RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dimarts, 17 de gener del 2017

  Sant Antoni

  Sant Antoni Abat

  a) Revisió i correcció de textos

  1. El fet de tenir un ordinador, per a ús personal fora de l’escola, ha facilitat una major distracció als alumnes. > El fet de tenir un ordinador per a ús personal fora de l’escola ha fet que els alumnes es distreguin més.
  2. El Sr. Carles Suero encarrega realitzar una inspecció al menjador escolar per tal de detectar i suggerir possibles solucions de l’actual espai. > El Sr. Carles Suero encarrega una inspecció del menjador de l’escola per detectar els problemes de l’espai i suggerir possibles solucions.
  3. …des de fa uns anys, el volum de queixes que han estat rebudes a la nostra gestoria, per diversos propietaris de la finca situada al carrer Nou, 8, de Girona, ha incrementat considerablement… > ...des de fa uns anys, el volum de queixes dels propietaris de la finca situada al carrer Nou, 8, de Girona, s’ha incrementat considerablement…
  4. En data 9 de gener de 2017, amb la col·laboració de Maria Parramont, es realitza la inspecció visual de les instal·lacions del menjador escolar, on s’observa unes condicions inadequades per oferir un bon servei de menjador. > En data 9 de gener de 2017, amb la col·laboració de Maria Parramont, s’inspeccionen les instal·lacions del menjador de l’escola, on s’observen unes condicions inadequades per oferir un bon servei de menjador.
  5. L’exercici passat es va realitzar una despesa per un import de 4.000 euros per la contractació del servei de neteja i pintada de les façanes dels edificis. > L’exercici passat es van gastar 4.000 euros per contractar el servei de neteja i pintar les façanes dels edificis.

  RECORDEU:

  • problemàtica (‘conjunt de problemes que planteja un afer, una doctrina, una ciència, etc.’) / problema
  • Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal.
  • La preposició per a davant de nom o pronom expressa la finalitat o la destinació. En casos dubtosos per establir el significat, és recomanable utilitzar la preposició per, que és la no marcada de totes dues perquè és la forma simple.

  b) La derivació

  El procés de derivació permet formar noves paraules mitjançant els afixos (sufixos, prefixos i infixos) que s’afegeixen al lexema (arrel del mot). La paraula resultant pot tenir una categoria diferent (indústria > industrial > industrialitzar) o un matís diferent de significat (fusta> fusteria> fuster).

  DEURES:

  Corregiu els signes de puntuació que no siguin correctes i completeu les regles d’ús dels signes de puntuació.

  Poseu els signes de puntuació que falten en l’exercici O60 de la fotocòpia.

  Fins dijous!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva