RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 21 de gener del 2016

  Joan Collet i  el gir de 360 graus: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.” [21.40]

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  activitat 11

  a) Precisió lèxica: falsos sinònims

  Fixeu-vos en aquestes parelles de paraules. A vegades, n’utilitzem una, erròniament, amb el significat de l’altra.

  • afamada ‘que té molta fam’ / famosa ‘que té una gran fama’
  • aparençar ‘simular’ / aparentar ‘semblar per l’aspecte’
  • ban ‘crida, pregó, edicte’ / bàndol ‘grup de persones que s’enfronta a un altre’
  • cabals ‘diners’ / caudals ‘relatius a la cua’
  • compondre ‘produir una obra musical’ / composar ‘imposar una contribució, una multa’
  • deport ‘recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure’ / esport ‘exercici corporal amb intenció lúdica o competitiva’
  • creuar ‘travessar’ / encreuar ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’
  • esborrador ‘que esborra’ / esborrany ‘paper on es fa l’esbós d’un escrit’
  • fullet ‘obra impresa de menys de cinquanta pàgines’ / fulletó ‘fascicle d’una obra literària’
  • legat ‘delegat’ / llegat ‘allò que hom deixa en el testament’

  • cabellera ‘conjunt dels cabells d’una persona’ / melena ‘deposició o vòmit de sang negra’
  • pastel ‘llapis’ / pastís ‘massa de farina cuita al forn’
  • pelegrí ‘persona que per devoció fa la visita a un santuari’ / peregrí ‘rarament vist’
  • rendible ‘que dóna un bon rendiment econòmic’ / rentable ‘que es pot rentar’
  • ruïna ‘restes d’un edifici arruïnat’ / runa ‘enderrocs’
  • sèpia ‘color marró d’aspecte’, ‘mol·lusc’ / sípia ‘mol·lusc’

  El verb adjuntar és un verb transitiu que pot regir diferents complements. A continuació es presenta una relació dels casos possibles amb els exemples corresponents:

  • adjuntar una cosa a una altra: Cal adjuntar el comprovant a la sol·licitud.
  • adjuntar, amb una cosa, una altra cosa: Adjuntem, amb la carta, la llista actualitzada de preus.
  • adjuntar una cosa a algú: Us adjuntem un certificat.
  • adjuntar una cosa a una altra per a algú: Us adjuntem a la carta una còpia de

  [Optimot, fitxa 45/2]

  b) Els accents diacrítics

  Quan apliquem les normes d’accentuació ho fem només a les paraules polisíl·labes. Però potser alguna vegada heu vist paraules monosíl·labes amb accent o paraules polisíl·labes que s’accentuen sense seguir les normes. Es tracta dels accents diacrítics. Repasseu-los.

  DEURES:

  • Feu el resum dels textos que us han de servir per redactar l’informe.
  • Completeu el text de la fotocòpia amb els element lingüístics que hi falten.

  Fins dimarts!

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva