RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 14 de maig del 2015

  Què és això?

  paó

   

  I això?

  Gall dindi

   

  a) Les oracions de relatiu

  He revisat l’oració de la polèmica (… no és ni més ni menys que allò en ____ es fixen les autoritats). En aquest cas es tracta d’una oració adjectiva. L’antecedent del pronom relatiu és allò. En aquest cas, només podem utilitzar el pronom relatiu què: … no és ni més ni menys que allò en què es fixen les autoritats.

  Aquesta és l’estructura del relatiu possessiu:

  antecedent + article + cosa posseïda + de + relatiu compost (amb gènere i nombre de l’antecedent)

  Exemple: En Cèsar s’ha casat amb una noia el pare de la qual és pastisser.

  b) Derivats

  1. avisar, avisador (‘que avisa’), abissal (‘profund’, d’abís)
  2. bacil·losi (‘malaltia provocada per un bacil’), vacil·lant, vacil·lació
  3. falset, falsedat, falcada
  4. pagament, peguera (‘forn per fer o escalfar pega’), pegater (‘fabricant de pega’)
  5. peonada (‘conjunt de peons’), peonalla (‘exèrcit de peons’), paonada (‘femella del paó)
  6. segador, ceguesa, ceguetat
  7. testerola (‘cap petit), tastet, testarrut
  8. cantoner (de cantó), cantonès (de Canton), cantoral (de cant)

  DEURES:

  • Repasseu l’estructura del relatiu possessiu i acabeu de fer l’exercici 2 de la fotocòpia.
  • Completeu amb un pronom relatiu les oracions de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva