RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 24 de maig del 2018

  Resultat d'imatges de perlas naturales

  a) Revisió i correcció de textos

  1. La gestoria HabiGest de Girona ha rebut en un període de dos mesos un nombre significatiu de reclamacions provinent de la comunitat de veïns del bloc de pisos situat carrer Nou nº 16. > La gestoria HabiGest ha rebut en els últims mesos força reclamacions de la comunitat del carrer Nou, 16.
  2. Aquest gran nombre d’alumnat en el servei de menjador ha fet que la seva infraestructura, pel que fa a l’equipament i maquinari, hagi quedat insuficient… > Aquest gran nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador ha fet que l’equipament  sigui insuficient…
  3. En l’actualitat, l’origen dels treballadors de la nostra empresa és majoritàriament de fora del municipi. > La majoria dels treballadors viuen fora del municipì.
  4. L’augment de treballadors que venen amb tren en els darrers anys, ha fet disminuir l’ús del vehicle privat, millorant l’accés a les instal·lacions i reduint de forma dràstica els robatoris i furts als vehicles dels treballadors. > L’augment de treballadors que venen amb tren en els darrers anys, ha fet disminuir l’ús del vehicle privat. Això ha fet que millori l’accés a les instal·lacions i que es redueixin de forma dràstica els robatoris i furts als vehicles dels treballadors.
  5. …ha encarregat el present informe, sobre la mobilitat dels treballadors de l’empresa, per tal de ser presentat al consell rector de la cooperativa. > …ha encarregat el present informe, sobre la mobilitat dels treballadors de l’empresa, per tal de presentar-lo al consell rector de la cooperativa.
  6. Una empresa externa s’encarrega de la seva neteja [de les estovalles i els tovallons del menjador] cada quatre o cinc dies, cosa que dificulta poder-les canviar sempre que aquestes el requereixin. > Una empresa externa s’encarrega de netejar-los cada quatre o cinc dies, cosa que dificulta canviar-los sempre que calgui.
  7. El portàtil és una eina per a treballar, i tant la protecció, manteniment i ús d’aquest és responsabilitat dels alumnes. > El portàtil és una eina per treballar i l’alumne és responsable tant  de protegir-lo i mantenir-lo com de fer-ne un bon ús.
  8. La presència continuada de portàtils a la taula incita a les distraccions. > La presència de portàtils a l’aula distreu els alumnes.
  9. Les taules i les cadires del menjador estan molt juntes unes amb les altres quedant un passadís de 20 cm d’amplada, dificultant el pas entre els alumnes. > Les taules i les cadires del menjador estan molt juntes i només queda un passadís de 20 cm d’amplada, cosa que dificulta el pas entre els alumnes.
  10. El dispositiu ha de ser desplaçat d’un lloc a l’altre per part de l’alumne i això també augmenta els risc de caigudes i trencament i la possibilitat de patir sobrecàrregues musculars per part de l’alumne. > L’alumne ha de portar el dispositiu d’un lloc a l’altre. Això augmenta el risc que l’ordinador caigui i es trenqui i que l’alumne pateixi sobrecàrregues musculars.
  11. És per això que caldria una millora, en tots els sentits, del servei. > Per això, caldria millorar el servei.
  12. Canviar els ordinadors portàtils per ordinadors fixos que permeten treballar amb una millor ergonomia i no s’han de carregar ni transportar. > Canviar els ordinadors portàtils per ordinadors fixos que permeten treballar amb una millor postura i no s’han de carregar ni transportar.

  b) L’exposició oral

  Hem analitzat el contingut de la intervenció de Biel Mesquida.

  DEURES:

  • Tenint en compte la intervenció de Biel Mesquida en la presentació de la reedició de L’adolescent de sal, redacteu un article d’opinió d’unes 300 paraules per a la revista digital Catorze que tracti del que cal perquè un llibre continuï esdevingui un clàssic.
  • Descarregueu-vos el model de prova.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme