RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 3 de novembre del 2015

  N’hi ha que de la cercavila en diuen passacarrers… [01:55]

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 6
  • activitat 7

  a) Revisió i correcció de textos

  1. …en canvi, el professor Voro que utilitza el valencià accentua de forma tancada moltes ‘es’.
  2. En aquest vídeo he identificat algunes paraules del català occidental […], la terminació d’alguns verbs en “r”, connectors com pues, verb vorem i pronunciacions enllaçades […], defineixen que la persona que fa la presentació oral utilitza un català occidental.
  3. Finalment, a nivell de vocabulari existeixen vàries paraules característiques, com xic, agarrar, aixina, faena, etc.
  4. Utilitza paraules diferents al nostre vocabulari com xics i eixes, nosaltres diguem nens i aquests.

  Ens hem fixat sobretot en l’ús dels signes de puntuació i de la cursiva

  b) L’expressió de la causa i de la finalitat amb per i per a

  Es fa servir la preposició per o per a segons què hi ha darrere d’aquestes preposicions. Quan van seguides d’un infinitiu, cal fer servir l’una o l’altra segons el significat que expressin en cada context:

  Causa 

  En molts casos es considera incorrecte fer servir la preposició per davant d’un infinitiu simple quan es vol expressar causa o motiu:

  Tanquem per no tenir clients. (caldria dir, per exemple: Tanquem perquè no tenim clients)
  La moto va quedar aturada per trencar-se la corretja. (caldria dir, per exemple: La moto va quedar aturada perquè es va trencar la corretja)

  Ara bé, hi ha frases amb valor causal en què s’accepta la preposició per davant d’un infinitiu simple:

  Us volem donar les gràcies per donar-nos suport.
  La penalització per no presentar els treballs amb puntualitat es decidirà demà. 

  Convé tenir en compte que amb aquest valor sempre són correctes les frases en què la preposició per va seguida d’un infinitiu compost:

  Això et passa per no haver-me volgut escoltar.
  El van detenir per haver comès una desena de robatoris.

  Acció pendent d’execució 

  Per indicar la idea que una acció o una situació encara no s’ha esdevingut o que és imminent que s’esdevingui, es fa servir la preposició per seguida d’infinitiu. Per exemple:

  Abans de plegar tinc molta feina per fer.
  Estic per dir-li que no torni.

  Concessió 

  La preposició per davant d’infinitiu també pot expressar el significat ‘encara que’. Per exemple:

  Per tenir l’edat que té, es conserva bé.
  Trobo que les coses li han anat prou bé, per venir d’on ve.

  Destinació o finalitat 

  Si darrere de la preposició hi ha un infinitiu que té valor de destinació o finalitat, es fa servir la preposició per quan, a més del valor de finalitat, es fa referència al motiu pel qual s’actua i, per tant, quan la preposició vol dir ‘amb la intenció de’. Per exemple:

  Havíem anat a Figueres per veure la nova exposició. (‘amb la intenció de veure la nova exposició’)
  S’ha estirat a la gandula per prendre el sol. (‘amb la intenció de prendre el sol’)

  En canvi, es fa servir la preposició per a en els altres casos. Per exemple:

  Si ve el teu germà, ho aprofitaré per a parlar-li del viatge.
  Aquestes eines serveixen per a escatar el calaix. 

  Aquesta distinció presenta, en la pràctica, certes dificultats i pot variar segons els diferents parlars. Per aquest motiu, malgrat que la normativa distingeix l’ús de per per a davant d’infinitiu segons el valor de la preposició i és, per tant, l’ús adequat en contextos marcadament formals, avui dia hi ha obres i autors que, amb aquests valors de destinació, accepten l’ús exclusiu de per davant d’infinitiu.

  [Optimot, “Fitxa 7215/3”]

  DEURES:

  • Argumenteu les afirmacions de l’article “Literatura, per a què?” d’Ada Castells. Feu servir arguments propis.

  Fins dijous!

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva