RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 4 de febrer de 2014

  a) El verb: irregularitats

  • finanç-ar: financio, finanço; financiava, finançava; financiï, financi
  • adequar: la no és tònica (si ho fos, escriuríem cu)
  • dar > dat; donar > donat
  • clos, exclòs, reclòs, conclòs
  • fos, confós, difós, infós
  • pres, après, comprès, reprès
  • dependre > depès; despendre > despès; desprendre > desprès
  • revenir > revéns; revendre > revens
  • anar > vés (imperatiu); veure > ves (imperatiu)

  RECORDEU: Els verbs jeure o jaure, treure o traure, néixer o nàixer i derivats són verbs amb doble arrel. Quan la vocal de l’arrel d’aquests verbs és àtona, s’escriu sempre –a-; quan és tònica, s’escriu –a– o –e– segons la vocal que es pronunciï:

  • jeure / jaure > jec, jac; jeia; jauré; jaient
  • treure / traure > trec, trac; treia; trauré; traient
  • néixer / nàixer > neixo, naixo; naixia; naixeré; naixent

  En el verb péixer, quan la vocal de l’arrel és àtona, s’escriu sempre –a-; quan és tònica, –e-:

  • péixer > peixo; paixia; paixeré; paixent

  El DIEC2 recull els verbs arrancar i arrencar:

  • Les patates encara no arranquen/arrenquen el bull.

  En canvi, el DIEC2 només recull la forma tancar i no *tencar:

  • Tanca/*tenca la porta, si us plau.

  EXERCICIS: 20, 21, 22, 23 i 25 (pàg. 160-161)

  b) Els complements verbals

  EXERCICI: fotocòpia

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme