RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 25 de maig del 2017

  Resultat d'imatges de guillotina

  Últim dia de classe abans de la prova

  a) Les preposicions

  Hem corregit l’exercici.

  b) Ús de les majúscules i les minúscules

  Com a norma general, s’escriuen amb majúscula inicial els noms propis i també els noms comuns que tenen una funció distintiva o singularitzadora, és a dir, que funcionen com a nom propi o que formen part d’un nom propi. S’escriuen amb minúscules, en canvi, els noms que tenen un valor genèric.

  Una mateixa paraula pot tenir un valor o un altre segons el context. Per exemple, la paraula institut té una funció singularitzadora a Institut d’Estudis Catalans, ja que forma part del nom d’una institució, però funciona com a nom genèric a els instituts universitaris, ja que instituts universitaris no és el nom de res. En general, els noms tenen un valor genèric, no singularitzador, en els casos següents:

  1. Quan s’utilitzen en plural:
   • el Departament de Filosofia
   • els departaments de Filosofia i de Geografia
  2. Quan van davant dels adjectius demostratius aquest i aquell:
   • la Unitat de Lletres
   • aquesta unitat
  3. Quan van davant de l’article indeterminat un i dels quantificadors algun, cap i cada
   • s’ha inaugurat el I Congrés d’Edafologia
   • assistiran a un congrés d’edafologia

  La majúscula inicial només afecta els noms i els adjectius; els articles, les preposicions i les conjuncions s’escriuen amb minúscules.

  • la II Mostra de la Dona a Catalunya
  • el Centre d’Estudis Olímpics

  Només la majúscula inicial de títol afecta qualsevol tipus de mot.

  • la tesi Els preus del sòl. El cas de Barcelona
  • l’obra O tu o res

  En els mots compostos units amb guionet, el segon element comença sempre amb minúscula.

  • Vall-llebrera
  • Sud-àfrica

  [Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona]

  DEURES:

  • Us han demanat que feu una roda de premsa per donar a conèixer l’entitat Eicascantic. Feu la presentació, en què heu d’exposar la tasca de l’entitat i comentar la importància de la feina dels voluntaris per a les entitats socials d’àmbit local. La durada de la intervenció ha de ser d’uns 4 minuts. Per preparar-la, feu servir la informació que trobareu en aquest enllaç.
  • Repasseu aquest resum d’algunes qüestions de normativa.
  • Feu els dos exercicis d’omplir buits. [1 ø, 2 fins, 3 durant, 4 dels, 5 una, 6 per, 7 els, 8 sinó, 9 i tot, 10 a/en, 11 ja / pel fet, 12 Aquesta/La, 13 però, 14 que, 15 fins, 16 sinó, 17 entre, 18 en, 19 sobre, 20 en]

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme