RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 20 d’octubre de 2011

  Dia de grans titulars: Gaddafi, ETA, la Masia, Carreras…

  a) El substantiu: nombre

  RECORDEU:  tenallatisora i tovalla canvien de significat en plural.

  EXERCICIS: 19 (pàg. 26) i 21 (pàg. 27)

  b) L’adjectiu: gènere i nombre

  Hem vist que a vegades ens costa saber si ens trobem davant un adjectiu variable o invariable.

  RECORDEU:

  • inic, iniqua, inics, iniqües
  • innocu, innòcua, innocus, innòcues
  • oblic; conspicu, inconspicu, perspicu, proficu, promiscu, vacu

  EXERCICI: 20 (pàg. 26)

  c) Sintaxi: l’oració

  Hem comentat alguns conceptes bàsics per començar a introduir-nos en el món de la sintaxi: categoria gramatical, sintagma i oració.

  Per repassar-los -si ho necessiteu-, podeu fer les activitats de sintaxi dels Itineraris d’aprenentatge.

  Hem analitzat una de les funcions de la veu passiva (destacar el CD de les oracions en veu activa) i com podem aconseguir el mateix efecte amb la duplicació del CD.

  DEURES:

  • Feu els exercicis 15, 16 i 17 de la pàgina 25. Si teniu dubtes sobre la forma d’algun nom o d’algun adjectiu, podeu fer servir el diccionari: allà hi trobareu informació morfològica.
  • Jugueu amb la veu passiva i la veu activa amb els exercicis 24 i 25 de la pàgina 30.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme