RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 26 de novembre del 2015

  a) Els compostos: ús del guionet

  A vegades tenim la sensació que les normes d’escriptura dels compostos són arbitràries. Per tant, si dubte sobre si un compost s’escriu amb guionet o sense guionet, o bé com una sola paraula o com un sintagma, consulteu el diccionari. Ja hem vist que els compostos sintagmàtics (set i mig, fet i amagar…) els trobem en l’entrada dels seus components (set, fet, amagar).

  Recordeu que els compostos sintagmàtics són les unitats lèxiques formades per dos substantius coordinats i inseparables el significat de les quals és la suma dels significats de cadascun dels termes que la formen. És el cas de bar restaurant, camió cisterna, ciutat dormitori, concurs oposició, contracte programa, decret llei, escola taller, hotel residència, pis mostra, sofà llit o tren llançadora. Podem considerar que l’origen del compost sintagmàtic són dos termes units per una conjunció o, més rarament, una preposició que s’elideix. Així, de contracte i programa s’obté contracte programa, i de pis de mostra resulta pis mostra. Els principals dubtes que plantegen els compostos sintagmàtics són la grafia i la flexió. Quant a la grafia, la normativa estableix que cal escriure’ls amb els dos termes separats i sense guionet. No pas *decret-llei, sinó decret llei. A més, en els noms de normes jurídiques en què s’hagin d’usar majúscules només es posen en el primer terme: no pas *Decret Llei, sinó Decret llei. Pel que fa a la flexió, la tendència general és que el primer element adopti la desinència del plural i el segon resti invariable. Per això no s’ha de dir *concursos oposicions ni *decrets lleis, sinó concursos oposició i decrets llei. S’exceptuen d’aquesta tendència els casos en què el compost no s’ha lexicalitzat completament i, sobretot, els que fan referència a càrrecs i oficis de persones, en què el segon terme actua com un adjectiu i, per tant, admet desinències de gènere i nombre, com ara alcalde president, conseller portaveu, jutge magistrat, secretari interventor o traductor intèrpret, que es flexionen en alcaldes presidents, alcaldessa presidenta, alcaldesses presidentes, etc. [Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya]

  Durant el curs comentarem més casos concrets de formació i flexió dels compostos.

  b) Revisió i correcció de textos

  Sovint s’utilitza de manera incorrecta l’adjectiu propi (o pròpia, propis, pròpies) davant d’un substantiu per emfatitzar la identitat d’aquest substantiu. No s’ha de fer servir, per exemple, en frases com La pròpia professora va revisar els exàmens, Els propis afectats van presentar una queixa o El propi alcalde va oferir una roda de premsa.

  Així, en aquests contextos, cal substituir l’adjectiu propi per l’adjectiu mateix (o mateixa, mateixos,mateixes):

  La mateixa professora (o la professora mateixa) va revisar els exàmens.
  Els mateixos afectats (o els afectats mateixos) van presentar una queixa.
  El mateix alcalde (o l’alcalde mateix) va oferir una roda de premsa.

  En canvi, és adequat utilitzar propi quan indica possessió:

  És com si fos la seva pròpia filla.
  Es va vendre la pròpia empresa.
  Té els seus propis proveïdors.

  [Optimot: fitxa 4106/3]

  DEURES:

  • Reviseu les oracions de la fotocòpia.
  • Enregistreu i envieu-me la vostra intervenció en la taula rodona.
  • Feu el qüestionari d’avaluació de la unitat 1. El trobareu a l’Aula mestra. Si no hi esteu registrats, seguiu les instruccions del primer dia de classe.

  Fins dimarts!

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme