • or, -ora: V > N/Adj: agressor, director, divisor, emissor, extintor

  EXERCICIS: 32, 33 i 34 (pàg. 172)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 36, 37 i 38 de la pàgina 173. Tingueu el diccionari a prop.
  • Llegiu-vos l’apartat de sintaxi de la unitat 4.

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva