RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 12 de febrer del 2015

  Mig curs. Dia per fer balanç.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER

  • Tasca

  a) L’exposició oral

  Una de les tasques clau de la fase de preparació d’una exposició oral és l’elaboració d’un guió. El guió és un esquema que recull els punts essencials que volem desenvolupar i que ens ajuda a presentar les idees d’acord amb un ordre fixat. Així mateix, redueix les possibilitats que oblidem algunes qüestions importants o que ens quedem encallats.

  A més de proporcionar seguretat durant la intervenció, l’elaboració del guió serveix per identificar el fil conductor de l’exposició, localitzar buits, mancances o repeticions, fer èmfasi en els punts més importants i descartar les idees que tenen poca relació amb el fil conductor.

  Un bon guió ha de complir els requisits següents:

  • Ha d’incloure les idees principals de l’exposició, expressades de manera concisa.
  • Ha d’oferir una estructura clara, amb les idees organitzades i jerarquitzades. Només així podem trobar de seguida la informació que busquem.
  • Ha de ser obert, és a dir, ha de permetre incloure-hi noves idees.
  • Ha de recollir tots les dades (dates, noms…) que es puguin reproduir de manera literal.

  A l’hora de preparar el guió d’una exposició oral podem recórrer també a unes fitxes de suport. En aquesr cas, hem de tenir en compte les recomanacions següents:

  • La lletra ha de ser grossa i clara perquè sigui fàcil de llegir amb una simple ullada.
  • Les fitxes han de ser breus: només hi hem d’incloure les paraules clau o les idees bàsiques que ens puguin servir de guia.
  • Les fitxes només les hem d’escriure per una cara.
  • El paper ha de ser fort i de la mida d’una quartilla o més petit.
  • Les fitxes han d’estar ordenades i numerades.

  b) Els connectors

  Fixeu-vos en les correlacions de connectors: d’una banda… d’altra banda; des de… fins a…

  DEURES:

  • Enregistreu el discurs de presentació. Si feu servir el web Vocaroo, només caldrà que m’envieu l’enllaç a vvinyas@cpnl.cat.
  • Llegiu aquest aquesta notícia sobre l’eficàcia golejadora de Messi i el comentari del diari Ara sobre l’ús rigorós de les dades.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme