RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 27 d’abril del 2017

  Ara que s’acosta l’examen, i aprofitant l’avinentesa del dia, demanem tots plegats un cop de mà.

  a) Els connectors

  Hem emplenat els buits de la ressenya de L’últim abat de Martí Gironell.

  b) Estilística

  1. Biel Mesquida va publicar L’adolescent de sal l’any 1975. > [expressió poc concisa] el 1975
  2. Com a representants dels veïns, entrarem tots ensems a la reunió. > [paraula d’ús poc corrent] junt, plegats
  3. Com que no hi ha anat documentat, l’han sancionat. > [cacofonia] anava sense documents
  4. Durant l’últim any, la qüestió dels actes delinqüents ha experimentat un augment més gran que no en els altres anys. > [poca precisió lèxica i construcció sintàctica enrevessada] els actes delictius han augmentat més que en els anys anteriors
  5. Els dos veïns van anar a passejar amb llur fill. > [paraula d’ús poc corrent] el seu
  6. Els lladres encastaren el cotxe a l’aparador de la joieria. > [passat simple] van encastar
  7. Estàvem buscant un jove que no havíem vist mai amb el nostre company Jordi. > [ambigüitat]
  8. Evidentment, ho ha fet ràpidament perquè ha actuat àgilment. > [ús abusiu dels adverbis acabats en -ment] sens dubte, de pressa, de manera àgil
  9. Hem observat les principals diferències dels animals analitzats. > [adjectiu davant del nom] les diferències principals
  10. L’Administració vol conscienciar els ciutadans del tema de l’ecologia. > [poca precisió lèxica] sobre els problemes mediambientals
  11. L’aprovació de la llei de pobresa energètica s’haurà d’endarrerir. > [nominalització] La llei de pobresa energètica s’haurà d’aprovar més endavant
  12. L’associació de veïns ha demanat un millor asfaltatge dels carrers i un disseny més correcte dels trajectes dels autobusos. > [nominalització] que s’asfaltin millor els carrers i que es dissenyin millor els trajectes dels autobusos
  13. La disposició entrarà en vigor a partir de la seva publicació. > [nominalització i abús del possessiu] quan es publiquin
  14. La victòria va ser deguda a la preparació de l’atleta. > [estructura passiva] Gràcies a la preparació, l’atleta va guanyar.
  15. Les mongetes amb botifarra són una cosa catalana molt típica. > [poca precisió lèxica] plat, menjar
  16. Signeu amb la vostra signatura el full de reclamacions. > [repetició innecessària]
  17. Té molta esperança, per això mostra tanta perseverança. > [cacofonia] és tan perseverant
  18. Va explicar una cosa molt complexa que ningú dels assistents havia entès mai. > [poca precisió lèxica] tema, aspecte, qüestió
  19. Va voler que quedéssim el dijous passat. > [ambigüitat]
  20. Van fer una entrevista no prevista al candidat populista. > [verb buit i cacofonia] Van entrevistar per sorpresa el candidat populista.

  DEURES:

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva