RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 3 d’abril de 2014

  Sobretaula de badalls…

  a) Fonètica sintàctica

  Hem repassat el segon text de la fotocòpia (ai, Francisqueta!).

  b) Pronoms febles

  Ens hem introduït en les pregones aigües de les combinacions pronominals. Mirarem de no ofegar-nos-hi.

  Per veure l’ordre de col·locació dels pronoms, podeu fer servir aquest quadre.

  es et 

  us

  em 

  ens

  els 

  li

  el 

  la

  els

  les

  en hi
  ho
  en hi

  Només es poden combinar els pronoms continguts en requadres que es puguin unir amb una recta horitzontal en l’esquema anterior. No es poden combinar verticalment ni es pot combinar un pronom amb si mateix, excepte el cas de la combinació els els (CI+CD).

  EXERCICIS: 17, 18 i 19 (pàg. 283-284)

  DEURES:

  • Completeu amb la grafia adient i escriviu el signe fonètic corresponent dels mots de l’exercici 5 de la pàgina 313.
  • Ompliu els espais buits dels exercicis 21 i 22 de la pàgina 285 amb el pronom o els pronoms corresponents.

  Fins dimarts!

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme