RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 6 de maig de 2014

  Compte enrere…

  a) Pronoms febles

  Ara que ja coneixem les combinacions normatives us recomano que llegiu l’article del web esAdir sobre els pronoms febles. És molt aclaridor i ajuda a tenir un criteri clar a l’hora d’utilitzar els pronoms febles en els nostres escrits.

  EXERCICIS: 13, 14, 15 i 16 (fotocòpia)

  b) Conflicte lingüístic: bilingüisme i diglòssia

  Fishman destria quatre grups de relació entre el bilingüisme i la diglòssia:

  1. diglòssia i bilingüisme
  2. bilingüisme sense diglòssia
  3. diglòssia sense bilingüisme
  4. ni bilingüisme ni diglòssia

  Fixeu-vos com podem representar aquests grups de relació amb els gràfics:

  Recordeu que Fishman considera el bilingüisme un tret de la conducta individual i la diglòssia, un fenomen de caràcter social.

  c) Exposició oral: connectors

  • per ampliar: i, a més, així mateix
  • per continuar: a continuació, doncs bé, llavors, aleshores
  • per organitzar: d’una banda… d’altra banda; en primer lloc; en segon lloc…
  • per canviar de tema: per cert…
  • per especificar: concretament, en particular, en especial…
  • per generalitzar: en general, generalment…
  • per intensificar: més encara, a més a més…
  • per reformular: en altres paraules, per dir-ho d’una altra manera, més ben dit
  • per exemplificar: per exemple, com ara, a tall d’exemple, per citar alguna cas
  • per resumir: en resum, comptat i debatut
  • per oposar-se: en canvi, ara bé, emperò, malgrat tot, en tot cas, al capdavall
  • per refusar: ans al contrari, per contra
  • per contraposar: en realitat, fet i fet
  • per expressar conseqüència: en conseqüència, per això, per consegüent
  • per concloure: en definitiva, al cap i a la fi, total

  DEURES:

  • Aprofiteu l’esquema de l’exposició oral per escriure un article d’opinió sobre els aliments transgènics.
  • Feu els exercicis 8 i 9 de les pàgines 351 i 352. Fixeu-vos en els fenòmens de fonètic sintàctica.

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme