RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 3 de maig del 2018

  a) Revisió i correcció de textos

  • Els cultismes derivats acabats amb els sufixos -isme-itat-itzar, etc. porten dièresi encara que en el mot primitiu hi hagi diftong. Per exemple: ar-caic però ar-ca-ït-zantar-ca-ït-zardéu però de-ï-tatde-ï-fi-carde-ï-for-meeu-ro-peu però eu-ro-pe-ït-zanteu-ro-pe-ï-tatfluid però flu-ï-di-tatflu-ï-de-sahe-roi però he-ro-ï-ci-tatlaic però la-ï-ci-tat. S’exceptuen els derivats amb el sufix –al, atès que es manté el diftong del mot primitiu: coitalcol·loidalesferoidalfluidal,helicoidallaicalromboidaltrapezoidal, etc., menys proïsmal veïnal. (Els mots derivats amb –al s’havien escrit amb dièresi fins a l’aparició de l’Ortografia catalana de l’IEC de l’any 2016.)
  • Els articles definits el la i la preposició de s’apostrofen davant d’una paraula o fragment escrit en cursiva, tret d’usos metalingüístics, sempre que calgui segons les normes que regulen l’ús de l’apòstrof.
  • lliurar ‘posar en poder, a la discrceció, d’algú’ / deslliurar ‘alliberar’
  • sèpia ‘mol·lusc, color’ / sípia ‘mol·lusc, escopinada’

  b) Sintaxi

  DEURES:

  • Feu l’exercici 4 de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva