RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 23 de gener de 2014

  Qui no vulgui pols que no vagi a l’era, Sandro. [Qui no vulgui pols és una oració relativa de substantiu.]

  a) Els complements verbals

  Ens hem dedicat a recordar alguns conceptes bàsics que ens seran útils tant per fer l’exercici de la prova homologada com per resoldre alguns dubtes que puguem tenir a l’hora d’escriure. Si voleu repassar-los amb alguns exercicis, cliqueu aquí.

  Quadre de la complementació verbal

  RECORDEU:

  El SN que segueix el verb impersonal haver-hi fa la funció de CD.

  Generalment, en català, el complement directe s’uneix directament al verb sense preposició. La preposició a introdueix el complement indirecte, però no el directe.

  Els verbs agradar, repugnar, importar, xocar… són verbs psicològics en què el tema és el subjecte i l’experimentador el CI. En canvi, els verbs espantar, ofendre, molestar, fastiguejar, preocupar… són verbs psicològics en què el tema és el subjecte i l’experimentador el CD. L’estructura de les oracions amb aquest verbs és:

  experimentador (CD o CI) – verb – tema (S)

  Una manera d’aprendre són els viatges. > una manera d’aprendre: At; els viatges: S

  Per identificar el subjecte d’aquesta oració en fixem en la concordança (plural) amb el verb.

  Vaig portar el regal per a les nebodes. > el regal: CD; per a les nebodes: CI

  El verb portar exigeix un CI o bé un CCLl.

  Vull anar al cinema. > al cinema: CCLl

  El complement que indica el lloc també és un complement exigit pel verb. Per això, podem dir que es troba molt a prop dels CRV. Tanmateix, nosaltres l’analitzarem com a CCLl.

  EXERCICI: 29 (pàg. 167)

  b) Els derivats

  EXERCICIS: 36, 37 i 38 (pàg. 173)

  DEURES:

  • Feu l’anàlisi sintàctica de les oracions de l’exercici 30 de la pàgina 168.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva