RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 20 de març de 2014

  Última classe de l’hivern.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat les assimilacions: labialitzacions, palatalitzacions i velaritzacions.

  RECORDEU: La nasal alveolar n s’assimila al punt d’articulació de qualsevol consonant que la segueixi, tant dins del mot com entre mots en contacte. La nasal bilabial m, en canvi, només s’assimila al punt d’articulació de la labiodental ([f], i [v] en els parlars on es manté), tant dins del mot com entre mots en contacte.

  EXERCICIS: 42, 43, 44, 49, 50 i 51 (fotocòpies)

  b) Sinonímia:

  • rentable: ‘que pot ser rentat’ / rendible
  • melena: ‘hemorràgia’ /cabellera
  • clarificar: ‘separar les partícules sòlides suspeses en un líquid’ / aclarir
  • esborrador: ‘que esborra’ / esborrany
  • aparat: ‘allò que fa pompós un acte’ / aparell

  EXERCICI: 28 (pàg. 289)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 52, 53 i 54 de la fotocòpia.
  • Acabeu de  l’exercici 28 de la pàgina 289.

  Fins dimarts!

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva