RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 3 de novembre de 2011

  “Novembre humit, et farà ric”. Comencem bé el mes.

  a) Vocalisme: o/u

  Fixeu-vos en les diferències ortogràfiques que diferencien els cultismes o pseudoderivats dels mots patrimonials de la “mateixa” família lèxica.

  EXERCICIS: 10 (pàg. 59) i segon exercici de la fotocòpia

  b) El català septentrional o rossellonès

  Hem comentat les principals característiques del rossellonès:

  • vocalisme tònic de cinc fonemes
  • desinència -i de primera persona del present d’indicatiu: jo canti (vs.jo cantu del català central)
  • possessiu àton (amb l’article): meu, meua, meus, meues; teu, teu, teus, teues; seu, seua, seus, seues
  • auxiliar ésser per als verbs intransitius de moviment i de canvi d’estat (són anats)
  • construcció d’oracions negatives amb pas sense l’adverbi noho sé pas
  • gal·licismes lèxics i sintàctics: pendant, gatós, marxandisa

  Si voleu sentir textos en rossellonès, podeu entrar a l’Atles interactiu de l’entonació del català.

  DEURES:

  • Repasseu les llistes de pseudoderivats i de paraules que poden presentar dubtes ortogràfics que hi ha en el llibre i feu l’exercici 13 de la pàgina 60.
  • Llegiu el capítol dedicat al català central i feu l’exercici 4 de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

   

   

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme