RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 4 de desembre del 2014

  Perdoneu el retard a l’hora de publicar l’entrada: trasllat, cap de setmana llarg…

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 4

  a) Els apartats i els subapartats

  Hem revisat el text del projecte dels menjadors escolars sostenibles i hi hem fet els canvis necessaris per fer-lo més coherent. Ens hem fixat en dues propostes. La primera, més objectiva, manté el títol i introdueix els subapartats amb l’infinitiu. La segona, més subjectiva, canvia el títol (“Què proposem?“) i introdueix els subapartats amb la primera persona del plural (nosaltres) del present d’indicatiu.

  b) La veu passiva

  RECORDEU: Sempre que sigui possible, és millor redactar en activa, perquè les construccions passives dificulten la comprensió del text ja que l’agent del procés verbal queda en segon terme.

  Les construccions de passiva pronominal amb complement agent són incorrectes, ja que és incoherent usar el pronom es -que serveix per no esmentar l’agent del procés verbal- i, alhora, indicar-lo.

  DEURES:

  • Redacteu en activa les construccions passives de les frases de les fotocòpies.
  • Penseu quines opcions tenim per destacar la informació que subratllem d’aquestes frases.

  Fins dimarts (és a dir, avui)!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva